UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Referat

STED

lokale 0.20

STARTTIDSPUNKT

24-02-2020 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

24-02-2020 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse af undersøgelse af ældreområdet i perioden august 2019 - januar 2020
3. Orienteringer
4. Underskriftark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at

 1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkender dagsorden til mødet i projektudvalget den 24. februar 2020
Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 24-02-2020

Godkendt.

2. Drøftelse af undersøgelse af ældreområdet i perioden august 2019 - januar 2020

Drøftelse af undersøgelse af ældreområdet i perioden august 2019 - januar 2020
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Drøftelsessag

 

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Undersøgelsen af plejecentrene og deres samarbejdspartnere i perioden august 2019 til januar 2020 drøftes

 

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering har i perioden august 2019 til januar 2020 undersøgt plejecentrene og deres samarbejdspartnere for at finde eventuelle potentialer for enten afbureaukratisering eller decentralisering. I forbindelse med afslutning af undersøgelsen genbesøger og evaluerer projektudvalget det forgangne ½ års projektarbejde.

Formålet med drøftelsen af dels at afslutte undersøgelsen og dels at forberede projektudvalgets kommende arbejde med at udarbejde anbefalinger.

 

Projektudvalget har gennemført følgende aktiviteter:

 • Forløb med fire workshops med medarbejdere fra de tre kommunale plejecentre, Nexusteamet, hjælpemidler og visitation i samarbejde med Fremfærd
 • Dialogmøde med faglige organisationer på ældreområdet,
 • Dialogmøde med Ældrerådet og Handicaprådet
 • Dialogmøde med Ældresagen
 • Vidensoplæg om Aktiv Hele Live ved Chef for Aktiv Hele Livet, Charlotte Larsen
 • Vidensoplæg om velfærdsteknologi ved projektleder Helle Heinemann

 

På mødet drøftes:

 

 • Undersøgelsens elementer
 • Metoden samskabt styring
 • Potentialer for afbureaukratisering eller decentralisering

 

Afslutningsvis

 

 • Gode råd til fremtidige projektudvalg

 

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

 

Beslutning i Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering den 24-02-2020

Drøftet.caseno18-25743_#5190754_v1_opsamling på forløb med samskabt styring.pdf
caseno18-25743_#5190808_v1_opsamling på samskabt styring.pdf

Bilag

Bilag 1 Opsamling på forløb med Samskabt Styring
Bilag 2 Opsamling på Samskabt Styring


3. Orienteringer

Orienteringer
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Orienteringssag

 

Beskrivelse af sagen

Eventuelle orienteringer fra formanden.

Eventuelle orienteringer fra medlemmerne.

Eventuelle orienteringer fra administrationen.

4. Underskriftark

Underskriftark