UDVALG

Udvalget "Uddannelse og Job"

MØDE

Referat - temamøde

STED

Mødelokale 42, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

22-06-2016 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

22-06-2016 18:00:00


PUNKTER

77. Drøftelse af temaet - Aktivitetsparate ledige - hvordan kan et borgerhus understøtte beskæftigelsesindsatsen77. Drøftelse af temaet - Aktivitetsparate ledige - hvordan kan et borgerhus understøtte beskæftigelsesindsatsen

Drøftelse af temaet - Aktivitetsparate ledige - hvordan kan et borgerhus understøtte beskæftigelsesindsatsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Uddannelse og Job”
 
Temadrøftelse

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. temaet ”Hvordan kan et brugerstyret borgerhus understøtte beskæftigelsesindsatsen for aktivitetsparate ledige” drøftes.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Uddannelse og Job” holder i 2016 fire temamøder om beskæftigelsesindsatsen i Holbæk Kommune. Temamøderne fremgår af udvalgets årsplan og indgår som led i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplan 2017. Beskæftigelsesplanen er et centralt politisk dokument, som beskriver de lokale beskæftigelsesmæssige udfordringer og formulerer indsatser og mål for, hvordan udfordringerne skal løses. Til temamøderne inviterer udvalget borgere, virksomheder og organisationer til en drøftelse af den kommende beskæftigelsesindsats. Formålet er at kvalificere indsatsen med viden og holdninger.
 
Det andet møde i rækken omhandler hovedmålgruppen aktivitetsparate ledige. Et fællestræk for denne målgruppe er, at den ledige har udfordringer ud over ledighed, fx social udsathed og psykisk skrøbelighed.
 
Baggrund for temadrøftelsen
Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet var en blandt de første fire omstillingsgrupper, som byrådet gennemførte i foråret 2014. Omstillingsgruppen havde til formål at pege på en styrket indsats for målgruppen aktivitetsparate ledige. Omstillingsarbejdet udmundede i fire principper for arbejdet med målgruppen:
 
1.         En tidlig, vedvarende tværfaglig indsats
2.         Samarbejde mellem erhvervsliv og kommune
3.         Samarbejde mellem foreninger, frivillige og kommunen
4.         Nye veje til, at alle kan bidrage
 
De to første principper er administrationen meget langt i realiseringen af. Derfor behandles princip tre og fire på temamødet. Mere konkret vil drøftelsen handle om, hvordan et brugerstyret borgerhus kan understøtte, at aktivitetsparate ledige kommer nærmere beskæftigelse
 
Forslag til spørgsmål til drøftelse
 
Der er afsat 90 minutter til temadrøftelsen. I temadrøftelsen deltager foruden udvalget ca. 15 personer, som repræsenterer
 

Beslutning i Udvalget "Uddannelse og Job" den 22-06-2016
Drøftet