UDVALG

Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab"

MØDE

Referat

STED

Brorfelde

STARTTIDSPUNKT

31-03-2014 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-03-2014 18:00:00


PUNKTER

21. Godkendelse af dagsorden til møde 31. marts 2014
22. Beslutning om bevilling til cykelevent - "TV2 på Tour"
23. Beslutning om underskudsgaranti til kabaret i "Besættelsen 2014"
24. Beslutning om sponsorat til koncert i Østre Anlæg
25. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt
26. Økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014 - Udvalget for Kultur og fritid
27. Orientering om afholdelse af Holbæk Middelalder Dage
28. Orientering om administrationsgrundlag for kultur og fritidsområdet 2014
29. Orientering om ændring af driftsvilkår for den selvejende institution Holbæk Fritidscenter (Dragebakken)
30. Orientering om mulig nedlæggelse af rideskoleaktiviteter i Holbæk Rideklub
31. Orientering om spejderhytter i Holbæk Kommune
32. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid21. Godkendelse af dagsorden til møde 31. marts 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutningssag


Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. dagsorden til mødet den 31. marts 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling22. Beslutning om bevilling til cykelevent - "TV2 på Tour"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 
 1. godkender bevilling på 300.000 kr. fra Vækstpuljen til cykeleventen ”TV2 på Tour” den 9. – 10. juli 2014 i Holbæk.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Kommune er blevet tilbudt at få cykeleventen ”TV2 on Tour” til Holbæk d. 9. – 10.

juli 2014.

 

I forbindelse tv-dækning af Tour de France d. 5. – 27. juli vil TV2 komme rundt til 11 byer i Danmark med en event sammensat af en række aktiviteter som:

 

Arrangementet strækker sig over to dage med børneløb den. 9. juli og voksenløb den 10. juli og der vil komme en times sendetid fra værtsbyen.

 

For at få arrangementet til byen skal Holbæk Kommune betale et markedsføringsbidrag på 150.000 kr. til TV2. Dette beløb dækker bl.a. tv-dækning fra værtsbyen, omtale i optaktsudsendelser, omtale på sociale medier mv.

 

Endvidere skal Holbæk Kommune dække udgifter til skiltning af løbsruten, indkvartering af repræsentanter fra TV2 samt andre forbundne udgifter. Vej og Park har oplyst udgiften til opsætning af skilt, afspærring på ruten og mobile toiletter vil være på 115.000 kr. Hertil skal lægges udgifter til diverse udgifter på ca. 35.000 kr.

 

Ud over TV2 medvirker Danmarks Cykle Union (DCU) sammen med den lokale cykelklub og andre frivillige i arrangementet.

 

Planen er, at henlægge aktivitetscentret med start-, mål område og aktiviteter på Havnevej omkring den gl. havn. Den foreløbige løbsrute fremgår af bilag.

 

Afviklingen af - og deltage i - en række større events understøtter indsatser i såvel Erhvervs- og Turismepolitikken som i Kultur- og Fritidspolitikken. I forhold til førstnævnte skabes der øget omsætning og opmærksomhed omkring vores kommune. Afviklingen er events tiltrækker med andre ord borgere, besøgende og skaber omsætning. I forhold til Kultur og Fritidspolitikken medvirker afviklingen af events til at skabe fælleskab og identitet på tværs af by og lokalsamfund. Gennem deltagelse i konkrete planlægning og afvikling skabes fælles oplevelser og identitet med deltagelse frivillige og foreninger.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Indstilles godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3450344e1.pdf
3450347e2.docx

Bilag

- Præsentation Touren på tour_2014_byerne.pdf
TV2 på tour - Forslag til ruter - TV2 på tour 5.-27 juli 2014.docx


23. Beslutning om underskudsgaranti til kabaret i "Besættelsen 2014"

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Beslutning

 

Indstilling

 

Direktør René Juncker indstiller, at:

 1. udvalget bevilger en underskudsgaranti på 50.000 kr. til Kulturkasernen, som er øremærket til kabaret i forbindelse med ”Besættelsen 2014” i pinsen 2014. Underskudsgarantien vil blive finansieret fra puljen ”Eventudvikling 2014”. Kabaretens realisering afhænger af, hvorvidt projektgruppen senest 25. april 2014 har indhentet minimum 200.000 kr. i eksterne sponsorater.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Kabareten ”Lights out” er en særskilt del af pinsebegivenheden ”Besættelsen 2014”. Holbæk Teater, Teatret Fair Play samt KulturKasernen vil sammen skabe et professionelt og anderledes kulturtilbud som en del af pinsebegivenheden. Projektet er tænkt som et pilotprojekt med henblik på, at kunne tilbyde et professionelt kulturarrangement som en del af fremtidige pinsebegivenheder.

 

Indhold i kabareten

Kabareten vil foregå i Andelslandsbyens store lade, som til lejligheden vil være ombygget til en berliner-klub fra 1939. Aftenen vil starte med en madhistorisk introduktion til en 1940’er inspireret middag. Under middagen vil der være forskellige typer underholdning. Efter middag afholdes en professionel kabaret. Afslutningsvis vil der være dans ved swingorkester.

 

Kabareten er et kulturarrangement, som er målrettet det voksne publikum – hensigten er at publikum oplever en tidstypisk kabaret stemning og derigennem får et kulturhistorisk indblik i 1940’erne.

 

Sponsormateriale er vedlagt.

 

Finansiering

Holbæk Teater, Teatret Fair Play og KulturKasernen stiller egne teknikere og skuespillere gratis til rådighed for produktionen, ligesom de også forestår produktionen uden betaling.

 

Finansieringen er funderet på erhvervssponsorater samt billetindtægter. Teatrene samarbejder med tre lokale erhvervsfolk om at skaffe de nødvendige erhvervssponsorater.

 

Kommunal underskudsgaranti

En kommunal underskudsgaranti vil sikre kabaretens gennemførelse selvom det mod forventning ikke vil være muligt at indhente samtlige de fornødne erhvervssponsorarter.

 

Underskudsgarantien gives under forudsætning af, at projektgruppen senest 25. april 2014 har indhentet minimum 200.000 kr. i eksterne sponsorater. Såfremt denne målsætning ikke kan indfries, vil kabareten ikke blive gennemført.

 

Kulturkasernen skal aflevere et særskilt regnskab for kabareten i forbindelse med aflæggelse af regnskab for hele ”Besættelsen 2014”.

 

Der vil blive indgået en samarbejdsaftale mellem Kultur og Fritid og KulturKasernen om vilkårene for underskudsgarantien.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

 

Budgettet for krigskabareten er:

 

Udgifter

 

Skuespillere

128.000,00

Kapelmester

32.000,00

Koreograf

32.000,00

Kostumier

32.000,00

Teknik

55.000,00

Kostumer

30.000,00

Orkester

17.000,00

Bespisning sponsorbilletter

47.000,00

Samlede udgifter

373.000,00

 

 

Indtægter

 

Barsalg

30.000,00

Gevinst v. samproduktion

50.000,00

Sponsor*

250.000,00

Billetsalg

49.000,00

Samlede indtægter

379.000,00

 

*heraf kommunal underskudsgaranti på 50.000 kr.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Kommunalfuldmagtsreglerne giver Holbæk Kommune mulighed for at yde økonomisk støtte til kulturelle arrangementer med henblik på at fremme udbuddet af kulturette tilbud i kommunen.

 
 

Sagshistorik, henvisninger

 

02.12.2013: Beslutning om støtte til pinsebegivenhed 2014 – ”Besættelsen 2014”

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Godkendt
 

Sagsfremstilling
Referat

3455199e3.pdf
3455250e4.pdf

Bilag

Sponsorfolder, Kabaret v Besættelsen 2014
Kabaret, madbeskrivelse


24. Beslutning om sponsorat til koncert i Østre Anlæg

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beslutningssag.


Indstilling

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. godkender sponsorat på 50.000 kr. til koncert arrangeret af Volleyball Klub Holbæks Venner i Østre Anlæg i august 2014.


Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune indgår sponsorat på 50.000 kr. med Volleyball Klub Holbæks Venner (støtteforening for Volleyball Klub Holbæk) i forbindelse med koncert i Østre Anlæg i Holbæk i sidste halvdel af august 2014 med to landskendte bands som hovednavne og to lokale opvarmningsbands.

 

Beløbet tages fra puljen til diverse kultur- og fritidsopgaver.

 

Som led i sponsoratet modtager Holbæk Kommune 70 sponsorbilletter til koncerten.

 

De 70 sponsorbilletter tænkes fordelt til frivillige i Holbæk Kommune af Kultur og Fritidssekretariatet.

 

Sponsoratet understøtter udviklingsmål i Holbæk Kommunes Erhvervs- og turismepolitik om, at: ”Holbæk Kommunes samlede udbytte af turismeområdet skal øges. Dette skal ske gennem øget samarbejde mellem turisterhvervet, detailhandel, erhvervslivet, kulturinstitutioner, Holbæk Kommune og nabokommuner”.

  

Støtten er begrundet i to forhold:

 

1. Eksponering: Holbæk Kommune vil blive profileret som sponsor i forbindelse med koncertens markedsføring, kommunens borger får mulighed for lokal koncertoplevelse og to lokale bands får mulighed for at optræde for et større publikum.

 

2. Forbedret økonomisk grundlag til frivillig arrangør: I sommeren 2013 blev der afholdt en lignende koncert i Østre Anlæg med 1.200 betalende koncertgæster. Til 2013-koncerten arbejde mange foreningsfrivillige i forberedelsen og under selve afviklingen. Økonomisk kom koncerten ud med en mindre underskud, så der blev ikke noget afkast til Volleyball Klub Holbæk. Køb af sponsorat vil medvirke til at forbedre det økonomiske udgangspunkt for arrangementets samlede økonomi.

 

Støtte til koncerten er betinget af, at koncertarrangør er en ikke-kommerciel aktør, hvorved et eventuelt overskud ikke må tilfalde til kommercielle parter.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Ikke godkendt - af et flertal bestående af Steen Klink Pedersen (A), Solvej Pedersen(A) og Morten Bjørn Nielsen (V).
Emrah Tuncer(B) og Bjarne Kongsted(V) godkender indstillingen.
 

Referat
Sagsfremstilling25. Beslutning om salg af Industrivej 12, Tølløse - Lukket punkt

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Udtalelse vedlægges
 
26. Økonomi- og aktivitetsopfølgning, februar 2014 - Udvalget for Kultur og fritid

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør Rene Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager økonomi- og aktivitetsopfølgningen pr. februar 2014 til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

For Holbæk Kommune forventes det, at det korrigerede budget for 2014 kan holdes.

 
 

Politikområde 15 Kultur og Fritid er ikke fokusområde, hvorfor der ikke er estimeret i denne økonomi- og aktivitetsopfølgning.

 
 

Samlet overblik for politikområde 15

 

Tabel 1: Forventet mer-/ mindreforbrug på politikområdet

I mio. kr.

Opr. Budget 2014

Korr. Budget 2014

Forventet regnskab pr. feb.

Forventet afvigelse pr. feb.

 

A

B

C

D=C-B

Økonomisk ramme uden overførselsadgang

 

 

 

 

Politikområde 15 - Kultur og Fritid

24,3

24,7

24,7

0,0

I alt

24,3

24,7

24,7

0,0

 

 

Økonomisk ramme med overførselsadgang

 

Politikområde 15 - Kultur og Fritid

86,3

88,5

88,5

0,0

I alt

86,3

88,5

88,5

0,0

 

 

Projekter med overførselsadgang

 

Politikområde 15 - Kultur og Fritid

0,4

0,4

0,4

0,0

I alt

0,4

0,4

0,4

0,0

 

 

Total - Udvalget for Kultur og Fritid

111,0

113,6

113,6

0,0

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Taget til efterretning
 
Steen Klink Pedersen deltag ikke under dette punkt
 

Referat
Sagsfremstilling

3471436e6.pdf

Bilag

ØA_02_2014-60_UKF-UDV.pdf


27. Orientering om afholdelse af Holbæk Middelalder Dage

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Orienteringssag.

