UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Dagsorden

STED

Lokale 0.16

STARTTIDSPUNKT

20-05-2019 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

20-05-2019 18:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Drøftelse - dialogmøde med Udvalget for Børn og Skole
3. Godkendelse - tidsplan for undersøgelse af ældreområdet
4. Orientering - kommunikationsinitiativ1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Beslutningssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering godkender dagsorden til mødet i projektudvalget d. 20. maj 2019
2. Drøftelse - dialogmøde med Udvalget for Børn og Skole

Drøftelse - dialogmøde med Udvalget for Børn og Skole

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Projektudvalget drøfter indholdet på dialogmødet med Udvalget for Børn og Skole om Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings anbefalinger.

Beskrivelse af sagen

Den 29. maj har Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering et dialogmøde med Udvalget for Børn og Skole, inden Udvalget for Børn og Skole skal behandle de 6 anbefalinger fra Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering til styrket ledelsesrum og nærledelse på skoleområdet.

 

Formålet med dialogmødet er bl.a., sammen med Udvalget for Børn og Skole, at drøfte baggrund og formål med de enkelte anbefalinger og dermed give Udvalget for Børn og Skole et styrket beslutningsgrundlag.

 

Som forberedelse til dialogmødet drøfter Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering bl.a. hvordan mødet ønskes afviklet, med udgangspunkt i følgende punkter:

  • Anbefalinger præsenteres kort for BSU, med vægt på anbefalingens intention og begrundelse.
  • Hver medlem af projektudvalget præsenterer to anbefalinger hver.
  • Efterfølgende spørgsmål og dialog med BSU om anbefalingerne.

 

Udvalget drøfter eventuelle særlige pointer eller overvejelser som skal fremhæves, og om der er forhold der skal undersøges/afklares inden dialogmødet.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.caseno18-25743_#4931816_v1_pads anbefalinger til at styrke ledelsesrum og nærledelse_2019-05-09.pdf.pdf
caseno18-25743_#4932262_v1_oversigt over flytning af ledelseskompetencer jf. pad anbefalinger.pdf.pdf

Bilag

PADs anbefalinger til at styrke ledelsesrum og nærledelse_2019-05-09.pdf
Oversigt over flytning af ledelseskompetencer jf. PAD anbefalinger.pdf


3. Godkendelse - tidsplan for undersøgelse af ældreområdet

Godkendelse - tidsplan for undersøgelse af ældreområdet

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

 

Godkendelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Projektudvalget tager orientering om status på planlægningen af undersøgelse af ældreområdet til efterretning
  2. udvalget godkender tidsplan for undersøgelse af ældreområdet.

 

 


Beskrivelse af sagen

Administrationen har i samarbejde med Fremfærd udarbejdet en plan for forløbet af undersøgelsen på ældreområdet samt en foreløbig tidsplan. Forløbet vil have overskriften 'Bedre samarbejde og koordinering på ældreområdet - plejecentre og partnere', og indeholder en undersøgelse af 3 plejecentre med inddragelse af visitation og boligvisitation.

 

På mødet vil der blive givet en status på planlægningen af forløbet t.o.m. februar 2020, og tidsplanen vil blive gennemgået.

 

Tidsplan er vedlagt som bilag.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

 

 caseno18-25743_#4931815_v1_pad - efterår 2019.pdf.pdf

Bilag

PAD - efterår 2019.pdf


4. Orientering - kommunikationsinitiativ

Orientering - kommunikationsinitiativ

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

 

Orienteringssag


Indstilling

Administrationen indstiller, at

  1. Projektudvalget tager orientering om nyt kommunikationsinitiativ til efterretning

 


Beskrivelse af sagen

Udover indlæg på bl.a. bloggen på www.holbaek.dk, er der også mulighed for, at Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering kan komme med indlæg til HolBækken og SkoleIntra, om udvalget arbejde med skoleområdet, herunder anbefalinger og det kommende forløb med understøttende funktioner.

 

Administrationen orienterer om denne mulighed for kommunikation af Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentraliserings arbejde og initiativer.


Økonomiske konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.