UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

Sørup Herregård

STARTTIDSPUNKT

27-01-2014 08:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-01-2014 10:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. januar 2014
2. Valg af formand og næstformand
3. Godkendelse af mødetidspunkter og ugedag
4. Orientering om deltagelse i kurser og konferencer
5. Orientering om udvalgets hovedopgaver1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 27. januar 2014

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Beslutningssag.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. dagsorden til mødet den 27. januar 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-01-2014
 
Godkendt
 
 

Referat
Sagsfremstilling2. Valg af formand og næstformand

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Beslutning.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. udvalget vælger en formand og en næstformand blandt sine medlemmer.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen


Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-01-2014
 
Et enigt udvalg har valgt Lars Dinesen som formand for Udvalget for Børn
 
Et enigt udvalg har valgt Rasmus Brandstrup Larsen som næstformand for Udvalget for Børn
 
 

Referat
Sagsfremstilling3. Godkendelse af mødetidspunkter og ugedag

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Beslutning.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. nedenstående forslag til mødeplan for 2014 bliver godkendt.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Forslag til mødedatoer for 2014 i Udvalget for Børn:

25. februar

25. marts

29. april

27. maj

24. juni

26. august

23. september

28. oktober

25. november

 

Alle møderne ligger om tirsdagen og starter med rundtur i kommunen fra kl. 10.00-12.00, hvor kommunens skoler, dagtilbud og specialtilbud besøges.

 

Herefter starter det ordinære udvalgsmøde kl. 13.00. Udvalgsmødet starter ofte med et temamøde.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-01-2014
 
Mødeplan godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling4. Orientering om deltagelse i kurser og konferencer

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Beslutning.

 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. udvalget tager orientering om muligheden for deltagelse i kurser og konferencer indenfor udvalgsområdet til efterretning.

 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

KL arrangerer en årlig konference, som er fagspecifik for de enkelte udvalg. Som udgangspunkt deltager alle udvalgsmedlemmer i konferencen.

 

Derudover er der afsat et begrænset beløb til konferencer/kurser. En tommelfingerregel er, at der er cirka 2.000 kr. årligt pr. udvalgsmedlem.

 

Det er udvalget selv, der afgør, hvordan pengene bliver fordelt.

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-01-2014
 
Orienteringen taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling5. Orientering om udvalgets hovedopgaver

Sagsgang og sagstype

 

Udvalget for Børn.

 

Beslutning.

 
 

Indstilling

 

Direktør René Junker indstiller, at:

  1. udvalget tager den korte overordnede introduktion til udvalgsområdet til efterretning

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

På udvalgsmødet præsenteres børne- og ungeområdet i Holbæk Kommune. Herunder:

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Børn den 27-01-2014
 
Taget til efterretning.
 

Referat
Sagsfremstilling