 

Tre repræsentanter fra Holbæk Middelalder Dage deltager til gennemgang af dette punkt.

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. orienteres om erfaringer og planer for ”Holbæk Middelalder Dage” på Holbæk Fællede af repræsentanter fra Foreningen Holbæk Middelalder Dage.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Repræsentanter fra Foreningen Holbæk Middelalder Dage deltager på udvalgets møde for at orientere om erfaringer og planer for eventen ”Holbæk Middelalder Dage”.

 

”Holbæk Middelalder Dage” har været afhold i 2012 og 2013 på Holbæk Fælled og der planlægges et nyt arrangement samme sted i 2014.

 

”Holbæk Middelalder Dage” foregår over en weekend i et autentisk opbygget middelaldermiljø med boder, udstilling, underholdning og formidling.

 

Arrangementet er blevet udbygget fra år til år og i 2014 planlægger arrangøren at udvide aktiviteterne med middelalderkampsport, som bliver en del af et DM for den relative nye kampsport. For at realisere planen om at få middelalderkampsport på programmet i 2014, vil det kræve, at Holbæk Kommune yder tilskud til denne aktivitet.

 

Både i 2012 og 2013 har ”Holbæk Middelalder Dage” modtaget tilskud til arrangementet fra Udvalget for Kultur og Fritid. Tilskuddet har bl.a. været givet med vilkår om, at børn og unge op til 15 år unge med bopæl i Holbæk Kommune skulle have gratis adgang til ”Holbæk Middelalder Dage”.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger

 

30. januar 2012: Tilskud til Holbæk Middelalder Dage

 

27. maj 2013: Tilskud til Holbæk Middelalder Dage

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Orienteringen taget til efterretning
 
Steen Klink Pedersen deltog ikke under dette punkt.
 

Referat
Sagsfremstilling28. Orientering om administrationsgrundlag for kultur og fritidsområdet 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringssag

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at udvalget:

 1. tager gennemgangen af ”Administrationsgrundlag for kultur og fritidsområdet 2014” til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Byrådet har vedtaget en kultur- og fritidspolitik for Holbæk Kommune. I politikken er angivet en række overordnede målsætninger for, hvordan byrådets ønsker at kultur og fritidsområdet skal udvikle sig.

Imidlertid er der fortsat en række mere deltaljerede og helt konkrete forhold, som der er behov for at få fastlagt politisk og som der efterfølgende kan administreres ud fra. Dette omhandler eksempelvis

 • kriterier for diverse puljer,

 • procedure for udbetaling af diverse tilskud,

 • kriterier for lokale- og medlemstilskud

 • regler for anvisning af lokaler.

En gang årligt bliver administrationsgrundlaget revideret og godkendt politisk. Dette er senest sker i det tidligere Udvalg for Kultur og Fritid på mødet 02.12.2014 således at der var et grundlag at administrere ud fra ved årets start.

 

For at give medlemmerne af det nye Udvalg for Kultur og Fritid et indblik i det gældende grundlag orienteres der om administrationsgrundlaget på dette møde.

Siden vedtagelsen af administrationsgrundlaget den 02.12.2014 er puljen vedrørende netværkskontakter dog bortfaldet som konsekvens af tilskuddet til Holbæk Drama College jf beslutning på møde i KFU den 24.02.2014.

