UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Mejerigården i Undløse

STARTTIDSPUNKT

25-04-2016 12:30:00

SLUTTIDSPUNKT

25-04-2016 16:00:00


PUNKTER

58. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. april 2016
59. Orientering om "sjovere og klogere" fælles markedsføringsprojekt
60. Orientering om Images 2016 - aktiviteter i Holbæk
61. Beslutning om tildeling af støtte til kunstprojekter
62. Beslutning om driftsaftale med Ugerløse Svømmeklub i Ugerløse Friluftsbad
63. Beslutning om underskudsgaranti til Holbæk Art
64. beslutning vedrørende ansøgning om støtte til "open-air-gratis arrangementer" arrangeret af Sidesporet ved havnepladsen
65. Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne
66. Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store
67. Beslutning om flytning af fodboldbane i Kundby
68. Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave
69. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg
70. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020
71. Orientering om ændring af betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne
72. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 25. april 2016
73. Eventuelt58. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. april 2016

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 25. april 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender dagsorden til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” den 25. april 2016.

Beskrivelse af sagen
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” holder møde den 25. april 2016 i Jernløse Lokalhistoriske arkivs lokaler på Mejerigården, Hovedgaden 38 B, Undløse, 4340 Tølløse.
 
Oversigt over deltagere i mødet:
 
· Kl. 12.30 – 13.00, mini-temamøde om ”ny politik for kulturområdet” ved udviklingskonsulent Cecil Haarder. Byrådets medlemmer er inviteret.
· Kl. 13.00 – 13.30, behandling af sager på dagsorden samt besøg af administrerende direktør Rasmus Bjerregaard
· Kl. 13.30 – 13.50, rundvisning på Jernløse Lokalhistoriske arkiv ved Inge Seiergaard.  
· Kl. 13.50 – 14.00, kort pause i møderækken.
· Kl. 14.00 – 14.20, Fælles markedsføring af kulturevents i ”Holbæk Kommune 2016 – klogere og sjovere” ved kommunikationsmedarbejder Karen Breiner Nielsen.
· Kl. 14.20 – 14.40, Images 2016 ved kunstfaglig projektleder Sisse Østergaard Pedersen.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Godkendt.
59. Orientering om "sjovere og klogere" fælles markedsføringsprojekt

Orientering om "sjovere og klogere" fælles markedsføringsprojekt

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. orienteres om projektet ”sjovere og klogere” – et fælles markedsføringsprojekt.

Beskrivelse af sagen
”Sjovere og Klogere” er en fælles markedsføringsstrategi af kulturevents i Holbæk.
”Sjovere og Klogere” skal fungere som supplement til og ”paraply” for de mange kulturevents i 2016. Det foregår ved fælles markedsføring og pressearbejde som supplement til de aktiviteter, de enkelte events selv står for.
 
Formålet er:
 
 
Fællesnævner for de forskellige events der markedsføres under ”Sjovere og Klogere” er, at det er gode aktiviteter for børn, og at de alle indeholder et ”nørdet” element – astronomi, middelalder, udviklingsarbejde mv. Der er derfor god mulighed for at lære noget nyt, fordybe sig og blive klogere.
 
Læring og oplevelser kombineres i det fælles koncept ”Sjovere og Klogere”, med uglen som fælles symbol. Uglen skal fungere som et kvalitetsstempel for en given event; her får man både en kulturbegivenhed og læring, for målgruppen er 0-18 år og deres voksne primært fra region Sjælland og Rødovre.
 
På nuværende tidspunkt deltager følgende kulturaktører:
 
Skvulp-festival (selvejende fond Holbæk i Pinsen)
Holbæk Art (selvejende institution initieret af Holbæk Østre Rotary Klub)
Kina-festival (selvstændig Panda-klub)
Togtet (Kulturregion Midt- Vestsjælland)
Images Holbæk (Holbæk Kommune og Center for Kultur & Udvikling)
Brorfelde (Holbæk Kommune)
Andelslandsbyen Nyvang ”Farlig Ungdom” (selvejende institution)
 
Økonomi
De deltagende kulturaktører har tilsammen bidraget med 100.000 kr. og Vækstudvalget har ligeledes bidraget med 100.000 kr.
 
 
I forhold til politikker og kerneopgaver
 
”Sjovere og klogere” understøtter mål i såvel ”kultur og fritidspolitikken” som i Erhvervs- og Turismepolitikken”, og bidrager dermed til flere kerneopgaver på en gang.
 
Ambitionen er at den fælles markedsføring vil medvirke til at informationen om kulturevents kommer bredt ud, og således kan tiltrække flere besøgende til kulturelle aktiviteter i Holbæk.
 
Ved at arbejde på tværs omkring markedsføring, styrkes samarbejdet mellem forskellige kulturaktører og Holbæk Kommune. En stærkere og mere koordineret markedsføring af events, når bredere ud, og skaber dermed mulighed for flere besøgende.
 
”Sjovere og klogere” understøtter følgende kerneopgaver:
 
Kulturelle aktiviteter samler borgere og besøgende, og skaber en fælles reference, der styrker oplevelsen af at være en del af fællesskabet Holbæk Kommune.
 
Aktiviteter der markedsføres under ”uglen”, indeholder alle både et oplevelses og et læringselement.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Taget til efterretning.


caseno16-18435_#3737398_v1_markedsføring pp inkl. fordeling - ugle_brochure.compressed.pdf.pdf

Bilag

Markedsføring: pp inkl. fordeling - Ugle_brochure.compressed.pdf


60. Orientering om Images 2016 - aktiviteter i Holbæk

Orientering om Images 2016 - aktiviteter i Holbæk

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager orientering om Images 2016 med aktiviteterne i Holbæk til efterretning.

Beskrivelse af sagen
Udvalget orienteres om Images 2016 og de aktiviteter der sker i Holbæk – herunder:
 
UDSTILLING
IMAGES 16-udstillingen An Age of Our Own Making fra 14. maj 2016 til 8. Januar 2017 indtager først Holbæk og Roskilde og siden København. Udstillingen, der er kurateret af Solvej Helweg Ovesen og Bonaventure Soh Bejeng Ndikung og realiseret af Holbæk Kommune, præsenterer en række spektakulære og samtidsfokuserede værker.
 
Udstillingen i Holbæk åbner 14. maj og præsenterer 11 stedsspecifikke værker, der alle på forskellig vis undersøger den globale cirkulation af materialer og den medfølgende påvirkning af økologiske systemer og samfund. Kunstnernes alternative brug – og genbrug – af materialer som bambus, træ og skrotmetal gør opmærksom på, at materialer er ’kroppe’ ligesom os selv med eget liv, egne historier og tilbøjeligheder. Gennem skulpturer, performances, installationer, arkitektur og maleri sætter kunstnerne fokus på de mekanismer, der gør sig gældende ikke bare i vores relation til hinanden, men også til de ressourcer, vi forbruger, og til naturen omkring os.
 
