UDVALG

09-13 Udvalget for Voksne

MØDE

Referat - Dialogmøde mellem Ældrerådet og

STED

lokale 1.A, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

30-10-2013 12:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-10-2013 15:00:00


PUNKTER

104. Ældrerådet og Udvalget for Voksne - dialogmøde104. Ældrerådet og Udvalget for Voksne - dialogmøde

Sagsgang og sagstype

 

Dialogmødet mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne

 

Temadrøftelse.

 

Indstilling

 

Direktør Kenn Thomsen indstiller, at:

  1. Ældrerådet og Udvalget for Voksne drøfter nedenstående punkter

 

Alternativ indstilling


Beskrivelse af sagen

 

Ældrerådet og Udvalget for Voksne har to dialogmøder årligt. Følgende emner er til drøftelse på dette dialogmøde:

 
  1. Samarbejdet mellem Ældrerådet og Udvalget for Voksne – dels en evaluering af samarbejdet, udbyttet og afviklingen af dialogmøderne og en drøftelse og vurdering af samarbejdsformen fremover

  1. Velfærdsteknologi

  1. Udviklingen af aktivitetscentrene, herunder kørslen til de kommende centre

 

Beskrivelse af alternativ indstilling


Økonomiske konsekvenser


Øvrige konsekvenser


Høring


Lovgrundlag – link


Sagshistorik, henvisninger


Beslutning i Udvalget for Voksne den 30-10-2013
 
Formanden for Ældrerådet Steen-Kristian Eriksen bød velkommen til mødet og overbragte hilsner fra Louise du Plessis de Richelieu, som desværre måtte melde afbud. Derudover var der afbud fra Preben Jansen og Kirsten Ø. Thomassen.
 
 
Samarbejdet mellem Ældrerådet og Voksenudvalget, dels en evaluering af samarbejdet, udbyttet og afviklingen af dialogmøderne og en vurdering af samarbejdsformen fremover
 
Emnet blev indledt af Helge Olsen, som beskrev, at der har været mange gode samarbejdsflader. Ikke mindst fremhævede Helge inddragelsen af Ældrerådet ved placeringen af de nye plejecentre ved Samsøvej og i Tølløse. Helge foreslog desuden, at der kun fremtidigt skulle gennemføres et årligt dialogmøde.
 
Udvalget gav udtryk for, at der har været et godt og konstruktivt samarbejde mellem udvalget og Ældrerådet. Ældrerådet modtog desuden anerkendelse for, at have udvist stor aktivitet.
 
Der var enighed om, at det er vigtigt at give erfaringerne videre til det kommende udvalg og det kommende ældreråd.
 
Der var debat om antallet af årlige dialogmøder – og enighed om, at anbefale at fortsætte med 2 møder fremover med begrundelse i, at kunne behandle tingene mens det har aktualitet og for at undgå at misforståelser vokser. Der var også enighed om at foreslå de kommende udvalg og råd at der afstemmes forventninger ved et indledende møde, gerne så tidligt som muligt.
 
Det har været positivt, at dialogmøderne har været placeret i umiddelbar forbindelse med et udvalgsmøde.
 
Der var forslag fra et medlem af udvalget til det kommende Ældreråd om, at afholde møder om aftenen for at sikre en bred repræsentation ved at fx erhvervsaktive vil kunne deltage.
 
Formanden for Ældrerådet sluttede punktet af med at informere om forberedelserne til det forestående valg til Ældrerådet.
 
 
 
Velfærdsteknologi
 
Emnet blev indledt af Jørgen Steen og Aase Stær, som beskrev vigtigheden i at gå i dialog med borgerne, når der skal indføres ny teknologi. Man skal møde et menneske, hvor han eller hun er. Samtidig er det vigtigt, at huske at teknologien ikke altid kan erstatte menneskelig kontakt, og at velfærdsteknologien ikke kan udfylde alle roller, fx observationen af ændringer hos borgerne.
 
Demente har svært ved teknologi – og skal ikke introduceres til teknologi, der ikke forstås. Vigtigt at respektere, at nogen ikke kan deltage. Det må ikke være kommunens økonomi, der skal have første prioritet.
 
Men velfærdsteknologien er kommet for at blive, og kan understøtte folk i at klare sig så godt som muligt i eget hjem. Ældrerådet opfordrede til at prioritere velfærdsteknologien i de nye plejecentre, hvilket Udvalget var enige i. Eftermontering kan være mere omkostningsfuld end en etablering fra start.
 
Ældrerådet beskrev at starten på brugen af teknologien var ikke god pga. robotstøvsugeren, men var kommet godt tilbage.
 
Ældrerådet havde derudover ros til etableringen af Kvikskranken.
 
Der var enighed om, at det er vigtigt at overveje de etiske aspekter ved brugen af velfærdsteknologi. Og at motivation er vigtig – borgeren skal forstå, når det kan give et bedre liv. Og motiveres til at træne på samme måde som fx ved træningen i Mit liv – min hverdag.
 
Ældrerådet fik ros for at huske politikere og administration på den menneskelige betydning, og kan fx indgå ved afprøvning af teknologien før beslutning om indførelse.
 
 
 
Udviklingen af aktivitetscentrene, herunder kørslen til de kommende centre
 
Dialogen blev indledt af Kristian Nielsen og Axel Villumsen, der beskrev at sammenlægningen af aktivitetscentrene til dagcentre og åbne aktivitetscentre har givet anledning til mange misforståelser og mange læserbreve. Ikke mindst fordi beslutningen ligger tilbage til 2010, hvor boligstrategien blev besluttet. Udfordringen er, at de nye centre ikke er bygget endnu.  Spørgsmålet er om der skal køres mere fremover.
Udvalget beskrev, at det er den politiske virkelighed. Der blev på det tidspunkt givet en masse forslag til at rette økonomien op i årene derefter. Der skelnes nu imellem visiterede og ikke visiterede muligheder. Der vil formodentlig komme en vifte af muligheder for ikke visiterede borgere og det skal sikres, at det sker i et godt samarbejde med og ved inddragelse af frivillige. Det positive er, at der er mulighed for flere for at komme i et center i forhold til, hvad der har været mulighed for tidligere.
 
Og så handler det om løbende at vurdere om det, der er besluttet, er godt nok.
 
En af de store udfordringer generelt er, om vi kan tiltrække flere frivillige og fastholde, dem der er. Der var enighed om, at det er vigtigt med god information fra alle parter.
 
Der hersker generelt uklarhed om reglerne for kørsel. Der er en gammel pjece, som beskriver mulighederne og reglerne. Pjecen er ikke let forståelig og administrationen blev opfordret til at opdatere og redigere den.
 
 
Steen-Kristian afsluttede med at takke for et godt møde og et godt samarbejde.

Referat
Sagsfremstilling

3290108e1.docx

Bilag

Opfølgning fra dialogmødet den 29-05-2013