 
 

Procedure for vedtagelse af ”Administrationsgrundlag for kultur og Fritid 2015”

 

I forhold til vedtagelsen af administrationsgrundlaget for 2015 er der langt op til, at Folkeoplysningsudvalget drøfter det eksisterende grundlag i september hvorefter der fremsendes bemærkninger til Udvalget for Kultur og Fritid, som efterfølgende drøfter og eventuelt ændrer det kommende års administrationsgrundlag. Administrationsgrundlaget skal også tage høje for eventuelle ændringer opstået som følge af vedtagelsen af budget 2015 – 18, hvorfor den politiske behandling forventes at ske i november 2015.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Folkeoplysningsloven

 
 

Sagshistorik, henvisninger

 

Se sag nr. 105. ”Administrationsgrundlag for Kultur- og Fritidsområdet 2014” Behandlet i udvalget for kultur og fritid 02.12 2014.

 
 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Taget til efterretning
 
Steen Klink Pedersen deltog ikke under dette punkt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3452409e7.pdf

Bilag

Administrationsgrundlag for 2014


29. Orientering om ændring af driftsvilkår for den selvejende institution Holbæk Fritidscenter (Dragebakken)

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orientering

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen om ændring af driftsvilkårene for Holbæk Fritidscenter (Dragebakken) til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Fritidscenter (Dragebakken) er en selvejende institution, som indeholder en daginstitution, foreningslokaler og restaurationsvirksomhed. Foreningslokalerne benyttes fortrinsvist af de foreninger, som blev anvist disse lokaler i forbindelse med lukningen af det tidligere Foreningshus i Holbæk.

 

Afgrænsningen mellem den kommunale brug af Holbæk Fritidscenter (daginstitution og foreningslokalerne) og Holbæk Fritidscenters status som selvejende institution har gennem årene været utydelig og uformel. Fritidscenteret og dets medarbejdere er blevet betragtet og behandlet, som øvrige kommunale dagtilbud i personalejuridisk og tildelingsmæssig forstand. Kommunen finansierer også alle udgifter til drift og vedligeholdelse af centerets bygninger inkl. restaurationslokalerne.

 

Kommunernes Revision fastslog i foråret 2013, at de uklare forhold omkring Fritidscentrets drift skal bringes i orden. På grund af sagens kompleksitet besluttede direktionen i juni 2013, at bede KL udarbejde et juridisk notat om sagens problemstillinger (KL notat er vedlagt).

 

Behov for ændringer af driftsvilkår

I relation til den nuværende drift peger KL på fire områder, hvor driftsvilkårene skal ændres med henblik på en lovliggørelse af forholdene:

1. Det skal defineres, hvilke arealer der anvendes til dagtilbudsdrift og hvilke til udlejning. Der kan alene gives tildeling via dagtilbudsbudgettet til den del af bygningsdriften der vedrører dagtilbud.

2. Legatudvalgets aktiviteter og virksomhed (restaurant og udlejning) må ikke finansieres med dagtilbudsmidler. Det betyder at kommunen ikke længere skal betale drift og vedligeholdelse af den del af bygningerne, der ikke anvendes til dagtilbud.

3. Lokaler der primært anvendes, som foreningslokaler kan ikke finansieres via dagtilbudsbudgettet. Det betyder, at de foreninger, der anvender kælderen enten skal anvises andre kommunale lokaler eller betale husleje til Fritidscenteret.

4. Relationen mellem Distrikt Sofielund og Dragebakken er en samarbejdsrelation. Der er tale om to selvstændige juridiske enheder. Det betyder at Dragebakken har selvstændigt arbejdsgiveransvar, og at centrets forstander ikke har referenceforhold til distriktslederen

 

Fremadrettet proces

Der skal således træffes en række afgørende beslutninger vedrørende den fremtidige drift såvel i Holbæk Fritidscenters bestyrelse, som i Holbæk kommune. Det overordnede formål er at videreføre det gode samarbejde med Holbæk Fritidscenter på et nutidigt og retvisende grundlag.

 

Da der er et års opsigelse i den nuværende driftsoverenskomst anbefaler Børne- og ungesekretariatet, at Holbæk Kommune opsiger den nuværende driftsoverenskomst nu, med henblik at en ny driftsoverenskomst kan forhandles på plads i opsigelsesperioden. Et særskilt dagsordenspunkt herom blev forelagt Udvalget for Børn den 25/3 2014.