Udstillingen er en del af Images 2016 og udviklet i samarbejde med CKU – en selvejende institution under Udenrigsministeriet. Samlet set sætter IMAGES 16 fokus på globale udfordringer og kunstnerens rolle i samfundet med over 100 kunstnere fra Afrika, Asien og Mellemøsten på 21 kunstinstitutioner over hele Danmark.
 
FORMIDLING
Udover værkerne er der til Holbæk udstillingen udarbejdet et relevant undervisningsmateriale til udskolingen samt elevhæfte med opgaver, der er nemme at implementere i forskellige fagkombinationer.
 
Der udarbejdes en række podwalks med forskellige ”stemmer” fra Holbæk, so gennem hele udstillingsperioden tilbyder 1:1 omvisninger i udstillingen. De kan enten hentes gratis med smart phone eller lejes på biblioteket.
 
Derudover laver BGK cykler som en del af projektet, der kan lejes gratis igennem hele udstillingen, så man kan komme rundt til alle værker og se Holbæk imens.
 
Gennem udstillingen vil der løbende være tiltag som workshops, talks m.m. der udfolder udstillingens mange tematikker.
 
LOKALE PARTNERE bl.a.
 
NATIONALE PARTNERE
 
Kunstfaglig projektleder i Kultur- og Fritidssekretariatet Sisse Østergaard Pedersen deltager i mødet under dette punkt.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Taget til efterretning.
61. Beslutning om tildeling af støtte til kunstprojekter

Beslutning om tildeling af støtte til kunstprojekter

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.
 Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender fordeling af bevillinger til ”Projekt Kunst og Fællesskaber” blandt de tre ansøgere fra lokalområderne Orø, Jyderup og Vipperød.


Beskrivelse af sagen
Udvalget besluttede på mødet 21. september 2015 at bevilge i alt 80.000 kr. til ”Projekt Kunst og Fællesskaber” og samtidig udskrive en projektkonkurrence til lokalområderne uden for Holbæk by. Formålet med projektet er, at der skal arbejdes med lokal kunst og lokale kunstnere i lokalområderne. Slutproduktet for projektet er, at der etableres 2-3 blivende kunstværker i forskellige lokalområder.
 
Ud af den samlede bevilling på 80.000 kr. skulle de 70.000 kr. anvendes til fordeling blandt de vindende ansøgere i konkurrencen.
 
Der blev afholdt en workshop 25. januar 2016 på Café Habibi i Jyderup, hvor alle kunstinteresserede i lokalområder og lokale fora blev inviteret. Der kom ca. 30 deltagere til workshoppen, hvor ”Projekt Kunst og Fælleskaber” blev introduceret, og hvor en anerkendt kurator, Charlotte Bagger Brandt, fortalte om borgerrettet arbejde med kunstprojekter i større fællesskaber.
 
Til projektkonkurrencen er der modtaget tre ansøgninger fra lokalområderne i hhv. Orø, Jyderup og Vipperød (se bilag).
 
En dommerkomité bestående af Henrik Miklos Andersen (leder af Billedkunstnerisk Grund Kursus), Tine Bundgaard (kunstfaglig konsulent i Holbæk Kommune) og Lotte Rømer Grove (koordinator for fælles-skaberne i Holbæk Kommune) – suppleret med én repræsentant fra hver af de tre ansøgere – har i fællesskab vurderet ansøgningerne og indstiller i enighed nedenstående beslutning til udvalget.
 
Dommerkomitéens indstilling
Dommerkomitéen indstiller i fuld enighed til Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, at lave en økonomisk ligelig fordeling blandt de tre ansøger.
 
 
De 3 ansøgere har hver sendt oplysningen, at der ikke søgt støtte fra andre puljer. Ansøgernes skemaer ”erklæring til puljeansøgning” ligger på sagen.
 
Begrundelse for indstillingen:
Alle tre projekter lever op til kriterierne, både kunstnerisk og ift. fællesskab i form af borgerinvolvering, samt fordi værkerne er til gavn for det lokale område.
 
Ligeledes er der i alle projekter tænkt talentudvikling ind som en integreret del af processen.
 
Dommerkomitéen lægger vægt på, at projekterne tilsammen udgør en spændende forskellighed, idet de har vidt forskellige kunstneriske udtryk og processer.
 
Dommerkomitéen foreslår, at uddelingen kan være tilbagevendende; eksempelvis årligt. Vurderingen er, at prisuddelingen fungerer som en reel anerkendelse af de kunstneriske aktiviteter, der foregår i lokalområderne – ligesom den afholdte workshop var inspirerende og medvirkede til netværk på tværs.
 
Hvis man forstørrede puljen til kunstfaglige aktiviteter fremover, kunne man vælge at lade den gælde for hele Holbæk kommune, så det også var tilladt at søge til projekter i Holbæk by med vægt på kunstfaglighed og fælleskaber. Beslutningen om, at kunstneren ikke behøver at komme fra Holbæk kommune er vigtig at få med over i en eventuel ny model. Det er det lokale initiativ og den borgerdrevne proces, der er det afgørende.
 
Flere af projekterne har karakter af pilotprojekter, der kan være foregangsmodel for en mere gennemgående, helhedsorienteret og omsiggribende byforskønnelse ved senere ansøgningsrunder.
 
Øvrige bemærkninger:
Det fungerede godt med repræsentation af de involverede projekter og ansøgere i dommerkomitéen. Men dette var et tilfælde baseret på komitéens velvilje overfor det politiske initiativ, og deres ønske om at puljen kunne få et videre liv. I fremtiden vil det være mere overskueligt, hvis dommerkomitéen blev sammensat af færre mandater end alle ansøgere.


Sagshistorik, henvisninger
21. september 2015: Beslutning om tilskud til ”Projekt Kunst og Fællesskaber” (punkt 90)


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Godkendt.


caseno15-32708_#3726562_v1_ansøgninger til kunst og fællesskaber - oversigt.pdf
caseno15-32708_#3726569_v1_projektbeskrivelse - orø.pdf
caseno15-32708_#3726572_v1_skitse - vipperød.pdf

Bilag

Ansøgninger til Kunst og Fællesskaber - Oversigt
Projektbeskrivelse - Orø
Skitse - Vipperød


62. Beslutning om driftsaftale med Ugerløse Svømmeklub i Ugerløse Friluftsbad

Beslutning om driftsaftale med Ugerløse Svømmeklub i Ugerløse Friluftsbad

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. godkender driftsaftale mellem Ugerløse Svømmeklub og Holbæk Kommune om driften af Ugerløse Friluftsbad.

