UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat Fællesmøde med UJU

STED

Seminariet lokale 42

STARTTIDSPUNKT

31-05-2017 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2017 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. maj 2017
2. Drøftelse af forslag om at nedsætte politisk projektudvalg med fokus på uddannelse1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. maj 2017

Godkendelse af dagsorden til mødet den 31. maj 2017

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”, Udvalget ”Uddannelse og Job”

Beslutningssag


Indstilling
 
Koncerndirektør Ulrich Schmidt-Hansen indstiller, at:

  1. dagsorden til fællesmøde i Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job” den 31. maj 2017 godkendes

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2017
 
Tiltrådt.
2. Drøftelse af forslag om at nedsætte politisk projektudvalg med fokus på uddannelse

Drøftelse af forslag om at nedsætte politisk projektudvalg med fokus på uddannelse

Sagsgang og sagstype
Fællesmøde for Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job”

Drøftelsessag


Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. forslag om at nedsætte et politisk projektudvalg med fokus på uddannelse i første halvår af 2018 drøftes


Beskrivelse af sagen
Regeringen har den 10. maj fremlagt udspillet ’Tro på dig selv – det gør vi’, som lægger op til en reform af de forberedende tilbud for de unge, der ikke går den lige vej fra grundskole til ungdomsuddannelse (vedhæftet i bilag).
Lovforslag til udmøntning af reformen forventes fremlagt inden sommerferien 2017.

På baggrund af regeringsudspillet foreslår Udvalget ”Uddannelse og Job”, at der i første halvår af den nye byrådsperiode nedsættes et hurtigt arbejdende politisk projektudvalg (§ 17, stk.4-udvalg), som udarbejder en implementeringsplan, der sikrer, at de dele af regeringsudspillet som vedrører Holbæk Kommune, hurtigt og smidigt implementeres. Et første udkast til kommissorium er vedhæftet i bilag.

Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge” og Udvalget ”Uddannelse og Job” drøfter på mødet forslaget om at nedsætte et projektudvalg samt mulighederne for at lade udpegning til projektudvalget indgå i konstitueringen af det nye byråd.


Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 31-05-2017
 
Drøftet.


caseno17-20674_#4201591_v1_regeringsudspillet tro på dig selv - 10. maj 2017.pdf
caseno17-20674_#4201601_v1_kommissorium - projektudvalg - version 11.05.17.pdf

Bilag

Regeringsudspillet Tro på dig selv - 10. maj 2017
Kommissorium - projektudvalg - version 11.05.17