 

Center for Ejendomme, Kultur og Fritid samt og Børne- og ungesekretariatet har igangsat en proces, som skal resultere i en kortlægning af den nuværende og fremtidige brug af lokaler på Holbæk Fritidscenter. Sideløbende vil der blive udarbejdet en kortlægning af de økonomiske udgifter for bygninger samt en beskrivelse af de personale juridiske konsekvenser ved en ændring af driftsvilkårene.

 

På baggrund af kommunens kortlægning vil Holbæk Fritidscenters bestyrelse tage stilling til, hvilken fremtidig driftsform de ønsker (fortsat selvejende institution, kommunal institution eller privat institution).

 

I lyset af Holbæk Fritidscenters beslutning vil Holbæk Kommune udarbejde et grundlag for den fremtidige drift.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Taget til efterretning
 
Steen Klink Pedersen deltog ikke under dette punkt. 
 

Referat
Sagsfremstilling

3454374e8.pdf

Bilag

KL's redegørelse om driftsforhold på HFC/Dragebakken


30. Orientering om mulig nedlæggelse af rideskoleaktiviteter i Holbæk Rideklub

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orientering

 

Indstilling

 

Direktør René Juncker indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen om Holbæk Rideklubs mulige nedlæggelse af rideskoleaktiviteter til efterretning.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Holbæk Rideklub har kontaktet Kultur og Fritid, fordi rideklubben gerne vil have belyst de juridiske rammer for en mulig nedlæggelse klubbens rideskole aktiviteter. Derudover ønsker klubben en afklaring af konsekvenserne for de kommunale tilskud til klubben, såfremt klubben vælger at nedlægge rideskoleaktiviteterne.

 

Rideklubbens overvejelser om lukning af rideskoleaktiviteterne er opstået på baggrund af klubbens økonomiske vanskeligheder. Ifølge rideklubben er rideskolen er en udgiftstung aktivitet, som rideklubben har vanskeligt ved at skaffe den fornødne finansiering til.

 

På den baggrund har Kultur og Fritid udarbejdet vedlagte notat, som er fremsendt til rideklubben.

 

Ikke pligt til at tilbyde rideskoleaktiviteter

Folkeoplysningsloven stiller ikke krav om, at en rideklub skal tilbyde rideskoleaktiviteter. Det afgørende er, at rideklubben uden rideskoleaktiviteter fortsat kan tilbyde folkeoplysende virksomhed og i øvrigt fortsat kan opfylde folkeoplysningsloves krav.

 

Holbæk Rideklub har oplyst, at klubbens aktiviteter kan inddeles i tre kategorier:

- Klubaktiviteter (deltagelse i stævner, drift af ridehal, socialt samvær)

- Rideskole (rideundervisning på heste, som er ejet af rideklubben)

- Pensionær (opstalding af privat-ejede heste for medlemmernes egne regninger)

 

Pensionæraktiviteter falder ikke indenfor Folkeoplysningslovens område. Derimod vil klubaktiviteter i form af stævne afholdelse- og deltagelse samt drift af ridehal mv. typisk være aktiviteter, som falder indenfor Folkeoplysningsloven.

 

Økonomiske konsekvenser for rideklubben

Rideklubben har tilkendegivet, at en nedlæggelse af rideskoleaktiviteterne formentlig vil betyde en medlemsnedgang på ca. 30 medlemmer under 25 år. Samlet set vil det betyde en nedgang i det årlige kommunale tilskud på 55.000 kr.

 

Derudover vil nedlæggelse af rideskoleaktiviteterne også betyde, at klubbens græsningsarealer kun vil blive benyttet af pensionærheste, som ikke kan udløse et kommunalt tilskud. Dermed bortfalder grundlaget for, at rideklubben kan forpagte græsningsarealet til en nedsat forpagtningsleje. Derfor bør forpagtningslejen for græsningsarealet stige til markedsleje, hvilket vil betyde en årlig merudgift på. ca. 14.000 kr.

