UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Dagsorden

STED

Mødelokale 0.13 - Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

06-11-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-11-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 6. november 2019 i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 6. november 2019 i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 6. november 2019 i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden
Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

 

1)     Præsentation af skitsemateriale for omdannelse af Havnehallerne og drøftelse heraf

2)     Projektforslag fra Kulturbiografen om etablering af tilbygning

3)     Politisk behandling af udviklingsplan for havnen og præsentation for borgerne

4)     Orienterende opfølgning på spørgsmål fra sidste møde

Evt.

 

Ad 1) Præsentation af skitserne for en omdannelse af Havnehallerne ved tegnestuerne Utmark og Schönherr. Skitsemateriale er vedlagt som særskilt bilag.
 

Ad 2) Arkitekt Peter Haugaard har på vegne af Kulturbiografen fremsendt skitser vedrørende etablering af en ny tilbygning. Projektet er lokalplanpligtigt, og foreslås indarbejdet i lokalplan for Filmtorvet. Der orienteres herom ved næstkommende planprioritering i KMU/ ØK. Skitser er vedlagt dagsordenen som bilag.
 

Ad 3) Det foreslås, at forslag til udviklingsplan for havnen præsenteres på byrådsmøde den 11.12, evt. som temadrøftelse inden mødet. Endvidere foreslås, at der afholdes offentligt møde om planen den 18.12 på Elværket. 

Ad 4) Opfølgning på spørgsmål fra sidste havnemøde:
I dagsordensmaterialets pkt. 4 er opridset svar på spørgsmål, der blev stillet ved sidste havnemøde.

Beskrivelse af alternativ indstilling

 

 caseno18-24167_#5083548_v1_oplæg til møde den 6. november 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#5083526_v1_skitseprojekt for tilbygning til kulturbiografen.pdf.pdf
caseno18-24167_#5083629_v1_skitseprojekt_havnehallerne.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 6. november 2019.pdf
Skitseprojekt for tilbygning til Kulturbiografen.pdf
Skitseprojekt_Havnehallerne.pdf