UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

15-01-2015 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-01-2015 22:00:00


PUNKTER

27. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Ugerløse Friluftsbad27. Beslutning - Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Ugerløse Friluftsbad

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Kultur og fritid, Økonomiudvalget, byrådet

 

Beslutningsforslag

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen, indstiller at:

 
 1. Der bliver frigivet anlægsmidler på 7,3 mio. kr. til renovering af Ugerløse Friluftsbad, vandbehandling og bassin, samt naturlige følgearbejder.

 
 
 
 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Renoveringen af friluftsbadet omfatter:

 

Primært omhandler renoveringen kun selve bassinet og vandbehandlingsanlægget, som i dag ikke lever op til nutidens krav, og er helt nedslidt, dog har det vist sig at beton konstruktionen, stadig er i en god stand. Trapper til omklædning er ved at smuldre og der er stor risiko for at disse går i stykker, når der graves tæt på. For at bevare hovedbygningen, vil denne blive malet.

 1. Nye højtliggende overløbs render på langsiderne af bassinet

 2. Ny bund i bassinet med nyt indløbssystem

 3. Nye klinker på alle overflader

 4. Udvidelse af eksisterende teknikkælder

 5. Nyt vandbehandlingsanlæg, kemikalieanlæg,

 6. Ny udligningsbeholder og skyllevandstank.

 7. Nyt bassinudstyr

 8. Myndighedskrav om lukning af en vandboring som forefindes i teknikrum, der skal sløjfes af vandmiljømæssige årsager.

 9. Udskiftning af trapper til omklædning

 10. Maling af klubhus

 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser

Ved grundopgaven med renovering af bassin og vandbehandling vil der være anlægsudgifter for 7,3 mio. kr. Midlerne er afsat i budgettet for år 2015.

 
 
 
 
 
 
 

Øvrige konsekvenser

Hvis ikke renovering og opdatering bassin og vandbehandlingsopgaven bliver igangsat, kan det ikke forventes at bassin kan åbne i år 2015.

 

Ved renovering af bassin og vandbehandling, bevares et stykke kulturhistorien, da Ugerløse Friluftsbad er en af de ældste i Danmark.

Samtidig bevares det store lokale engagement, der er forbundet med bassinet.

 

Det skal forventes, at bade- og omklædningsfaciliteterne skal renoveres inden for de næste par år. Indtil da vil der være afledte driftsudgifter på dette område, da faciliteterne er i dårlig stand.

En renovering af faciliteterne vil koste mellem 1,1 og 2,5 mio. kr. alt efter hvilken løsning der bliver valgt.

 
 
 
 

Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 05-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Økonomiudvalget den 13-01-2015
Indstilles godkendt.
 

Beslutning i Byrådet den 15-01-2015
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling