UDVALG

14-17 Byrådet

MØDE

Referat

STED

Byrådssalen

STARTTIDSPUNKT

05-10-2016 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-10-2016 22:00:00


PUNKTER

215. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. oktober 2016
216. Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020215. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. oktober 2016

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. oktober 2016

Sagsgang og sagstype
Byrådet
 
Beslutningssag

Indstilling
Administrerende direktør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:
  1. dagsordenen til byrådets møde den 5. oktober 2016 godkendes

Beslutning i Byrådet den 05-10-2016
Godkendt.
216. Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020

Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020

Sagsgang og sagstype
Byrådet

Beslutningssag

Indstilling
Økonomiudvalget indstiller, at byrådet:
  1. beslutter hvilke dele af de fremsatte ændrings- og underændringsforslag fra partierne og Økonomiudvalget, der skal indgå i det endelige budget for 2017-2020

Beskrivelse af sagen
Byrådet behandlede budgetforslag 2017-2020 første gang den 6. september 2016. Byrådssagen med tilhørende bilag er vedlagt denne sag som bilag.
 
Budgetforslaget har været i høring, og de politiske partier har haft mulighed for at fremkomme med ændrings- og underændringsforslag til budgetforslaget. Økonomiudvalget har også haft mulighed for at fremkomme med ændringsforslag.
 
Fristen for ændringsforslag fra partierne var fastsat til den 20. september 2016 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet fire ændringsforslag, nemlig:
Ændringsforslagene er vedlagt som bilag.
 
Til hvert ændringsforslag har administrationen udarbejdet et overbliksskema, en resultatopgørelse samt en likviditetsoversigt. Disse dokumenter er også vedlagt som bilag.
 
Fristen for underændringsforslag var fastsat til den 26. september 2016 kl. 12.00. Der var ved fristens udløb indkommet tre underændringsforslag, nemlig
 
Underændringsforslagene og af administrationen udarbejdede tilhørende overbliksskemaer og resultatopgørelser er vedlagt som bilag. Der er kun udarbejdet en ny likviditetsoversigt vedrørende underændringsforslagene fra LA til ændringsforslagene fra V og O, da disse underændringsforslag er de eneste, som er store nok til at ændre de likviditetsoversigter, der er udarbejdet på baggrund af de oprindelige ændringsforslag. Den nye likviditetsoversigt er også vedlagt som bilag.
 
Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 28. september 2016 følgende ændringsforslag:
  1. Der indarbejdes et provenu fra selvbudgettering på 21,4 mio. kr. i 2017.
  2. For at fastholde anlægsrammen i det oprindelige budgetforslag på 134,7 mio. kr. i 2017 flyttes et beløb fra anlæg til drift svarende til de anlægsudgifter ud over den oprindelige ramme, som byrådet beslutter
og som et teknisk ændringsforslag:
  1. Der indarbejdes et låneoptag på yderligere 6 mio. kr. i 2017.
 
Økonomiudvalgets sag uden bilag er vedlagt denne sag som bilag.

Beslutning i Byrådet den 05-10-2016
Byrådets medlemmer har fået tilsendt et notat om afstemningsforløbet med et vedhæftet skema. Disse dokumenter bliver tilføjet dagsordenspunktet, når referatet fra mødet publiceres.
 
Nummereringen i nedenstående referat svarer til nummereringen i notatet (bilag 55).
 
