UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Dialogmøde - referat

STED

Jernbanevej 6, mødelokale 1.38

STARTTIDSPUNKT

30-08-2017 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-08-2017 16:20:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med integrationsrådet d. 30. august 2017
2. Dialogmøde med integrationsrådet1. Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med integrationsrådet d. 30. august 2017

Godkendelse af dagsorden til dialogmøde med integrationsrådet d. 30. august 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til dialogmøde mellem integrationsrådet og Udvalget ”Uddannelse og Job” d. 30. august 2017 godkendes

På dialogmødet deltager medlemmer af integrationsrådet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Godkendt.
2. Dialogmøde med integrationsrådet

Dialogmøde med integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
  1. tager integrationsrådets samlede status for rådets virke til efterretning.
  2. sammen med integrationsrådet drøfter ramme og virkefelt for et eventuelt kommende integrationsråd.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommunes integrationsråd blev etableret januar 2015 foreløbigt for ét år. Med udgangen af 2015 besluttede byrådet at forlænge integrationsrådets virke til udgangen af 2017 svarende til byrådsperioden.
 
På baggrund af, at integrationsrådets virkeperiode udløber ved årsskiftet, redegør integrationsrådet kort for rådets virke og aktiviteter henover hele rådets periode.
 
Dernæst drøfter integrationsrådet og udvalget, hvordan et eventuelt kommende integrationsråd fra januar 2018 vil kunne bidrage til integrationsarbejdet, herunder hvilken deltagerkreds rådet kan have. Som baggrund for drøftelsen er relevant uddrag af integrationsloven vedlagt som bilag.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-08-2017
Drøftet.


caseno17-27890_#4257152_v1_uddrag af integrationsloven.pdf.pdf

Bilag

Uddrag af integrationsloven.pdf