UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, Kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

06-02-2019 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-02-2019 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 6. februar 2019 i Den Politiske Havnegruppe1. Møde den 6. februar 2019 i Den Politiske Havnegruppe

Møde den 6. februar 2019 i Den Politiske Havnegruppe
Sagsgang og sagstype

Den Politiske Havnegruppe

 

Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 

  1. Havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.

 

Beskrivelse af sagen

Dagsorden:

1)     Opfølgning på offentligt borgermøde den 17. januar 2019

2)     Idéforslag fra Holbæk Træskibslaug

3)     Status på projektliste, oversigt over igangværende projekter og nye projektforslag

4)     Orientering vedr. evt. flytning af husbåde

5)     Fordebat vedrørende Filmtorvet

6)     Studietur marts

Evt.
OBS: Mødet afkortes med ½ time og slutter senest kl. 12:30, pga. temamøde i KMU.

 

Ad 1) Mødenotat fra det offentlige havnemøde på biblioteket er vedlagt sagen som bilag.
Efterfølgende er fremsendt bemærkninger, kommentarer og idéer til havnegruppen, jf. mødemateriale.

Ad 2) Holbæk Træskibslaug har fremsendt idéforslag til udvikling af gl. havn, særligt målrettet børnefamilier og gæstesejlere, med henblik på at tilbyde flere attraktioner til disse målgrupper, legepladser, havneterrasser m.v. Forslagene er gengivet i vedlagt mødemateriale.

Ad 3) Der gives en status på arbejdet med at beskrive og prissætte den samlede projektliste.
 

Ad 4) I forlængelse af sidste havnemøde er husbådeudvikler blevet orienteret om, at en flytning af husbådene til den sydlige kant af Ny Hage ikke for nuværende imødekommes. Udvikler har efterfølgende fremsendt alternativ løsning, hvor husbådene fastholdes med adgang via hjørnet af Filmtorvet, men placeres ud langs en flydebro, parallelt med Ny Hage.

 

 Ad 5) Fordebat for planlægning vedrørende Filmtorvet opstartes med et åbent fordebatmøde i februar måned. Administrationen har været i dialog med såvel beboere som foreninger, jf. tidligere mødeoplæg, men derudover har været dialog med erhvervslejerne øst for biografen.

Ad 6) Det er tidligere fastsat, at studieturen går til Fyn; Svendborg, Middelfart og Bogense – og der er reserveret dato i kalenderen den 14.-15. marts.

 

Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 06-02-2019

Dagsorden drøftet jævnfør vedhæftede mødenotat.caseno18-24167_#4831933_v1_oplæg til møde den 6. februar 2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4824790_v1_notat borgermøde om havnen 17.1.2019.pdf.pdf
caseno18-24167_#4846920_v1_mødenotat 6. februar 2019.pdf.pdf

Bilag

Oplæg til møde den 6. februar 2019.pdf
Notat borgermøde om havnen 17.1.2019.pdf
Mødenotat 6. februar 2019.pdf