UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lok. 0.16 - kanalstræde

STARTTIDSPUNKT

28-01-2020 15:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-01-2020 18:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 28. januar 2020
2. Beslutning om at afholde ordinært møde d. 24. marts 2020 i Jyderup
3. Orientering om første skridt i samarbejdet om en særlig indsats i Undløse
4. Beslutning om at udvide planlægningsgruppen bag en konference om lokaludvikling med repræsentation fra Udvalget for Kultur og Fritid
5. Evt.
6. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 28. januar 2020

Godkendelse af dagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 28. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. dagsordenen for mødet d. 28. januar 2020 godkendes.
Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-01-2020

Godkendt

2. Beslutning om at afholde ordinært møde d. 24. marts 2020 i Jyderup

Beslutning om at afholde ordinært møde d. 24. marts 2020 i Jyderup
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. projektudvalget beslutter at afholde ordinært møde d. 24. marts 2020 kl. 15.30-18.30 i Jyderup.

 

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med beslutningen om Jyderup Handleplan blev det besluttet at igangsætte og afsætte midler til et projekt omhandlende ny anvendelse af Jyderup Rådhus. Der blev afsat administrative ressourcer til at organisere, at nye brugere kunne flytte ind i huset. Ligeledes blev der afsat anlægsmidler til at gennemføre renoveringer på bygningen. Begge dele af projektet er realiseret.
I forbindelse med beslutningen om Jyderup Handleplan blev der også besluttet at igangsætte og afsætte midler til to projekter omhandlende bymidten i Jyderup hhv. projekt ”Attraktive byrum” + ”Grøn bymidte”.

At afholde det ordinære møde i Jyderup giver mulighed for at lokale engagerede i de tre projekter til at deltage i en dialog om realisering af de tre projekter. Det vil også være muligt at tage en rundvisning i rådhuset for at se dets nye brugere, samt et tage et kig på en omdannelse af bibliotekspladsen i Jyderup.
Når tidsrummmet rykkes en halv time frem muliggøres transport til Jyderup.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-01-2020

Godkendt

3. Orientering om første skridt i samarbejdet om en særlig indsats i Undløse

Orientering om første skridt i samarbejdet om en særlig indsats i Undløse
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. projektudvalget tager orientering om afholdte byvandring i Undløse til efterretning.

 

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har besluttet, at der skal samarbejdes om en ’særlig indsats’ i Undløse. En ’særlig indsats’ er et koncept igangsat af projektudvalget og er et længerevarende og forpligtende samarbejde mellem Holbæk Kommune og frivillige borgere i et udvalgt lokalområde. Samarbejdet sker om konkrete projekter, der styrker udvikling, fællesskab og tryghed.

Som et af de helt indledende skridt i samarbejdet, er der gennemført en byvandring med lokale fra Undløse samt medarbejdere i Holbæk Kommune d. 23. januar 2020.
Byvandringen er et led i at Undløses aktører, udfordringer og potentialer indledningsvis skal kortlægges. Derudover skal det afdækkes, hvad de lokalt er stolte af i Undløse. Aktiviteterne i denne indledende fase har til formål at sætte rammerne og danne relationer. Herved skabes der et solidt fundament, som processen kan vokse ud fra. Processen er i sin helt spæde start og undervejs vil der komme rig mulighed for samskabelse og inputs fra mange forskellige aktører, som kan bidrage til indsatsen.

Sammen med erfaringer og kortlægningen bliver projektudvalget senere præsenteret for forskellige muligheder for byudviklingsindsatser.
Den særlige indsats rammer, tidsforløb og projektopsætning vil skulle besluttes i en senere sag, hvor også ressourceforbrug vil skulle godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser

Sagshistorik, henvisninger

PULO, d. 17. September 2019, punkt 6: Beslutning om valg af lokalområde til gennemførelse af kommende særlig indsats.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-01-2020

Orientering taget til efterretning

4. Beslutning om at udvide planlægningsgruppen bag en konference om lokaludvikling med repræsentation fra Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning om at udvide planlægningsgruppen bag en konference om lokaludvikling med repræsentation fra Udvalget for Kultur og Fritid
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. projektudvalget beslutter, hvorvidt planlægningsgruppen bag en konference om lokaludvikling udvides med repræsentation fra Udvalget for Kultur og Fritid.

 

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne har besluttet at nedsætte en planlægningsgruppe, der arbejder med at udforme en konference om lokaludvikling i 2020.

Konferencen har til formål at styrke lokal udvikling i Holbæk Kommune. Planlægningsgruppen har indledningsvis arbejdet med, hvordan konferencen skal give ny inspiration med input uden for Holbæk Kommune, og derved give konferencens deltagere et fornyet ’helikopterblik’ på, hvordan forskellige aktører (særligt lokale engagerede i et lokalområde, politikere og kommunens medarbejdere) bedst kan samarbejde for at støtte lokal udvikling og sammenhængskraften på tværs i Holbæk Kommune.

Konferencens refleksioner og erfaringer kan bruges til at lave et samlet status på lokalfora og de støttende strukturer, således at sammenhængskraften i kommunen styrkes bedst.
Da konferencen i høj grad vil fokusere på kommunens organisering, mener planlægningsarbejdsgruppen, det er hensigtsmæssigt, at politisk repræsentation fra Udvalget for Kultur og Fritid indgår i planlægningsgruppen, da Udvalget for Kultur og Fritid har ansvaret for organiseringen af lokalområderne.

I planlægningsgruppen sidder i øjeblikket 2 af administrationens fælles-skabere, 2 lokale repræsentanter fra lokalfora samt Lars Qvist og Steffen Kisselhegn fra Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Sagshistorik, henvisninger

PULO,  d. 19. november 2019, punkt 3: Beslutning vedr. konference om lokaludvikling i 2020
 

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-01-2020

Godkendtcaseno19-48668_#5161570_v1_referat fra møde i planlægningsgruppen bag en konference. d. 15-01-2020.pdf.pdf

Bilag

Referat fra møde i planlægningsgruppen bag en konference. d. 15-01-2020.pdf


5. Evt.

Evt.
6. Underskriftsark

Underskriftsark