UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

lokale 0.16, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

20-08-2019 16:45:00

SLUTTIDSPUNKT

20-08-2019 19:45:00


PUNKTER

1. Godkendelse af tillægsdagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 20. august 2019
2. Valg af ny næstformand
3. Underskriftsark1. Godkendelse af tillægsdagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 20. august 2019

Godkendelse af tillægsdagsorden til møde i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne d. 20. august 2019
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. tillægsdagsordenen for mødet d. 20. august 2019 godkendes.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

Godkendt.

2. Valg af ny næstformand

Valg af ny næstformand
Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne vælger ny næstformand
Beskrivelse af sagen

Da Solvej Pedersen (B), som hidtil har været næstformand i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, i forbindelse med Emrah Tuncers fravær fra Kommunalbestyrelsen grundet barsel midlertidigt er udtrådt af Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, skal udvalget midlertidigt vælge en ny næstformand.

Økonomiske konsekvenser

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Beslutningen har ingen miljø- eller klimamæssige konsekvenser.

Lovgrundlag – link

§§ 22 og 24 i lov om kommunernes styrelse

Sagshistorik, henvisninger

Pkt. 191 på Kommunalbestyrelsens møde den 14. august 2019

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 20-08-2019

Steffen Kisselhegn vælges til næstformand.

3. Underskriftsark

Underskriftsark