UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

den lille byrådssal, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

21-12-2016 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-12-2016 18:00:00


PUNKTER

165. Godkendelse af dagsorden til den 21. december 2016
166. Drøftelse om alternativer til beslutninger om lukkedage og tilkøbsmoduler i dagtilbud og SFO165. Godkendelse af dagsorden til den 21. december 2016

Godkendelse af dagsorden til den 21. december 2016

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsorden til mødet den 21. december 2016 bliver godkendt.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-12-2016
 
Godkendt.
166. Drøftelse om alternativer til beslutninger om lukkedage og tilkøbsmoduler i dagtilbud og SFO

Drøftelse om alternativer til beslutninger om lukkedage og tilkøbsmoduler i dagtilbud og SFO

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget ”Læring og Trivsel for Børn og Unge”
 
Drøftelsessag

Indstilling
 
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
 
  1. udvalget drøfter, hvilke handlemuligheder administrationen skal arbejde videre med forud for udvalgets genbehandling den 10. januar 2017 af sag nr. 150 vedrørende lukkedage og sag nr. 151 vedrørende rammer for tilkøbsmoduler i uge 27-30.

Beskrivelse af sagen
 
Byrådet besluttede på sit møde d. 14. december 2016, at ”Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge” skal genoptage behandlingen af dagsordenspunkter nr. 150 og 151 fra udvalgets møde den 29. november 2016.
 
De to dagsordenspunkter omhandler beslutninger om lukkedage samt rammer for tilkøbsmoduler i dagtilbud og SFO. Beslutningerne er en opfølgning på vedtagelsen af budget 2017, hvor der via indførelse af 11 måneders betaling og tilkøbsmoduler i ugerne 27-30 er indarbejdet en besparelse på 2,5 mio. kr. i dagtilbud og 0,4 mio. kr. i SFO. 
 
På baggrund af byrådets beslutning om genbehandlingen er administrationen ved at undersøge, hvilke alternative handlemuligheder udvalget har i forhold til de beslutninger, der er truffet i de to sager samt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. 
 
Formålet med mødet er, at udvalget har mulighed for at drøfte og udpege hvilke handlemuligheder, der skal arbejdes videre med inden genbehandling af de to sager på udvalgets møde d. 10. januar 2017.

Beslutning i Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" den 21-12-2016
 
Udvalget drøftede forskellige forslag til handlemuligheder, som administrationen arbejder videre med frem til udvalgets møde den 10. januar 2017.