UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat - Temamøde

STED

Mødecentret Kanalstræde 2, lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

30-11-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-11-2016 17:00:00


PUNKTER

131. Temadrøftelse om minifleksjob131. Temadrøftelse om minifleksjob

Temadrøftelse om minifleksjob

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
1.         temaet ’minifleksjob’ drøftes.

Beskrivelse af sagen
Baggrund
Udvalget ”Uddannelse og Job” holder i 2016 fire temamøder/dialogmøder om beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Temamøderne fremgår af udvalgets årsplan og indgår som led i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er et centralt politisk dokument, som beskriver de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses. Til temamøderne inviterer udvalget borgere, virksomheder og organisationer til en drøftelse af den kommende beskæftigelsesindsats. Formålet er at kvalificere indsatsen med viden og holdninger.
 
Det fjerde møde i rækken omhandler hovedmålgruppen ledige med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Målgruppen omfatter fleksjobbere, minifleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse. Sidstnævnte ydelse modtager borgere, der er tilkendt fleksjob, men som endnu ikke er i job.
 
Dagens dialogmøde
 
Med reformen af førtidspension og fleksjobordningen blev der indført såkaldte minifleksjob. Det betyder, at selv borgere med en minimal arbejdsevne – men med mulighed for at udvikle arbejdsevnen - kan visiteres til fleksjob. Det har vist sig, at det er en tidskrævende og kompleks opgave at få særligt de borgere, som har meget begrænset arbejdsevne i fleksjob, idet jobbet så at sige skal opfindes i et samarbejde mellem virksomhederne, borgeren og jobcentret.
 
Spørgsmål til drøftelse
 
På dialogmødet drøfter udvalget minifleksjob med indbudte deltagere fra det lokale erhvervsliv samt Landsforeningen af fleks- og skånejobbere. Drøftelsen vil tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:
 
 
 
Det videre forløb
Til udvalgets møde den 11. januar 2017 vil administrationen fremlægge en opsamling af synspunkter fra dialogmødet.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 30-11-2016
Drøftet.