Beskrivelse af sagen
Efter Byrådets beslutning i 2014 er Ugerløse Friluftsbad i 2015 blevet renoveret. Baggrunden for renoveringen var, at kravene til vandbehandlingsanlægget ikke længere kunne opfyldes efter den forrige renovering i 1966.
 
Ugerløse Friluftsbad er nu klar til at åbne den 30. april 2016.
 
I Holbæk Kommune lægger vi vægt på, at inddrage og understøtte det frivillige foreningsliv.  Det sker blandt andet ved, at foreninger for mulighed for at varetage driftsfunktioner i det omfang foreningen selv ønsker at indgå heri. Med det udgangspunkt er der udarbejdet en 2-årig driftsaftale mellem Ugerløse Svømmeklub og Holbæk Kommune.
 
Aftalen betyder blandt andet, at i 2016 udvides den offentlige åbningstid inden for den eksisterende budgetramme til driften således:
· På mandage, onsdage, torsdage og fredage, udvides offentlige åbningstid med 1,5 time, hvor tiden er afsat til motionssvømning.
· På søndage udvides den offentlige åbningstid med 3 timer
· Samlet udvidelse af åbningstiden er på 6 timer om ugen der både afser åbningstid til børn og unge samt motionssvømning.
 
Der er uændret tid i friluftsbadet til skolesvømning og til foreningerne.
 
Medsendt som bilag er der udarbejdet ugeskemaer der viser fordelingen af anvendelsen af Ugerløse Friluftsbad. Ugeskemaet er delt mellem perioderne før og efter sommerferien og i sommerferien.

Økonomiske konsekvenser
Til driften af Ugerløse Friluftsbad er der afsat 712.000 kr., som dækker udgifterne til forsyning af klor, saltsyre mm. samt personale til ledelse, rengøring og livredder.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Godkendt.


caseno14-10554_#3757309_v1_ugeskema - sommerferien 2016.pdf
caseno14-10554_#3757306_v1_ugeskema - forår-efterår 2016.pdf
caseno14-10554_#3757303_v1_driftskontrakt sæson 2016.pdf

Bilag

Ugeskema - sommerferien 2016
Ugeskema - forår-efterår 2016
Driftskontrakt sæson 2016


63. Beslutning om underskudsgaranti til Holbæk Art

Beslutning om underskudsgaranti til Holbæk Art

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. Træffer beslutning om, hvorvidt der skal stilles underskudsgaranti til Holbæk Art 2016 på 207.000 kr.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Art har i en henvendelse til Holbæk Kommune den 6.april 2016 anmodet om, at Holbæk Kommune stiller underskudsgaranti til afvikling af Holbæk Art kunstevent i august 2016 på 244.000 kr. Anmodningen er siden i mail af 8.april 2016 reduceret til 207.000 kr.
 
Idet Holbæk Art inden udgangen af april 2016 skal meddele de deltagende kunstnere, hvorvidt de skal deltage i den årlige event, er der nu behov for at få besked om projektets samlede økonomi for 2016. Holbæk Arts aktiviteter afvikles i uge 33 og 34 med fernisering 26. august 2016.
 
Om Holbæk Art
Holbæk Art har som sit formål at skabe en vedvarende kulturaktivitet i Holbæk, der bidrager til at skabe fornyelse af byens udseende. Det sker, ved at bringe kunst ud til borgere i ”det offentlige rum”. Det er Holbæk Arts målsætning, en gang hvert andet år, at tilføre byrummet nye kunstværker. Dette skete første gang i 2014, hvor der blev opført 13 forskellige gavlmalerier af kendte danske kunstnere udvalgt og kurateret af John Kørner.
 
Budget
Holbæk Art har budgetteret med en samlet udgift for 2016-aktiviteterne på 2,35 mio. kr. Primo april er der opnået tilsagn og sponsorater for 924.000 kr. Primo april har Holbæk Art selv valgt at fastlægge et minimumsbudget på 1.131.000 kr., hvorved der som minimum kan realisereres 6 værker i 2016. Holbæk Art anmoder Holbæk Kommune om at stille i underskudsgaranti på 207.000 kr., svarende til differencen mellem minimumsbudgettet og det opnåede tilsagn.
 
Minimumsbudgettet betyder at Holbæk Art projektet udgøres af 6 kunstnere, herunder 2 internationale, i stedet for de oprindeligt fastsatte 10 kunstnere.
 
Holbæk Kommunes engagement
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” besluttede på mødet den 5. januar 2015 at støtte Holbæk Art med 250.000 kr. i tilskud til 2016 aktiviteterne.
 
Tillige er der indgået samarbejde omkring opførelse af et værk som et samarbejdsprojekt mellem Holbæk Art og Images16. Endelig har Holbæk Kommune bistået med fundraising – bl.a. til Statens Kunstråd, hvortil der er givet tilsagn på 200.000 kr., samtidig med at der er bistået med udarbejdelse af en ansøgning til Region Sjælland, hvorfra der endnu ikke er modtaget svar.
 
Ifald denne ansøgning imødekommes bortfalder behovet for den kommunale underskudsgaranti. Holbæk Art oplyser herudover, at man selv har udsendt ansøgninger til ca. 25 fonde og 14 lokale virksomheder. 
 
Kunst i byrummet tiltrækker ”kultur-turister”
Holbæk Art gennemfører og registrerer de rundvisninger som gennemføres med udgangspunkt i byens kunstværker. Det oplyses at der i 2014 var 30 rundvisninger med 388 deltagere. I 2015 blev der gennemført 46 rundvisninger med 466 deltagere. I 2016 er der indtil videre købt og bestilt 19 rundvisninger med ca. 200 deltagere.
 
Det betyder, at der fra 2014 og frem til april 2016 er registreret over 1000 ”kultur-turister”, som er kommet til Holbæk for at se på billedkunst. Gæsterne kommer fra hele landet. Holbæk Art oplyser, at godt 60% kobler rundvisningen med bespisning, hvilket i samme tidsrum så har bevirket et salg på 600 anretninger alene som følge af de registrerede omvisninger.
 
Holbæk Arts aktiviteter i 2016 vurderes sammen med den øvrige kunst i byrummet at forstærke Holbæks position som interessant kunstdestination. Hertil kommer, at værkerne også bidrager positivt i forhold til at skabe en kunstoplevelse for kommunens egne borgere, ligesom værkerne indgår i læringsmæssige sammenhænge – bl.a. i forhold til eleverne i Folkeskolen.

