UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Seminarieparken 2, lokale 42

STARTTIDSPUNKT

29-01-2020 13:00:00

SLUTTIDSPUNKT

29-01-2020 17:00:00


PUNKTER

4. Drøftelse af analyse gennemført af Tænketanken Mandag Morgen
5. Beslutning om temaer i projektudvalgets videre arbejde
6. Underskriftsark4. Drøftelse af analyse gennemført af Tænketanken Mandag Morgen

Drøftelse af analyse gennemført af Tænketanken Mandag Morgen
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. analyse gennemført af Tænketanken Mandag Morgen af unge i alderen 25-29 år bosat i Holbæk Kommune drøftes
Beskrivelse af sagen

Tænketanken Mandag Morgen har gennemført en analyse af unge i alderen 25-29 år bosat i Holbæk Kommune til brug for arbejdet i Projektudvalget for Unge og Uddannelse.

Formål med analysen er:

 • At tegne billedet af målgruppen 25-29-årige i Holbæk Kommune via indikatorerne fra publikationen ’Unge på kanten’
 • At af- eller bekræfte lokale myter om målgruppen
 • At kortlægge den kommunale indsats for målgruppen

Analysen indeholder således tre dele. Tænketanken Mandag Morgen fremlagde på møde den 10. december 2019 første del af analysen. På dette møde den 29. januar fremlægges anden og tredje del af analysen.

Analysen skal anvendes af Projektudvalget for Unge og Uddannelse i det videre arbejde med projektet ’En hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen’.

Til analysefremlæggelsen er følgende aktører inviteret udover Projektudvalget for Unge og Uddannelse:

 • Borgmesteren
 • Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 • Socialudvalget
 • Kommunaldirektør og direktører
 • Chef og ledere fra kerneområdet Uddannelse til Alle Unge
 • Chef fra kerneområdet Læring og Trivsel
Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 29-01-2020

Drøftetcaseno19-22046_#5169948_v1_præsentation 29.01.2020.pdf
caseno19-22046_#5169942_v1_opmærksomhedspunkter fra deltagere 10.12.2019.pdf
caseno19-22046_#5169938_v1_præsentation fra mandag morgen 10.12.2019.pdf
caseno19-22046_#5169931_v1_præsentation 10.12.2019.pdf
caseno19-22046_#5170070_v1_præsentation fra mandag morgen - endelig 29.01.2020.pdf

Bilag

Præsentation 29.01.2020
Opmærksomhedspunkter fra deltagere 10.12.2019
Præsentation fra Mandag Morgen 10.12.2019
Præsentation 10.12.2019
Præsentation fra Mandag Morgen - endelig 29.01.2020


5. Beslutning om temaer i projektudvalgets videre arbejde

Beslutning om temaer i projektudvalgets videre arbejde
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Projektudvalget for Unge og Uddannelse udvælger fire temaer til udvalgets videre arbejde
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse er henover efteråret 2019 og januar 2020 blevet præsenteret for data, viden og inspiration til arbejdet med projektet ’En hånd i ryggen i den svære overgang fra ung til voksen’.

Projektudvalget skal nu udvælge fire temaer, som udvalget vil arbejde indgående med på fire temamøder i marts, maj, august og oktober 2020.

Proces på mødet

På mødet vil vi genbesøge de aktiviteter, som projektudvalget har deltaget i. Udvalgsmedlemmerne vil for hver aktivitet skulle reflektere over spørgsmålet: ’Hvad tog jeg især med mig herfra?’

Refleksionerne skal efterfølgende kobles til de fire kerneproblemstillinger, som udsatte unge ifølge publikationen ’Unge på kanten’, har udfordringer med:

 • Relationer og fællesskab
 • Styr på hverdagen
 • Selvværd og handlekraft
 • Læringsrum

Herefter inddeles udvalget i fire grupper, som rokerer blandt de fire kerneproblemstillinger og identificerer og udfolder temaer via besvarelse af følgende spørgsmål:

 • Hvad er de to vigtigste temaer indenfor denne kerneproblemstilling?
 • For hvert tema: Den største udfordring er… (fuldfør sætningen)
 • For hvert tema: Det kan vi arbejde med ved at… (fuldfør sætningen)
 • For hvert tema: Vi skal have involveret… (fuldfør sætningen)

Afslutningsvis udvælger projektudvalgets medlemmer, hvilke fire temaer udvalget ønsker at arbejde videre med samt prioriterer rækkefølgen på temaerne.

Lise Kemp og Anna Huge-Christensen fra staben i Uddannelse til Alle Unge faciliterer processen.

Projektudvalget har deltaget i følgende aktiviteter:

 • Introduktionsmøde - bl.a. med introduktion til publikationen ’Unge på kanten’ (okt. 2019)
 • Studietur – besøg hos Bikubenfonden og KBH+ (nov. 2019)
 • Præsentationsmøde – første del af analysen fra Mandag Morgen (dec. 2019)
 • Inspirationstur med projektet ’Rum til Unge’ – besøg hos INSP, Hal 12, Orange Makerspace og Klub Ung Musicon (jan. 2020)
 • Workshop med projektet ’Rum til unge’ (jan. 2020)
 • Præsentationsmøde – anden og tredje del af analysen fra Mandag Morgen (jan. 2020)

 

Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 29-01-2020

Projektudvalget for Unge og Uddannelse besluttede at arbejde videre med følgende temaer:

 • Ensomhed
 • Aktivering af civilsamfundet
 • Kreative læringsrum
 • Boligfællesskab med en hånd i ryggen
6. Underskriftsark

Underskriftsark