1. Vedtaget. For stemte 29 (A, B, C, I, O og V). Imod stemte 2 (Ø).
2. Vedtaget.
3. Vedtaget. For stemte 29 (A, B, C, I, O og V). Imod stemte 2 (Ø).
4 – 96. Der blev stemt samlet om Ø’s ændringsforslag. Ikke vedtaget. For stemte 2 (Ø). Imod stemte 29 (A, B, C, I, O og V).
97. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø). Imod stemte 17 (I, O og V). 1 (C) undlod at stemme.
98. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø). Imod stemte 17 (I, O og V). 1 (C) undlod at stemme.
99. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø). Imod stemte 17 (I, O og V). 1 (C) undlod at stemme.
100. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B, og Ø) Imod stemte 15 (O og V). 3 (C og I) undlod at stemme.
101. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B, og Ø) Imod stemte 15 (O og V). 3 (C og I) undlod at stemme.
102. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (I, O, V).1 (C) undlod at stemme.
103. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B, og Ø) Imod stemte 15 (O og V). 3 (C og I) undlod at stemme.
104. Ikke vedtaget. For stemte 14 (A, B, C og Ø). Imod stemte 17 (I, O og V).
105. Ikke vedtaget. For stemte13 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (I, O og V), 1 (C) undlod at stemme.
106. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (I, O og V).1 (C) undlod at stemme.
107. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 18 (C, I, O og V).
108. Ikke vedtaget. For stemte 13 (A, B og Ø) Imod stemte 17 (I, O og V).1 (C) undlod at stemme.
109. Vedtaget. For stemte 17 (I, O og V). Imod stemte 13 (A, B og Ø). 1 (C) undlod at stemme.
110 – 112. Bortfaldet, da der er stemt om dette under 97 – 99.
113. Vedtaget. For stemte 21 (B, C, I, O og V). Imod stemte 10 (A og Ø).
114. Vedtaget. For stemte 17 (I, O og V). Imod stemte 13 (A, B og Ø). 1 (C) undlod at stemme.
115 og 116. Bortfaldet, da der er stemt om 97 og 98.
117. Bortfaldet, da 114 er vedtaget.
118. Godkendt. For stemte 17 (I, O og V). Imod stemte 13 (A, B og Ø). 1 (C) undlod at stemme.


caseno16-3802_#3939673_v1_punkt_beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske p.pdf
caseno16-4131_#3906787_v1_takstoversigt budget 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3904511_v1_totaloversigt 1. behandling.pdf
caseno16-4131_#3904507_v1_k4 nøgletal - overbliksrapport - 2016.pdf
caseno16-4131_#3904505_v1_bevillingsoversigt 1. behandling.pdf
caseno16-4131_#3904506_v1_investeringssoversigt 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3904966_v1_budgetbemærkninger politiske effektmål 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904967_v1_budgetbemærkninger udvalget aktiv hele livet 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904969_v1_budgetbemærkninger udvalget kultur, fritid og fællesskab 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904968_v1_budgetbemærkninger udvalget for klima og miljø 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904971_v1_budgetbemærkninger udvalget læring og trivsel 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904972_v1_budgetbemærkninger udvalget uddannelse og job 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904973_v1_budgetbemærkninger økonomiudvalget 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904975_v1_løsningsforslag - samlet oversigt for alle udvalg 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904976_v1_løsningsforslag - udvalget kultur, fritid og fællesskab 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904977_v1_løsningsforslag - udvalget læring og trivsel for børn og unge 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904978_v1_løsningsforslag - udvalget aktiv hele livet - sundhed og omsorg 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904979_v1_løsningsforslag - udvalget for klima og miljø 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3904964_v1_løsningsforslag - udvalget uddannelse og job 1. behandling..pdf
caseno16-4131_#3904965_v1_løsningsforslag - økonomiudvalget 1. behandling.pdf.pdf
caseno16-4131_#3939682_v1_notat om ny beregning for selvbudgettering af 22.09.16.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937519_v1_valg imellem statsgaranti og selvbudgettering notat af 15.09.16.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937419_v1_ændringsforslag fra ø til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937417_v1_ændringsforslag fra v+df til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937418_v1_ændringsforslag fra s+r til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937416_v1_ændringsforslag fra la til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937358_v1_skematisk oversigt over ændringsforslag fra ø til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937357_v1_skematisk oversigt over ændringsforslag fra la til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937351_v1_skematisk oversigt over ændringsforslag fra s+r til budget 17-20.pdf.pdf
caseno16-3802_#3947505_v1_skematisk oversigt over ændringsforslag fra v og df til budget 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3937340_v1_resultatopgørelse til ændringsforslag fra la til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937343_v1_resultatopgørelse til ændringsforslag fra ø til budget 2017-2010.pdf.pdf
caseno16-3802_#3947540_v1_resultatopgørelse til ændringsforslag fra v og df til budget 2017-2020.pdf
caseno16-3802_#3947534_v1_resultatopgørelse til ændringsforslag fra s og r til budget 2017-2020.pdf
caseno16-4131_#3937363_v1_likviditetsoversigt til ændringsforslag fra la til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937364_v1_likviditetsoversigt til ændringsforslag fra r og s til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937365_v1_likviditetsoversigt til ændringsforslag fra v og df til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3937366_v1_likviditetsoversigt til ændringsforslag fra ø til budget 2017-2020.pdf.pdf
caseno16-4131_#3947631_v1_underændringsforslag fra la til ændringsforslaget fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947628_v1_underændringsforslag fra ø til la og v og df samt s og r.pdf
caseno16-4131_#3947624_v1_underændringsforslag fra c til ændringsforslaget fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947622_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra la til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947621_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947619_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra s og r.pdf
caseno16-4131_#3947617_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra la.pdf
caseno16-4131_#3947614_v1_skematisk oversigt over underændringsforslag fra c til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947612_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra la til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947608_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947600_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra s og r.pdf
caseno16-4131_#3947596_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra ø til ændringsforslag fra la.pdf
caseno16-4131_#3947593_v1_resultatopgørelse til underændringsforslag fra c til ændringsforslag fra v og df.pdf
caseno16-4131_#3947590_v1_likviditetsoversigt til underændringsforslag fra la til ændringsforslag fra v og df til budget 2017-.pdf
caseno16-3802_#3948749_v1_punkt beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020.pdf
caseno16-3802_#3956952_v1_afstemningsforløb.pdf
caseno16-3802_#3956950_v1_ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-2020 - alle samlet.pdf

