UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat - temamøde

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

21-09-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-09-2016 17:00:00


PUNKTER

99. Drøftelse med integrationsrådet99. Drøftelse med integrationsrådet

Drøftelse med integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
1) Integrationsindsatsen drøftes med udgangspunkt i status for integrationsstrategiens spor 1 og 2.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” drøfter Holbæk Kommunes integrationsindsats med Integrationsrådet. Drøftelsen tager udgangspunkt i integrationsstrategiens spor 1 og 2 og den halvårlige status for de to strategier. Integrationsrådet har bidraget med input til udarbejdelsen af begge strategier.
 
Integrationsstrategiens to spor
Holbæk Kommunes integrationsindsats er delt i to spor, hvor spor 1er en strategi for nyankomne flygtninge og deres familier, nærmere betegnet borgere, som er i integrationsprogrammet. Spor 2, Strategi for borgere med indvandrer- og flygtningebaggrund, sætter retningen for borgere, som ikke længere er i integrationsprogrammet.
 
Udvalget ”Uddannelse og Job” har det politiske ansvar for at sikre, at de enkelte kerneområder indfrier de mål og realiserer indsatser, der er nævnt i de to strategier.

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 21-09-2016
Drøftet.


caseno16-31142_#3919556_v1_final status_strategi for borgere med indvandrer og flygtningebaggrund - samlet.pdf.pdf
caseno16-31142_#3919554_v1_final samlet status_strategi for nyankomne flygtninge og deres familier_sept. 2016.pdf.pdf

Bilag

STATUS_Strategi for borgere med indvandrer og flygtningebaggrund - samlet.pdf
STATUS_Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier_sept. 2016.pdf