UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Loakle 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

06-03-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-03-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 6. marts 2019 i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 6. marts 2019 i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 6. marts 2019 i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.

 

Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

1)     Oplæg om Kystlivscentret og Nationalmuseets maritime aktiviteter, v. Ture Møller og Carsten Hvid, Kystlivscentret samt Martin Andersen fra Nationalmuseet

2)     Fordebat vedrørende planlægning for Filmtorvet

3)     Status på projektliste, oversigt over igangværende projekter og nye projektforslag

4)     Studietur marts

5)     Orientering vedrørende oprydning i havnen

6)     Fondsansøgning til Realdania om museumsmolen

Evt.

 

Ad 1) På møde i Kultur- og Fritidsudvalget den 27.2 blev drøftet udviklingen af den maritime havnekultur, Kystlivscenter m.v.
Ture Møller og Carsten Hvid fra Kystlivscentret, samt Martin Andersen fra Nationalmuseet og Brian W. Ahlquist kommer og fortæller.

Ad 2) Vi har annonceret fordebat for Filmtorvet i Holbæk med oplysning om, at Holbæk Kommune igangsætter kommune- og lokalplanlægning for Filmtorvet i Holbæk. Igangsættelsen sker på baggrund af havnegruppens- og Kommunalbestyrelsens ønske om at gøre området ved Filmtorvet til et permanent offentligt havnetorv.

Høring og borgermøde

Der er annonceret offentligt møde torsdag den 7. marts 2019, kl. 19.30 – 21.00. på Holbæk

Bibliotek

Ad 3) Der gives en status på arbejdet med at beskrive og prissætte den samlede projektliste.
Projektliste er vedlagt som bilag.
 

Ad 4) Vedlagt program for studieturen

Turen går til Fyn; Svendborg, Middelfart, Bogense - den 14.-15.marts.

Afgang Kanalstræde 14.3 kl. 9.

Hjemkomst Holbæk 15.3. kl. 14:30

Sag på ØKU om midler til bus, overnatning og forplejning.

 

 Ad 5) Status vedrørende oprydning i forhold til skæmmende både i havnen er den, at tre af disse skibe er på vej væk, heraf er den første fjernet. (Artikel også bragt herom i Nordvestnyt 25.2)

Ad 6) Afsendt fondsansøgning til Realdania om ”Museumsmolen”, jf. tidligere orientering herom på havnemøde oktober 2018.

I ansøgningen indgår støtteerklæringer fra Nationalmuseet, Byforum, Kystlivscentret m.fl.

Såfremt der opnås tilsagn om støtte forelægges politisk sag om bevilling.

 

Evt.
- Revidererede tegninger for havnebad/ flådestation.

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 06-03-2019

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.

Fraværende:

Carsten Andersen

Emrah Tuncercaseno18-24167_#4859554_v1_oplæg til møde den 6. marts 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4859562_v1_udkast program studietur til fyn for havnegruppen_1.3.2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4859577_v1_anlægsoverslag havneområdet_udkast 1.3.2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4859725_v1_havnebad_flådestationen i holbæk_ revideret.pdf.pdf
caseno18-24167_#4878143_v1_mødenotat 6. marts 2019.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 6. marts 2019.pdf
Udkast program studietur til Fyn for havnegruppen_1.3.2019.pdf
Anlægsoverslag havneområdet_udkast 1.3.2019.pdf
Havnebad_Flådestationen i Holbæk_ revideret.pdf
Mødenotat 6. marts 2019.pdf