Økonomiske konsekvenser
Der reserveres i alt 207.000 kr. fra en række forskellige konti i Kultur og Fritids budget, med det formål at finde midler til at kunne dække underskudsgarantien. Bl.a. en række midler på konti afsat til indvendig vedligeholdelse på en række kulturhuse i byen.

Sagshistorik, henvisninger
5. januar 2015: Beslutning om tilsagn om støtte til Holbæk Art 2016

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Godkendt.
64. beslutning vedrørende ansøgning om støtte til "open-air-gratis arrangementer" arrangeret af Sidesporet ved havnepladsen

beslutning vedrørende ansøgning om støtte til "open-air-gratis arrangementer" arrangeret af Sidesporet ved havnepladsen

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. tager stilling til, om der skal gives 50.000 kr. til betaling af rettigheder til afvikling af ZULU-Bio.
 2. tager stilling til, om der skal gives 50.000 kr. til betaling af rettigheder af andre events til open-air aktiviteter.

Beskrivelse af sagen
Sidesporet har i ansøgning af 16. marts 2016 anmodet om, at Holbæk Kommune yder tilskud vedrørende betaling af rettigheder i forbindelse med fremvisning af:
 
 1. ZULU-Bio i uge 30 med 100.000 kr.
 2. ca. 10 ”andre open-air events” så som; Champions League finalen, Tennis fra French Open, EM i fodbold, Wimbledon i tennis, Tour de France, OL fra Rio, Golf og Formel 1. Herudover ønsker Sidesporet at vise koncerter og et par film. Samlet med 75.000 kr.
 
Under hensyntagen til de begrænsede antal midler som endnu er uforbrugte i 2016, foreslås det, at Holbæk Kommune yder delvis finansiering af udgifterne til rettigheder med 50.000 kr. til ZULU-Bio og med 50.000 kr. til rettigheder til ”andre open-air events”. Der stilles krav om, at der som minimum afvikles 5 ”andre open-air events”. 
 
Alle arrangementer vil være gratis for publikum. Fremvisningen sker på en ca. 40 kvm LED-storskærm, der opsættes på Kulturbiografens nord side (ud mod vandet). Storskærmsprojektet koster ca. 800.000 kr. + moms, og finansieres med midler fra 8 lokale virksomheder, 2 fonde, Kulturbiografen og Sidesporet. Skærmen skal, udover de nævnte arrangementer, anvendes i biografens åbningstid til reklamespots for de involverede parter.
 
Holbæk Kommune yder tilskud under forudsætning af at aktiviteten er støtteberettiget. Det vil sige:
 
At tilskuddet udelukkende anvendes til betaling af rettigheder i forbindelse med ovenfor nævnte fremvisninger arrangeret af den almene fond Sidesporet og at arrangementer er tilgængeligt for enhver vederlagsfrit.

At aktiviteten foregår vederlagsfrit på Kulturbiografen A/S’s matrikel, hvorefter der ikke er tale om støtte til kommerciel aktør. 
 
Sidesporet ønsker med arrangementerne, at få sat liv og anvendelse i pladsen. Denne proces er til dels allerede i gang i form af Holbæk Havnemarked, salg af lokale råvarer, badeplatform, bagagerumssalg og ZULU-Bio i 2015 og vil blive udbygget med dette såkaldte ”Filmtorv”.
 
I forbindelse med afholdelse af de forskellige arrangementer på ”Filmtorvet”, vil borgere og besøgende samles på pladsen i kulturelle aktiviteter, herigennem skifter pladsen karakter, og bliver et samlingssted for folk. Dermed understøtter aktiviteten fællesskabet og aktiviteter i byrummet.
 
Aktiviteten understøtter Kultur- og fritidspolitikkens mål
 
 
Pladsen omdannes til et rekreativt rum, hvor besøgende og borgere kan få en kulturel oplevelse.

Økonomiske konsekvenser
50.000 kr. til rettigheder til afvikling af Zulu-Bio tages fra puljen ”Øvrige kulturelle opgaver”.
 
50.000 kr. til rettigheder til afvikling af andre events til open-air aktiviteter tages fra puljen ”Øvrige kulturelle opgaver”

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Godkendt.


caseno11-60219_#3739800_v1_ansøgning fra sidesporet.pdf.pdf

Bilag

Ansøgning fra Sidesporet.pdf


65. Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne

Beslutning om forlængelse af børneteaterordning på skolerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Beslutningssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. godkender at Børneteaterordningen på kommunernes skoler forlænges i en toårig periode 2016/17 og 2017/18

Beskrivelse af sagen
Det overordnede formål med Børneteaterordninger er:
 
 
Endvidere er det et mål, at alle elever efter tre år har fået en teateroplevelse på egen skole. Børneteater på skolerne har til mål at understøtte kultur-og fritidspolitikkens udviklingsområde C1, Livsfaser og Kultur og Fritidstilbud, hvor børn og unge introduceres til en bred vifte af kulturelle aktiviteter. Aktiviteter skal være for- og med børn.
 
Projektet sikre at 1/3 af eleverne oplever teater hvert år. Der er nedsat et koordinerende udvalg, som bl.a. står for køb af forestillinger på den årlige Børneteaterfestival og på baggrund af konkrete ønsker fra skolernes teaterkontaktlærerne og evt. ”Kultur-crew”. Kontaktlærerne informerer og evaluerer omkring teater på skolerne. Der afholdes ét årligt møder hos Teatret Fair Play, hvor kontaktpersonerne deltager. Her aftales rammerne for årets teatertilbud. Derudover samarbejder Fair Play i forhold til vidensdeling og konkrete initiativer for skolernes Kulturcrew og teaterkontakter. I indeværende skoleår inddrages Kulturcrew i Børneteaterfestivalen med henblik på valg af forestillinger. Projektet startede som et forsøgsprojekt i 2008 og der er meget positiv tilbagemelding fra skolerne på ordningen.
 
De ansøgte midler anvendes til indkøb af forestillinger og besøg på Børneteaterfestivalen for det koordinerede udvalg og Kulturcrew.

Økonomiske konsekvenser
Der afsættes 120.000 kr. i skoleåret 2016/17 og i skoleåret 2017/18. Der er allerede afsat 120.000 kr. til Børneteaterordningen i budget 2016.

Lovgrundlag – link
I henhold til teaterlovens § 25 refunderer Staten 50 procent af kommunens udgifter ved køb af refusionsgodkendte forestillinger af børneteater og opsøgende teater.

