UDVALG

Udvalget for Klima og Miljø

MØDE

Referat

STED

lokale 1.B, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

07-04-2015 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

07-04-2015 09:30:00


PUNKTER

53. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. april 2015
54. Godkendelse af trafikbestilling til Movia for 201653. Godkendelse af dagsorden til mødet d. 7. april 2015

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø
- beslutningssag
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
  1. dagsorden til mødet den 7. april 2015 bliver godkendt
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-04-2015
Godkendt
 

Referat
Sagsfremstilling54. Godkendelse af trafikbestilling til Movia for 2016

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Klima og Miljø, Økonomiudvalget og byrådet
 
Beslutningssag
 
 
 
 

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
  1. trafikbestilling til Movia for 2016 på 30.600.000, kr (genbestilling af eksisterende kørselsomfang) bliver godkendt.
 
 
 
 

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
I henhold til lov om Trafikselskaber skal kommunerne hvert år pr.1. maj bestille næste års trafik hos Movia.
 
Kommunens trafikbestilling er uden væsentlige ændringer i linjeføring af de eksisterende linjer, udover de få ændringer der er aftalt med skolerne for at tilpasse eksisterende linjer til skolernes ringetider.
 
Væsentlige ændringer afventer det igangværende omstillingsprojekt, som vil danne grundlag for trafikbestillingen for maj 2016.
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Der er en divergens mellem kommunens budget til gule busser og udmeldingen fra Movia.
 
I kommunes budget er afsat 30.134.865 kr. og Movia estimerer i deres basisbudget en udgift på 30.600.000 kr.
 
Det vil sige, at trafikbestillingen hos Movia for 2016 koster 465.135 kr. mere end der er afsat i budgettet for 2016.
Underskuddet kan finansieres af en forventet mindre udgift på 1,3 mio. kr. til Movia for regnskabsåret 2014. Mindreudgiften bliver udbetalt i 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser
Hvis der skal ske en besparelse i 2016 på kollektiv trafik vil forvaltningen indarbejde det i trafikbestillingen og efter anbefaling fra Movia vil der blive reduceret i kørslen på en linje med mindst kundegrundlag.
 
 

Høring
Der kan ikke nås at blive foretaget høring i forbindelse med trafikbestillingen udover det samarbejde der altid foregår med skolerne inden trafikbestillingen.
 

Lovgrundlag – link
Lov om Trafikbestilling
 

Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Klima og Miljø den 07-04-2015
Indstilles godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling