UDVALG

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

07-10-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

07-10-2019 17:00:00


PUNKTER

27. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. oktober 2019
28. Program for intro-møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse
29. Underskriftsark27. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 7. oktober 2019 godkendes
Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-10-2019

Afbud fra Dorte Remmer, Athithya Jeyachandran og Jan Bybjerg Pedersen.

 

Godkendt

28. Program for intro-møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Program for intro-møde i Projektudvalget for Unge og Uddannelse
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Unge og Uddannelse

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. program for intro-mødet gennemføres
Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Unge og Uddannelse er nedsat af Kommunalbestyrelsen til at arbejde med udvalgte emner indenfor ungeområdet. I perioden januar 2018 til juni 2019 har projektudvalget arbejdet med implementering af Folketingets aftale Bedre veje til uddannelse og job. I perioden august 2019 til december 2021 skal udvalget arbejde med indsatsen for unge, der har brug for en hånd i ryggen i overgangen fra ung til voksen.

De fem politikere i udvalget er de samme gennem hele funktionsperioden. De eksterne deltagere udpeges for hvert emne.

Program for første møde om projektudvalgets andet emne:

 1. Velkomst v. formand Steen Klink
 2. Præsentationsrunde
 3. Introduktion til rammen om projektudvalgets arbejde v. chefkonsulent Lise Kemp
 4. Orientering om analysen, der skal danne grundlag for udvalgets arbejde v. chefkonsulent Mette Gammelgaard
 5. Introduktion til det praktiske i forbindelse med projektudvalgets arbejde v. Lise Kemp
 6. Drøftelse af projektudvalgets kendskab til og perspektiver på målgruppen
 7. Information om ekskursion den 22. november 2019 v. Mette Gammelgaard
 8. Information om indhold på projektudvalgsmøde den 10. december 2019 v. Lise Kemp
 9. Tak for i dag v. Steen Klink

Vedlagt som bilag er:

 • Kommissorium for Projektudvalget for Unge og Uddannelse
 • Publikationen Unge på kanten fra Mandag Morgen/Bikubenfonden
 • Oversigt over udvalgets medlemmer
 • Mødeplan for perioden oktober 2019 – december 2020
Beslutning i Projektudvalget for Unge og Uddannelse den 07-10-2019

Drøftet.

 

Følgende opmærksomhedspunkter tages med i det videre arbejde:

 • Måske er det vigtigt med et sted, hvor de unge kan opsøge hjælp? Ala Ungeguiden i ’gamle dage’
 • Hvad er baggrunden for at Holbæk Kommune ligger så dårligt i forhold til andre kommuner, når det gælder uddannelse og beskæftigelse? Det bliver interessant at blive klogere på.
 • Hvilken betydning har det for Holbæk, at vi har fået HUSC med sygeplejerske og finansøkonomuddannelse?
 • Ung-til-Ung-mentor er måske værd at udforske?
 • Potentialet i involvering af netværket omkring den unge og civilsamfundet i øvrigt (fx foreninger)?
 • Skal vi øge fokus på beskæftigelse fremfor uddannelse for nogle af de unge, via fx realkompetencevurdering?


caseno19-22046_#4956919_v1_kommissorium - emne 2 - projektudvalget unge og uddannelse - til kb - endelig.pdf
caseno19-22046_#4975647_v1_mm - unge pa kanten - debatoplaeg.pdf
caseno19-22046_#5052628_v1_mødeplan 2020.pdf
caseno19-22046_#5059785_v1_projektudvalgets medlemmer - 2019-2021.pdf
caseno19-22046_#5059779_v1_præsentation på introduktionsmøde 07.10.2019.pdf

Bilag

Kommissorium - emne 2 - Projektudvalget Unge og Uddannelse - til KB - endelig
MM - Unge pa kanten - debatoplaeg
Mødeplan 2020
Projektudvalgets medlemmer - 2019-2021
Præsentation på Introduktionsmøde 07.10.2019


29. Underskriftsark

Underskriftsark