UDVALG

Det Politiske Havneudvalg

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

06-06-2018 10:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-06-2018 13:00:00


PUNKTER

1. Møde den 6. juni 2018 i Det Politiske Havneudvalg1. Møde den 6. juni 2018 i Det Politiske Havneudvalg

Møde den 6. juni 2018 i Det Politiske Havneudvalg
Sagsgang og sagstype
Det Politiske Havneudvalg

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. havneudviklingen drøftes med udgangspunkt i nedenstående dagsorden.
Beskrivelse af sagen
Dagsorden:
  1. Valg af formand
  2. Mødeplan, mødeform og aktiviteter
  3. Statusgennemgang af havneudviklingen
  4. Havnevandring
  5. Frokost
  6. Evt.
 
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende udviklingen af havnen i Holbæk by, afholdes det første møde i Det Politiske Havneudvalg.

Havneudvalget skal med afsæt i de eksisterende planer udarbejde forslag til en overordnet, sammenhængende plan for udvikling af havneområderne fra og med Strandparken til og med marinaen.

På det første møde gennemgås og drøftes status på eksisterende planer og udviklingstiltag, med særlig fokus på delområderne beliggende omkring Blegstræde Hage, Filmtorvet og Ny Hage. Vedhæftede materiale med en statusgennemgang præsenteres på mødet som oplæg til en fælles drøftelse. En drøftelse, der fortsættes ved en havnevandring i havneområdet, og afsluttes med en fælles frokost.
Beslutning i Det Politiske Havneudvalg den 06-06-2018
Havneudviklingen blev drøftet med udgangspunkt i fremsendte dagsorden.
 
Mødenotat fra mødet er vedlagt referatet.


caseno18-24167_#4597780_v1_oplæg til møde den 6.6.2018 i det politiske havneudvalg.pdf.pdf
caseno18-24167_#4607323_v1_mødenotat 6. juni 2018.docx.docx

Bilag

Oplæg til møde den 6.6.2018 i Det Politiske Havneudvalg.pdf
Mødenotat 6. juni 2018.docx