 

Rideklubber i Holbæk Kommune, som modtager lokaletilskud

I 2013 modtog 7 rideklubber kommunal støtte i form af medlemstilskud samt evt. lokaletilskud. Derudover findes enkelte andre rideklubber i kommunen, som dog ikke har søgt om lokaletilskud, fx Vipperød Rideklub.

 

Rideklubber, som modtager lokaletilskud.

Forening

Rideskole

Algestrup Sportsrideklub

ja, drevet af klubben

Katrinebjerg Rideklub

Nej, henviser til privat udbyder af rideskole i samme faciliteter, som klubben anvender

Petersminde Rideklub

ja, drevet af klubben

Ågerupgård Sportsrideklub

ja, drevet af klubben

Vipperød Rideklub

nej

Tuse Næs Køre- og Rideforening

nej

Holbæk Rideklub

ja, drevet af klubben

 

Videre proces

Holbæk Rideklub vil tage endelig stilling til en mulig nedlæggelse af rideskoleaktiviteterne i foråret 2014.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link

 

Folkeoplysningsloven

 
 

Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Taget til efterretning
 
Steen Klink Pedersen deltog ikke under dette punkt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3423452e9.docx

Bilag

notat konsevenser v. lukning af rideskole


31. Orientering om spejderhytter i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orientering

 
 
 

Indstilling

 

Direktør Rene Juncker indstiller, at:

 1. udvalget tager orienteringen om muligt frasalg af kommunale spejderhytter til efterretning.

 2. udvalget tager orienteringen om afslag på overtagelse af privat-ejet spejderhytte til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Holbæk Kommune ejer to spejderhytter i hhv. Mørkøv og Jyderup, som har været anvendt af to spejdergrupper fra det danske spejderkorps siden 1970’erne.

 

Begge spejdergrupper har haft benyttelsesaftaler med gl. Tornved Kommune, som nu er udløbet.

 

Holbæk Kommune er i dialog med spejderne om nye vilkår for brug af spejderhytterne og i den forbindelse er spørgsmålet om et muligt salg af spejderhytterne for et symbolsk beløb opstået.

 

Formålet med denne sag er at orientere Udvalget for Kultur og Fritid om salgsovervejelserne, idet brugerne af de kommunale ejendomme er kultur/fritidsaktører. Selve beslutningen om salg af kommunale ejendomme bliver ikke truffet af de stående udvalg, men i Økonomiudvalget og byrådet.

 

Spejderhytte i Mørkøv

Spejderhytten i Mørkøv ligger på Rævebjerg-arealet. Spejderhytten bruges af spejdergruppen ”Aleksandragruppen”, som har ca. 25 aktive medlemmer under 25 år.

 

Spejdernes hidtidige benyttelsesaftale forpligter spejderne til at stå for drift og vedligehold af hytten. Spejderne har løbende modtaget lokaletilskud (det forventede lokaletilskud for 2013 er 19.500 kr.). Hytten er nedslidt og i efteråret 2013 gik varmeforsyningen i stykker. Holbæk Kommune har afholdt udgifterne til etablering og drift af en midlertidig varmeforsyning (elvarme) indtil en permanent løsning er på plads.

 

Spejderne har udvist interesse i at overtage spejderhytten til et symbolsk beløb, såfremt spejderne og kommunen kan opnå enighed om salgsvilkår, herunder at udgifterne til ny varmeforsyning kan indgå i lokaletilskudsordningen og derved blive refunderet med 65 %.

 

Sideløbende har også Mørkøv Handels- Håndværker & Borgerforening (MHHB) vist interesse for at overtage ejerskabet af spejderhytten. MHHB ønsker at stille spejderhytten til rådighed for spejderne samt at benytte mødelokaler i spejderhytten til MHHB aktiviteter.

 

Holbæk Kommune er i dialog med både spejderne og MHHB med henblik på at finde en fælles løsning, som tilgodeser begge aktørers ønske om brug af spejderhytten.

