UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Dagsorden

STED

Lokale 30, Seminarieparken 2, 4300

STARTTIDSPUNKT

11-03-2020 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

11-03-2020 17:00:00


PUNKTER

4. Drøftelse af temaet ensomhed
5. Underskriftsark4. Drøftelse af temaet ensomhed

Drøftelse af temaet ensomhed
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Unge og Uddannelse drøfter temaet ensomhed og udvikler ideer til, hvordan vi får flere ensomme unge med i sunde fællesskaber
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse har besluttet fire temaer, som udvalget vil arbejde med i 2020:

 1. Ensomhed
 2. Anbragte unges overgang til eget hjem – et fælles ansvar
 3. Kreative/alternative læringsrum
 4. Boligfællesskab med en hånd i ryggen

Dette temamøde er det første, og emnet er ensomhed. I tilrettelæggelsen af mødet er der lagt vægt på at få muligheder og gode ideer bragt frem i lyset, og der fokuseres således i inspirationsoplæg og dialogspørgsmål på, hvordan vi får flere ensomme unge med i sunde fællesskaber.

Program for mødet

 • Introduktion til arbejdet
 • 3 korte inspirationsoplæg (UngHolbæk, Ungeindsatsen og Kultur&Fritid)
 • 3 dialogrunder
  Forberedelsesspørgsmål:
  • Hvilke barrierer ser I for de udsatte unges deltagelse i sunde fællesskaber?
  • Hvilken slags fællesskaber kan udsatte unge inddrages i?
  • Hvor har vi kontakt med de udsatte unge?
  • Hvordan får vi flere udsatte unge inddraget i sunde fællesskaber? Konkrete ideer?
 • Kategorisering og prioritering af ideer
 • Uddybning af ideer

Oplægsholderne deltager på hele mødet og inddrages aktivt i dialogrunderne.

Inspirationsmateriale

Til inspiration vedhæftes afrapporteringen af projektet Rum til Unge, som flere medlemmer af projektudvalget har deltaget i bl.a. via inspirationstur til Roskilde og workshop i Seminarieparken. Rapporten vil ikke blive præsenteret på selve mødet.

Desuden vedhæftes analyserapporten, der ligger bag præsentationerne fra Tænketanken Mandag Morgen på projektudvalgsmøderne den 10. december 2019 og den 29. januar 2020.caseno19-22046_#5204907_v1_rum til unge - perspektiver og anbefalinger.pdf
caseno19-22046_#5197100_v1_analyserapport holbæk kommune - endelig.pdf

Bilag

Rum til unge - perspektiver og anbefalinger
Analyserapport Holbæk Kommune - endelig


5. Underskriftsark

Underskriftsark