Sagshistorik, henvisninger
30.1.2012: Fortsættelse af børneteaterordning

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Godkendt.
66. Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store

Drøftelse af Aprilfestival - teater for små og store

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget, byrådet
 
Drøftelsessag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter om, og i givet fald under hvilken præmis, at Holbæk kommune skal arbejde videre for at tiltrække og tilbyde værtsskab for børneteaterfestivalen ”April-festivalen 2020”.

Beskrivelse af sagen
Holbæk Kommune arbejder indenfor kulturområdet vedvarende for at understøtte udviklingen af stedbundne kompetence-miljøer, som er stærkt forankret i lokalområdet.  Konkret er der særligt fokus på 1) maritimt miljø og håndværk 2) kunst i byrummet 3) Brorfelde Observatorium og 4) scenekunst.
 
Det betyder samtidig, at tiltrækning af events som enten direkte eller indirekte støtter op omkring et af disse temaer har særlig interesse for Holbæk Kommune, idet en sådan event kan medvirke til at understøtte miljøet.
 
I forhold til Scenekunst har Holbæk Kommune to i dag statsanerkendte egnsteatre placeret i kommunen, et betydeligt antal amatørteatre samt et samarbejde omkring styrkelse af læringsmiljøet for teaterinteresserede unge via understøttelse af Holbæk Drama College som afvikling i et samarbejde mellem de to egnsteatre, Stenhus Gymnasium og Holbæk Kommune. http://dramacollege.holbaek.dk/
 
Teatercentrum afholder hvert år en national børneteaterfestival (Aprilfestival), hvor børneteatre og opkøbere mødes. http://www.teatercentrum.dk/aprilfestival.asp Med henblik på at styrke den scenekunstmiljøet i Holbæk kan der være en strategisk fordel i at byde ind på et værtsskab på denne event.
 
Set i det lys havde ”Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab” inviteret teatercentrum til udvalgsmøde den 29. marts 2016 med henblik på at få forelagt præmisser og indhold for festivalen.
 
Om Aprilfestivalen.
Aprilfestivalen er et nationalt arrangement, der strækker sig over en uge. Under festivalen afvikles i 2016 godt 200 forskellige forestillinger og samlet set bliver til godt 800 opførelser. Festivalen beskæftiger teaterfolk, formidlere, børn og unge, internationale gæster, frivillige og personale. Værtskommunen får mulighed for at præsentere teatre for alle klasser på alle skoler (på egen matrikel), på ældrecentre, åbne pladser, virksomheder mv.
 
For de besøgende børn og voksne er festivalen et overflødighedshorn, for de tilrejsende teaterarrangører fra skoler, biblioteker, institutioner og teaterforeninger er det en enestående mulighed for at orientere sig i det store udbud og for børneteatrene selv, er det et livsvigtigt udstillingsvindue med henblik på efterfølgende salg af turneforestillinger. Detailhandel vil her opleve øget besøgstal og hertil knyttet omsætning, hvorved turismeerhvervet også styrkes.
 
Et værtsskab vil koste Holbæk kommune godt 3 mio. kr. De samlede udgifter til festivalen udgør over 5 mio. kr., men der ydes statsrefusion fra Kulturministeriet til afvikling af festivalen.
 
Den videre proces.
Set i lyset af ovenstående bedes udvalget/ byrådet tage stilling til om – eller på hvilken måde – Holbæk Kommune skal arbejde videre i forhold til at kunne tilbyde værtsskab for Aprilfestival 2020:
 
Følgende scenarier opstilles:
 1. Holbæk Kommune arbejder videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020” med et sigte på en nettodriftsudgift på 3 godt 3 mio. kr.
 2. Holbæk Kommune arbejder videre med en konkretisering af værtsskab for ”Aprilfestival 2020” dog således at der arbejdes på at finde en med-værts-kommune med henblik på at nedbringe den samlede nettoudgift for Holbæk kommune.
 3. Holbæk Kommune afholder ikke ”Aprilfestival” 2020 og meddeler umiddelbart Teatercentrum, at Holbæk Kommune ikke ønsker at søge værtsskab for Aprilfestival i 2020.
 
I forhold til kerneopgaver og politikker.
Aprilfestivalen understøtter følgende mål i ”Kultur og Fritidspolitik”:
 
 
Festivalens størrelse vil åbne byen op og trække borgere og besøgende ud til andre dele og områder af byen. Således kan deres øjne åbnes op for at besøge og benytte et nyt sted/område i byen.
 
Festivalen foregår både i det offentlige (ude)rum og i institutioner virksomheder mv. Således når festivalen uundgåeligt ud til borgere, der normalvis ikke beskæftiger sig med kultur. En nysgerrighed kan blive vakt, som kan udforskes nærmere fx i kommunens to egnsteatre, Holbæk Drama College etc.
 
Såfremt der indgås partnerskab.
 
De mange forestillinger skaber en unik mulighed for på en meget lettilgængelig måde at opleve meget varieret teater.
 
Aprilfestivalen understøtter følgende kerneopgaver:
 
Festivalen samler borgere og besøgende omkring fælles oplevelser. Den styrker oplevelsen af at have en fælles fortælling af Holbæk Kommune som et sted, hvor der sker fede kulturelle arrangementer.
 
Kommunen vil opleve en øget tilstrømning af mennesker, omsætning og muligvis overnatninger.

Økonomiske konsekvenser
Aprilfestivalens budget er i 2016 5-6 mio. kr. Da festivalen er refusionsberettiget i Scenekunstloven § 25 yder staten 50% refusion. Det vil sige at Holbæk Kommunes netto udgift i forbindelse med afholdelsen af Aprilfestivalen vil være 2,5-3 mio. kr.
 
I forbindelse med planlægning, koordinering m.v. af Aprilfestivalen vil Holbæk Kommune beskæftige en midlertidig stilling i Kultur og Fritid, denne stilling vil estimeret beløbe sig til 0,5 mio.kr.
 
Det samlede netto-budget vil således være ca. 3-3,5 millioner kr. for afholdelse af Aprilfestivalen 2020.

Lovgrundlag – link
Bekendtgørelse af lov om scenekunst nr. 30 af 4. januar 2014 § 25

Sagshistorik, henvisninger
29. marts 2016: Drøftelse af Aprilfestivalen 2020

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Det indstilles, at der arbejdes videre med scenarie 1.
67. Beslutning om flytning af fodboldbane i Kundby

Beslutning om flytning af fodboldbane i Kundby

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, ”Økonomiudvalget” og ”byrådet”
 
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. Fodboldbanen ved Solbjergsgårdsvej i Kundby flyttes til det kommunale areal ved siden af Kundby Friskole og anlægges som en ny 11-mandsbane.
 2. Anlægget af banen udskydes til 2017, og prioriteres af puljen, idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by.

