UDVALG

Byrådet

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

20-08-2014 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-08-2014 22:00:00


PUNKTER

129. Beslutning om ændret sammensætning af Projektudvalget for Vækst129. Beslutning om ændret sammensætning af Projektudvalget for Vækst

Sagsgang og sagstype

Byrådet

 

Beslutningssag

 

Indstilling

Kommunaldirektør Hans Søie indstiller, at:

  1. byrådet godkender, at Sine Agerholm udtræder af Projektudvalget for Vækst, og at Steen Klink i stedet indtræder som medlem af udvalget.

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

Sine Agerholm har den 18. august 2014 meddelt, at hun den 27. august 2014 genoptager byrådsarbejdet.

 

Samtidig har S-gruppen oplyst, at Sine Agerholm udtræder af Projektudvalget for Vækst. Gruppen ønsker, at Steen Klink i stedet indtræder som medlem af udvalget.

 
 
 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Byrådet den 20-08-2014
Godkendt.
 

Referat
Sagsfremstilling