Bilag

Punkt Beslutningssag 1 behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker
Takstoversigt budget 2017-2020
Totaloversigt 1. behandling
K4 Nøgletal - Overbliksrapport - 2016
Bevillingsoversigt 1. behandling
Investeringssoversigt 2017-2020
Budgetbemærkninger Politiske effektmål 1. behandling
Budgetbemærkninger Udvalget Aktiv Hele Livet 1. behandling
Budgetbemærkninger Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling
Budgetbemærkninger Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling
Budgetbemærkninger Udvalget Læring og Trivsel 1. behandling
Budgetbemærkninger Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling
Budgetbemærkninger Økonomiudvalget 1. behandling
Løsningsforslag - Samlet oversigt for alle udvalg 1. behandling
Løsningsforslag - Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab 1. behandling
Løsningsforslag - Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge 1. behandling
Løsningsforslag - Udvalget Aktiv hele Livet - Sundhed og Omsorg 1. behandling
Løsningsforslag - Udvalget for Klima og Miljø 1. behandling
Løsningsforslag - Udvalget Uddannelse og Job 1. behandling.
Løsningsforslag - Økonomiudvalget 1. behandling
Notat om ny beregning for selvbudgettering af 22.09.16
Valg imellem statsgaranti og selvbudgettering notat af 15.09.16
Ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020
Ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020
Ændringsforslag fra S og R til budget 2017-2020
Ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020
Skematisk oversigt over ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020
Skematisk oversigt over ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020
Skematisk oversigt over ændringsforslag fra S og R til budget 17-20
Skematisk oversigt over ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020
Resultatopgørelse til ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020
Resultatopgørelse til ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2010
Resultatopgørelse til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020
Resultatopgørelse til ændringsforslag fra S og R til budget 2017-2020
likviditetsoversigt til ændringsforslag fra LA til budget 2017-2020
likviditetsoversigt til ændringsforslag fra R og S til budget 2017-2020
likviditetsoversigt til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020
likviditetsoversigt til ændringsforslag fra Ø til budget 2017-2020
Underændringsforslag fra LA til ændringsforslaget fra V og DF
Underændringsforslag fra Ø til LA og V og DF samt S og R
Underændringsforslag fra C til ændringsforslaget fra V og DF
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V og DF
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra S og R
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra LA
Skematisk oversigt over underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V og DF
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra V og DF
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra S og R
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra Ø til ændringsforslag fra LA
Resultatopgørelse til underændringsforslag fra C til ændringsforslag fra V og DF
likviditetsoversigt til underændringsforslag fra LA til ændringsforslag fra V og DF til budget 2017-2020
Punkt Beslutningssag - 2. behandling af budget 2017-2020
Afstemningsforløb
Notat ændringsforslag til 2. behandling af budget 2017-2020 - alle samlet