Beskrivelse af sagen
I budgetaftalen for 2016 er det anført at fodboldanlægget på Solbjerggårdsvejs i Kundby flyttes. Dette gøres for at få banen tættere på byen, børnene og foreningslivet. Der ønskes i stedet en ny bane, anlagt på det kommunale areal ved siden af Kundby friskole.
 
Anlæg
Der er i budgetaftalen afsat 250.000 kr. til flytning af banen. En flytning af banen vil blive dyrere end det afsatte beløb, da arealet som banen skal anlægges på er ren mark jord. Banen skal derfor opbygges helt fra bunden af, med bl.a. dræn og nivellering.
Da der ikke anlægges omklædningsfaciliteter i forbindelse med etableringen af den nye bane, vil det være nødvendig at fodboldklubben bruger de omklædningsfaciliteter som er på Kundby Friskole. Administrationen er i dialog med skolen om en accept af dette.
Forpligtelser på arealet
Arealet hvorpå banen skal etableres er i dag bortforpagtet til afgrødedyrkning.
Ved anlæg af banen skal forpagter kompenseres for evt. afgrøde tab samt kompensation for den resterende del af forpagtningsperioden. Administrationen anbefaler derfor at banen først anlægges efter efteråret 2016 da man på denne måde undgår at skal betale afgrøde tab til forpagter.
 
Lokalområdets input
Fodbold klubben ser fordele i at komme tættere på skolen, men har samtidig ytret ønske om at der stadig skal være plads til socialt samvær både før og efter træning/kampe.  Der er p.t 30 medlemmer af foreningen. Der er dog et stærkt lokal ønske om at starte ungdomsfodbold op igen, og her kan placeringen af banen understøtte dette ønske.
 
Skolen har følgende bemærkninger til evt. brug af omklædning og depot faciliteter.

Adgang med fodboldstøvler er ikke muligt med nuværende indretning.
Der er kun et herre og et dameomklædningsrum. Det er en udfordring ved andre aktiviteter i hallen samtidig med fodbold.
Der er ikke direkte adgang mellem foreningslokalet(klublokal) og omklædningsfaciliteter.
Der vil komme et øget slid på halgulv samt gang areal som følge af spillernes færden med fodbold støvler.

Økonomiske konsekvenser
 
Oversigt over anlægs omkostninger
Fodboldbane
Bygning
P-plads
Lysanlæg
Totalt anlæg
11-mands bane
1.193.000,-
0,-
0,-
250.000,-
1.443.000,-
 
Anlæg af banen skal prioriteres i puljen idrætsfaciliteter udenfor Holbæk by i 2017.
Budgettet for puljen er i 2017-19 på 23.000.000 kr. puljen bruges til haller og idræts faciliteter udenfor Holbæk by. Ved at prioritere banen i Kundby sikre man at 1.500.000 kr. af puljen går til anlæg af banen.
 
 
Oversigt over driften
Græsslåning
Beplantning
Diverse/Bygnings drift
Lokale tilskud
Total drift
I dag
80.083,-
14.900,-
3.739,-
29.351,-
144.783,-
11-mands bane
34.267,-
9.039,-
0,-
0,-
43.306,-
 
Udover ovenstående årlige driftsomkostninger skal der i forbindelse med nyanlæg af naturgræsbaner påregnes en forhøjet driftsomkostning de første 3-5 år på 27.114 kr. årligt. Dette skyldes især at den nye randbeplantning kræver ekstra pleje de første år samt at græs plænen skal have ekstra gødning, vand o.lign.

Øvrige konsekvenser
Når den nuværende fodboldbane er afviklet, vil arealet blive sat til salg.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Et flertal bestående af O, B og løsgænger Solvej Pedersen indstiller, at den nuværende fodboldbane fastholdes, og der anvendes 250.000 kr. til forbedring af faciliteterne.
 
Et mindretal bestående af V indstiller, at der gennemføres en dialog med de lokale interessenter om en løsning inden for en økonomisk ramme på 250.000 kr.
68. Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave

Beslutning - Etablering af Holbæk Dyrehave

Sagsgang og sagstype
Udvalget for ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, økonomiudvalget, byrådet

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. der arbejdes videre med etablering af Holbæk Dyrehave og den anviste finansiering godkendes
 2. Holbæk Kommune bidrager med op til halvdelen af etableringsomkostningerne

Alternativ indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
 1. den nuværende hegning på området udbedres til en tilfredsstillende stand og den anviste finansiering godkendes

Beskrivelse af sagen
Resume af sagen
Udvalget behandlede sagen om etablering af Holbæk Dyrehave d. 27. oktober 2015. Udvalget tog sagen til efterretning, og ønskede forud for en beslutning at der blev indsamlet information om antal besøgende samt information om skolernes vurdering af det leverede indhold.
 
Den ønskede information er indsamlet og udvalget fra ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” er i marts 2016 blevet orienteret, og har besluttet at rammerne for etablering af Holbæk Dyrehave skal undersøges og afdækkes.
 
 
Etablering af Holbæk Dyrehave
Holbæk Kommune indgik i foråret 2011 en aftale med Nordvestsjællands Produktionsskole (herefter NVPRO) om udlån af naturskolefaciliteterne. Formålet med aftalen er, at det tilstræbes, at skabe mulighed for fremtidig drift og vedligehold af matriklen, herunder naturformidlingstilbud i den tidligere naturskoles lokaler og arealer. NVPRO låner naturskolefaciliteterne vederlagsfrit mod, at kunne gennemføre indtægtsdækket virksomhed på stedet.
 
NVPRO mener at de nuværende rammer og bygninger begrænser muligheden for at skabe et attraktivt naturskoletilbud. I forbindelse med arbejdet med Naturvejledning på Holbæk Naturskole, pasning af dyr og den erfaring der er indsamlet i øvrigt, har NVPRO gjort sig overvejelser om, hvilke muligheder der er for at udvikle og udvide denne vejledning, og samtidig løfte området som et rekreativt område for både de fastboende og turister. Overvejelserne er ydermere påvirket af, at størstedelen af den nuværende hegning ikke kan vedligeholdelses på et tilfredsstillende niveau. NVPRO vurderer, at det nuværende tilbud ikke kan fastholdes medmindre der sker en udbedring af den nuværende hegning. Jf. aftalen så er NVPRO forpligtiget til at vedligeholde den hegning, der blev overtaget i 2011, mens større udbedringer ikke er håndteret i aftalen.
 
På baggrund af ovenstående har NVPRO foreslået at der arbejdes videre med et projekt, hvor et større område indhegnes med et hegn og der etableres færiste m.m. Den eksisterende hegning af de mindre folde skal nedlægges således, at dyrene vil kunne færdes frit i området og således omdanne området til en dyrehave.
 
