UDVALG

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

MØDE

Dagsorden til ekstraordinært møde

STED

lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

09-05-2019 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

09-05-2019 16:30:00


PUNKTER

1. Beslutning - godkendelse af anbefalinger til skoleområdet
2. Underskriftark1. Beslutning - godkendelse af anbefalinger til skoleområdet

Beslutning - godkendelse af anbefalinger til skoleområdet

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Godkendelsessag


Indstilling

Administrationen indstiller, at Projektudvalget for Afbureaukratisering og

Decentralisering:

  1. godkender udkast til anbefalinger om styrket nærledelse og ledelsesrum på skoleområdet

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget har udarbejdet udkast til anbefalinger til styrket nærledelse og ledelsesrum på skoleområdet.

 

Udkastet er blevet justeret efter udvalget kommentarer på mødet den 23. april, og der er fra administrationen tilføjet konsekvensbeskrivelser i forhold til økonomi, HR og administration.

 

Inden anbefalingerne fra projektudvalget skal sendes videre til behandling i Udvalget for Børn og Skole den 29. maj 2019, skal projektudvalget godkende det samlede papir med anbefalingerne.


Økonomiske konsekvenser

Der henvises til beskrivelse af økonomiske i bilaget, jf. anbefaling A - F


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Øvrige konsekvenser

Der henvises til beskrivelse af konsekvenser i bilaget, jf. anbefaling A - Fcaseno18-25743_#4923446_v1_udkast til anbefalinger om styrket ledelsessrum og nærledelse.docx

Bilag

Udkast til anbefalinger om styrket ledelsessrum og nærledelse


2. Underskriftark

Underskriftark