UDVALG

Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge"

MØDE

Referat

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

26-08-2015 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

26-08-2015 17:30:00


PUNKTER

92. Godkendelse af dagsorden til den 26. august 2015
93. Drøftelse af status på uddannelsesvejledning og uddannelsesvalg92. Godkendelse af dagsorden til den 26. august 2015

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Børn
 
Beslutningssag

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at:
  1. dagsorden til mødet den 26. august 2015 bliver godkendt.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen
Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2015
Godkendt.

Referat
Sagsfremstilling93. Drøftelse af status på uddannelsesvejledning og uddannelsesvalg

Sagsgang og sagstype
 
Udvalget for Arbejdsmarkedet samt Udvalget for Børn

Fælles temadrøftelse

Indstilling
 
Koncerndirektør Kenn Thomsen indstiller, at udvalgene:
 
  1. drøfter status på uddannelsesvejledning og uddannelsesvalg.

Alternativ indstilling
Beskrivelse af sagen

Om uddannelsesvejledning
Uddannelsesvejledning skal sikre, at alle unge, også usikre unge og unge med svage sociale netværk, opnår et tilstrækkeligt grundlag for at træffe realistiske beslutninger om valg af uddannelse og erhverv, som svarer til den unges potentialer.

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland (UU) har ansvaret for uddannelsesvejledning i Holbæk Kommune.

Uddannelsesvejledningen omfatter alle elever fra 7. – 10. klasse og finder sted som kollektiv vejledning til alle, suppleret med gruppe- og individuel vejledning til de elever der har særligt vejledningsbehov. Endvidere omfatter vejledningen alle unge op til de fylder 25 år, der endnu ikke har gennemført eller ikke er i gang ungdomsuddannelse, og som ikke modtager en ydelse (f.eks. uddannelsesydelse). Denne vejledning består af gruppevejledning og individuel vejledning med det formål at få den unge i uddannelse eller uddannelsesforberedende aktiviteter.

Gennem vejledningsindsatsen skal UU blandt andet arbejde for at opfylde målet om at 95% af de unge gennemfører en kompetencegivende ungdomsuddannelse, samt målet om at 30% af de unge skal søge en erhvervsuddannelse.

Om uddannelsesvalg
Temadrøftelsen tager udgangspunkt i aktuelle data om de unges uddannelsesvalg, herunder:
· Hvor mange elever er i 8. klasse umiddelbart IKKE uddannelsesparate – herunder behovet for forebyggende indsatser og særlige tiltag for de unge, som har flest udfordringer
· Hvilke uddannelser søger de unge efter grundskolen henholdsvis efter 9. klasse og 10. klasse – herunder blandt andet overgangsfrekvensen til erhvervsuddannelser og alment gymnasium, brobygningens betydning mv.
· Antal unge i Holbæk kommune, der i juni 2015 ikke klarede 2-tallet ved optagelse til erhvervsuddannelsen – herunder hvilke tilbud der findes til denne gruppe unge og hvordan de bedst støttes i at blive parate til uddannelse
 
Tidsplan for temadrøftelsen
· Oplæg med status på uddannelsesvejledning og uddannelsesvalg ved afdelingsleder Jørgen Dan Pedersen, UU Nordvestsjælland (20 min)
· Hvad gør Læring & Trivsel i dag v. chef Marianne Stentebjerg (5 min)
· Hvad gør Uddannelse til alle unge i dag v. chef Julie Becher (5 min)
· Debat og opsamling (30 min)

Beskrivelse af alternativ indstilling
Økonomiske konsekvenser
Øvrige konsekvenser
Høring
Lovgrundlag – link
Sagshistorik, henvisninger
Beslutning i Udvalget for Arbejdsmarkedet den 26-08-2015
Drøftet.

Beslutning i Udvalget for Børn den 26-08-2015
Drøftet.

Sagsfremstilling
Referat

caseno15-35590_#3356867_v1_ikke-uddannelsesparat 8. kl. holbæk_juni2015.pdf
caseno15-35590_#3356856_v1_uddannelsesvalg 9. og 10. kl., holbæk kommune juni 2015.pdf

Bilag

Ikke-uddannelsesparat 8. kl. Holbæk_juni2015
Uddannelsesvalg 9. og 10. kl., Holbæk Kommune juni 2015