Projektet kan udvides dels med køb af omkringliggende arealer, formidlings- og oplevelsesbygninger, opdaterede og udvidede toiletforhold, flere og bedre parkeringspladser, observationsplatforme og skjul, Porte, oplysningstavler/QR-koder.
 
Der er nedsat en projektorganisering med deltagelse af NVPRO og Holbæk Kommune. Såfremt der er opbakning til det fortsatte arbejde, så inddeles projektet i minimum 3 faser, hvor første fase er, at få afdækket hvorvidt der kan ske en indhegning af det nuværende område, hvori Naturskolen er placeret. De følgende faser indeholder en udvidelse af hegningen samt evt. opførelse af nye bygninger, formidlingspunkter samt udvidelse af infrastruktur.
 
På nuværende tidspunkt afdækkes, hvad det kræver at lave en ansøgning til Naturstyrelsen vedr. tilladelse til at opføre hegningen. Samtidig arbejdes der på en proces for at sikre involvering af øvrige interessenter i og omkring Ladegårdsskovene.
 
Sagen genfremsættes til politisk behandling når det konkrete projekt foreligger.
 
Såfremt det politisk besluttes, at igangsætte projektet med etableringen af Holbæk Dyrehave, så vil der være behov for kommunal medfinansiering. På nuværende tidspunkt estimeres det, at fase 1 medfører en samlet omkostning på ca. 0,6 mio. til hegn, opsætning, færiste m.m.
 
Der er fokus på, at inddrage flere relevante aktører i projektet, og herunder afdækkes det, hvorvidt der kan findes alternative finansieringskilder. Dermed vil finansieringen af projektet forventes håndteret i en samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune, sponsorer/investorer/partnere samt NVPRO som udførende, og det vil dermed ikke være Holbæk Kommune, der skal finansiere hele projektet. 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Såfremt det ikke ønskes, at der arbejdes videre med etableringen af Holbæk Dyrehave, så er der fortsat behov for, at der sker en udbedring af den nuværende hegning, såfremt der fortsat skal være mulighed for at drive dyrehold på naturskolen. Det vurderes at næsten samtlige stopler og tråd skal skiftes, hvormed der er tale om en total udskiftning af den nuværende hegning.
 
Kontraktuelt er det ikke fast defineret, hvordan en større udskiftning skal finansieres, og NV Pro kan dermed ikke pålægges at finansiere den samlede udbedring.
 
Der er udarbejdet et overslag på den nødvendige udbedring af den nuværende hegning, og overslaget er på 511 t.kr. + moms.

Økonomiske konsekvenser
Der er ikke afsat midler i det nuværende budget. En kommunal finansiering vil dermed kræve prioritering indenfor det nuværende budget.  
 
Den kommunale finansiering i forbindelse med hovedindstillingen estimeres til 300 t.kr., mens den kommunale finansiering ved den alternative indstilling er estimeret til 511 t.kr.
 
Den kommunale finansiering findes indenfor omprioriteringer i renoveringspuljen, herunder via prioritering af de midler, der bliver i overskud i forbindelse med ombygningen af plejehotellet i Regstrup.

Sagshistorik, henvisninger
9. februar 2011: Punkt 12 – Udlån af naturskolefaciliteter til NVPRO
 
27. oktober 2015: Punkt 135 - Samarbejde og udvikling af Holbæk Naturskole
 
29. marts 2016: Punkt 65 - Orientering om skolernes brug af Holbæk Naturskole

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Indstilles godkendt, idet det undersøges om NVPro eller andre samarbejdspartnere kan løse opgaven.
69. Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Drøftelser af budget 2017 i stående udvalg

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Aktiv Hele Livet – Sundhed og Omsorg”, Udvalget ”Uddannelse og Job”, Udvalget for Klima og Miljø, Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”, Økonomiudvalget
 
Drøftelsessag
.

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at udvalget:
 
 1. drøfter budgetaftalerne for 2015 og 2016 med henblik på dannelsen af Budget 2017.

Beskrivelse af sagen
For at inspirere og igangsætte politiske drøftelser om Budget 2017 i de stående udvalg og Økonomiudvalget, har Økonomi og Effekt samlet beslutningerne fra de seneste to års budgetaftaler i ét notat.
 
Notatet samler de konkrete beslutninger fra budgetaftalen i 2016 og 2015 for hvert udvalg. Når der ikke har været en beslutning i et af årene, står der ingenting.
 
Det er tanken, at budgetaftalerne skal tjene som inspiration til, hvor og hvordan udvalget kan dykke ned i, spørge ind til og påvirke Budget 2017.


Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Drøftet. Udvalget ønsker at prioritere Brorfelde, udviklingen af en dyrehave, udmøntning af kultur- og fritidspolitikken og afholdelsen af aprilfestivalen i 2020.


caseno16-4131_#3741307_v1_igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017.pdf

Bilag

Igangsættelse af drøftelser vedrørende budget 2017


70. Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Drøftelse af politiske effektmål 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget:
 
1. drøfter første udkast til politiske effektmål for 2017-2020.

Beskrivelse af sagen
 
Baggrund
Byrådet er aktuelt i gang med at formulere en ny vision for Holbæk Kommune. Det er fortællingen om, hvor vi vil hen, hvad vi arbejder for, og hvad vi vil.
 
Samtidig er retningen for de seks kerneopgaver sat via de 27 politiske effektmål, som byrådet vedtog med Budget 2016. De politiske effektmål viser den værdi vi som kommune vil skabe for og med borgere og virksomheder. De gør det tydeligt, hvilken forandring vi skal skabe, og hvilken værdi byrådet forventer at få ud af de penge, der er afsat i budgettet.
 
Servicetjek af de politiske effektmål
Nu skal de politiske effektmål have et ”servicetjek” frem mod, at byrådet vedtager Budget 2017.
 
Servicetjekket består af, at udvalget drøfter første udkast til politiske effektmål for perioden 2017-2020 (Bilag 1) ud fra følgende spørgsmål:
 
A. Er de politiske effektmål dækkende for kerneopgaven ”Fællesskab”?
B. Er ambitionsniveauet for de kommende fire år passende?
C. Hvad skal målet være for 2020?
D. Kommentarer eller forslag til effektmål for de øvrige kerneopgaver?
 
Vi er i gang med det første år med politiske effektmål i Holbæk Kommune. Derfor vurderer administrationen, at servicetjekket hovedsageligt drejer sig om mindre justeringer og tilpasninger.
 
