UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Dagsorden ekstraordinært møde

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.10 (Mødecentret)

STARTTIDSPUNKT

07-09-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-09-2016 18:00:00


PUNKTER

98. Drøftelse af budgetforslag 201798. Drøftelse af budgetforslag 2017

Drøftelse af budgetforslag 2017

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Drøftelsessag

Indstilling
Sine Agerholm, formand for Udvalget ”Uddannelse og Job”, indstiller at:
1)         budgetforslag 2017 på udvalgets område drøftes.

Beskrivelse af sagen
På mødet vil Julie Becher, chef for kerneområdet Uddannelse til Alle Unge og Gorm Hjelm Andersen, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage, gennemgå budgetbemærkningerne for budget 2017.

Sagshistorik, henvisninger
 
Budgetbemærkningerne for de nævnte kerneområder fremgår af Økonomiudvalgets møde den 31. august 2017, sag nr. 169.