 

Spejderhytte i Jyderup

Spejderhytten i Jyderup ligger på Stokkebjergvej 54. Spejderhytten bliver brugt af spejdergruppen ”Skarridsøgruppen”, som har 62 aktive medlemmer under 25 år.

 

Spejdernes hidtidige benyttelsesaftale forpligter spejderne til at stå for drift og vedligehold af hytten. Spejderne har løbende modtaget lokaletilskud (det forventede lokaletilskud for 2013 er 42.055 kr.).

 

Kommunen er i dialog med spejderne om spejdernes evt. overtagelse af spejderhytten til et symbolsk beløb. Spejderne har udvist interesse herfor, såfremt spejderne og kommunen kan opnå enighed om salgsvilkår, herunder spejdernes mulighed for at modtage lokaletilskud efter overtagelse af spejderhytten.

 

Status for dialog med spejdergrupperne

Når administrationen og spejderne er nået til enighed om vilkårene for salg af spejderhytterne, vil økonomiudvalget blive forelagt en særskilt sag om beslutning om salg af spejderhytterne.

 

Afslag på overtagelse af privat-ejet spejderhytte

Spejderdivisionen ”Skjalm Hvide” ejer en spejder hytte i Stigs Bjergby. Spejderne anvender ikke længere hytten og ønsker at afhænde den.

 

Holbæk Kommune har en tinglyst ret til at få ejendommen tilbageoverdraget, når spejderne ikke længere bruger den. Derfor har ”Skjalm Hvide” henvendt sig for at få afklaret, om Holbæk Kommune ønsker at udnytte denne ret.

 

Administrationen vurderer, at Holbæk Kommune ikke bør udnytte retten til tilbageoverdragelse. Hvis kommunen fik ejendommen overdraget vil det betyde, at kommunen ville være ansvarlig for driftsudgifterne på bygningen. Kommunen har ikke afsat midler til denne drift.

 

Idet kommunen ikke ønsker at overtage spejderhytten, kan spejderne i stedet vælge at sælge spejderhytten i fri handel. En evt. gevinst ved et salg vil tilfalde spejderne.

 

Administrationen vil på den baggrund meddele Skjalm Hvide, at kommunen ikke ønsker at udnytte tilbageoverdragelsesklausulen.

 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ved at frasælge spejderhytterne vil Holbæk Kommune opnå en driftsbesparelse. Samtidig må det forventes, at spejdernes ansøgninger om lokaletilskud vil stige.

 

I det følgende er taget udgangspunkt i, at spejdernes udgiftsniveau vil stige med 50.000 kr. årligt, som kan indgå i lokaletilskudsordningen, hvor foreningerne får op til 65 % af udgiften i tilskud.

 

De anslåede økonomiske konsekvenser for Holbæk Kommune ved at frasælge spejderhytterne er følgende:

 

Kommunal driftsbesparelse*

154.000 kr.

Stigning i udbetaling af lokaletilskud

35.000 kr.

Samlet årlig effektiviseringsgevinst

119.000 kr.

 

Hertil skal i 2014 fratrækkes evt. kommunale udgifter til afholdelse af salgsomkostninger (ca. 40.000 kr. pr. ejendom)

 

* den forventede kommunale driftsbesparelse er beregnet således: bygningsstørrelse x 308 kr. (nøgletal for driftsbesparelse ved frasalg af kommunale bygninger). De to spejderhytter har et samlet bygningsareal på ca. 500 m2.

 

Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Taget til efterretning
 
Steen Klink Pedersen deltog ikke under dette punkt.
 

Referat
Sagsfremstilling

3454214e10.docx

Bilag

notat om evt. frasalg af spejderhytter


32. Orientering - Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Kultur og Fritid

 

Orienteringspunkt

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at følgende orientering bliver taget til efterretning:

 1. arbejdet med vækststrategi

 2. drøftelse af tidligere vedtaget effektivisering

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 31-03-2014
 
Taget til efterretning
 
Steen Klink Pedersen deltog ikke under dette punkt.
 
 

Referat
Sagsfremstilling