Flere steder venter vi på nye data
Byrådet skal følge op på de politiske effektmål ved årets udgang. Kerneopgaverne følger løbende op og gør status på effektmål og indsatser. Det er dog forskelligt, hvornår på året og hvor ofte kerneopgaverne kan hente data (konkrete tal). På mange af effektmålene er der således ikke kommet nye data siden efteråret 2015. I dette første udkast er nogle af de foreslåede mål for 2020 derfor direkte overført fra 2019.
 
Det giver en udfordring at drøfte mål for 2020, der hvor vi endnu ikke har data for, hvordan det er gået med at opnå effektmålene indtil videre. Kerneopgaverne og Økonomi & Effekt opdaterer løbende data, når de bliver tilgængelige. Hvis der er nye data, vil udvalget få en status på mødet.
 
Første udkast til politiske effektmål 2017-2020
Tabel 1 viser de politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab. Tabellen viser selve målformuleringen og de mål byrådet har vedtaget for 2016. Det er forslag til mål for 2020 udvalget skal drøfte.
 
Tabel 1 Politiske effektmål for kerneopgaven Fællesskab
Målformulering
Mål 2016
Forslag 2020
1) Folkesundhed: Borgerne1 opnår bedre sundhed og trivsel
a) Færre borgere føler sig ensomme og står uden for fællesskaberne
b) Færre borgere har et overforbrug af alkohol
 
5,1%
6,5%
 
3,4%
4,5%
 
2) Kultur og Fritid: Flere borgere tager del i fællesskabet og er aktive i fritids- og foreningslivet2
a) 0-24-årige
b) 60-årige og derover
 
 
 
75,9%
24,5%
 
 
80,0%
27,0%
3) Demokrati og valg: Flere borgere deltager i valg til byråd, regionsråd, Folketinget og Europaparlamentet
a) Alle borgere
b) Unge (22-29 år)
c) Nydanskere (indvandrere)
d) Socialt udsatte (borgere på kontanthjælp)
 
[KV]3
 
73%
59%
51%
44%
 
Note 1: Borgere på 16 år og derover
Note 2: F.eks. idrætsforeninger, spejderkorps, religiøse og kulturelle foreninger
Note 3: KV: Kommunalvalg (2017)
 
Sagsgang frem mod at byrådet vedtager Budget 2017
På den baggrund samarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt om andet udkast.
 
På den baggrund udarbejder kerneopgaver og Økonomi & Effekt forslag til politiske effektmål 2017-2020.
 
 
Oversættelse til faglige effektmål
Hver kerneopgave er i gang med at oversætte de overordnede politiske effektmål til nogle mere konkrete faglige effektmål. De skal give mening for medarbejdere og ledere at arbejde efter i hverdagen og kan f.eks. indeholde strategiske mål, driftsmål og brugeroplevelser.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Drøftet.


caseno16-16940_#3750242_v1_bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf.pdf

Bilag

Bilag - 1. udkast til politiske effektmål 2017-2020.pdf


71. Orientering om ændring af betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne

Orientering om ændring af betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller at:
 
 1. udvalget tager orientering til efterretning om, at en sag om ændring af betegnelsen Borgerservice til Borgerinfo på lokalbibliotekerne i Jyderup, Svinninge og Tølløse bliver forelagt Udvalget ”Uddannelse og Job” samt Økonomiudvalget.

Beskrivelse af sagen
Sammenlægningsudvalget (Byrådet) besluttede i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen, at lokalbibliotekerne i Jyderup, Svinninge og Tølløse skulle varetage visse Borgerservice-funktioner. I dag yder lokalbibliotekerne meget færre borgerservicerettede opgaver. Betegnelsen og skiltningen med Borgerservice i relation til lokalbibliotekerne giver derfor anledning til frustrationer over og utilfredshed med, at de hyppigst efterspurgte services som for eksempel pas og kørekort ikke kan leveres.
 
Administrationen har derfor indstillet til politisk beslutning, at betegnelsen Borgerservice pr 1. maj 2016 ændres til Borgerinfo på de nævnte lokalbiblioteker. Indstillingen forelægges Udvalget ”Uddannelse og Job” den 27. april 2016 og Økonomiudvalget den 3. maj 2016.
 
Færre borgerserviceopgaver på lokalbibliotekerne
Servicen på lokalbibliotekerne er populært betegnet som ’Borgerservice Light’ og bestod oprindelig i udstedelse/fornyelse af buskort, udlevering af batterier til høreapparater, modtagelse og datostempling af ansøgninger om tilskud og regninger med henblik på refusion, vejledning i selvbetjeningsløsninger og viderevisitering til den centrale Borgerservice eller andre kommunale services.
 
Omfanget af servicen er gradvist blevet reduceret. Udlevering af batterier til høreapparater varetages i dag af Region Sjælland. Der udstedes og fornys ikke buskort, og udbygningen af selvbetjeningsløsninger og overdragelse af opgaver til Udbetaling Danmark har medvirket til et markant fald i antallet af henvendelser.
 
Antallet af henvendelser om borgerservice på lokalbibliotekerne er i perioden fra 2007 til 2015 faldet fra 7.392 til 580 om året. Tallene dækker både personlige og telefoniske henvendelser.
 
Borgerserviceopgaver i dag
Aktuelt består opgaverne primært i modtagelse af regninger med henblik på refusion.
 
Formidling af offentlig information – herunder vejledning i selvbetjeningsløsninger – er en biblioteksopgave uanset betegnelsen Borgerservice (jf. Lov om biblioteksvirksomhed, § 1, stk. 3). Og biblioteket kan fortsat varetage opgaven med at modtage, datostemple og videresende regninger med henblik på refusion.
 
Lokalbibliotekerne kan ligeledes fortsat varetage opgaven med brevafstemning i forbindelse med kommunalvalg, valg til Folketinget og valg i EU-regi.

Økonomiske konsekvenser
Forslaget om at ændre betegnelsen ’Borgerservice’ til ’Borgerinfo’ indgår i den løbende tilpasning af budgetsituationen på biblioteksområdet. Den foreslåede ændring indgår således i den aktuelle budgettilpasning på kr. 1,3 mio. i 2016 i form af reduktion af funktionsløn.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Taget til efterretning.


caseno16-17837_#3727799_v1_notat ii - ændring af betgenelsen borgerservice.docx.docx

Bilag

Notat I - ændring af betegnelsen Borgerservice.docx


72. Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 25. april 2016

Orientering til Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 25. april 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Orienteringssag.

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at udvalget tager følgende orientering til efterretning:
 
1. Rundvisning i Jernløse Lokalhistoriske arkivs lokaler.
2. Orientering om salg af Sølyst.
3. Orientering om aktiviteter i Knudskoven.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Taget til efterretning.
73. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.

Beslutning i Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" den 25-04-2016
Intet.