UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat

STED

Jernbanevej 6, 3. sal

STARTTIDSPUNKT

26-09-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

27-09-2016 17:00:00


PUNKTER

113. Beslutning om Budgetrevision 3 UJ113. Beslutning om Budgetrevision 3 UJ

Beslutning om Budgetrevision 3 UJ

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
 
  1. Budgetrevision 3 tages til efterretning


Beskrivelse af sagen
Budgetrevision 3 er udarbejdet på baggrund af data ultimo august og på baggrund af forventninger til, hvordan økonomien vil udvikle sig resten af året.
 
Særligt for Udvalget ”Uddannelse og Job”
Budgetrevision 3 viser, at det korrigerede budget ikke holder, idet forventningerne til regnskabet er 13,0 mio. kr. højere.
Med beslutning om fastfrysning af overførslerne til 2017, skal hvert udvalgsområde overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til 2016. Budgetrevisionen viser, at vi forventer at overføre 5,9 mio. kr. Der skulle overføres 8,9 mio. kr.
 
Dermed forventes det, at udvalgsområdet mangler 3,0 mio. kr., for at kunne overføre det samme beløb til 2017, som blev overført til 2016. Det manglende beløb skal imidlertid ses i forhold til, at Holbæk Kommune som helhed forventer at overføre 58 mio. kr., hvilket er tæt på det samlede mål.
Det korrigerede budget vedr. forsørgelsesudgifter for Udvalget ”Uddannelse og Job” er på 892,8 mio. kr. Skønnet for regnskab 2016 udgør 904,9 mio. kr. Dermed holder det korrigerede budget ikke, idet der forventes et merforbrug på 12,1 mio. kr., som medfører en udfordring på i alt 15,2 mio. kr.
 
Generelt for Holbæk Kommune
Ved Budgetrevision 2 besluttede byrådet en udgiftsreduktion på 35 mio. kr., og derudover at overførslerne på driften fra 2016 til 2017 skal udgøre det samme beløb, som blev overført fra 2015 til 2016. I alt besluttede byrådet, at der i sidste halvår af 2016 skulle ske forbrugsreduktioner på ca. 95 mio. kr.
 
Budgetrevision 3 viser at:
 
Den samlede vurdering er, at udfordringen på serviceudgifterne er større end ved BR2. Her bliver vi hjulpet af, at der på landsplan, via indberetningerne til KL, forventes et mindre forbrug på 0,3 mia. Vi er næsten i mål, når det gælder overførsler. Vi er udfordret på forsørgelsesudgifter. Og samlet er vores driftsudgifter højere end ved BR2. Det samlede resultat er et forventet kassetræk på 165 mio. kr., svarende til den usikkerhedsmargin vi præsenterede ved budget-campen.
 
Vi har udfordret organisationen ved medio 2016 at indføre udgiftsreduktioner og krav om overførsler. Vi har endvidere taget nye styringsredskaber i brug, bl.a. ansættelsesstop og ”indkøb med omtanke”. Det samlede billede er derfor lidt mere usikkert end ved tidligere budgetrevisioner.


Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 26-09-2016
Indstilles godkendt


caseno16-10621_#3935838_v1_br3 notat uj.pdf
caseno16-10621_#3935839_v1_br3 handleplan uj.pdf
caseno16-10621_#3935840_v1_br3 samlet oversigt.pdf

Bilag

BR3 Notat UJ
BR3 Handleplan UJ
BR3 Samlet oversigt