UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

lok 0.13

STARTTIDSPUNKT

06-12-2018 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Besøg fra Tuse Næs Lokalfora
3. Besøg fra folkene bag byparken i Jyderup
4. Besøg fra folkene bag Øasen på Orø
5. Lokalområderne, Fælles-skaberne og proceskonsulenter
6. Opsamling fra Studietur til Syddjurs
7. Orientering om samarbejde om særlig indsats i Knabstrup
8. Orientering om kommunikation
9. Eventuelt
10. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Beslutningssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Dagsordenen for mødet d. 6. december 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Godkendt

2. Besøg fra Tuse Næs Lokalfora

Besøg fra Tuse Næs Lokalfora

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Tuse Næs Lokalfora præsenterer og drøfter aktuelle projekter for udvalget

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget accepterede på deres møde d. 8. november at tage imod tre invitationer til møde fra henholdsvis Tuse Næs Lokalfora, borgerne bag byparken i Jyderup og fra borgerne bag projektet Øasen på Orø.

Tuse næs lokalfora ønsker at lave en kort præsentation og status for Tuse Næs og præsentere og drøfte aktuelle projekter.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Orientering taget til efterretning

3. Besøg fra folkene bag byparken i Jyderup

Besøg fra folkene bag byparken i Jyderup

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

 

Orientering


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. folkene bag byparken i Jyderup præsenterer planerne for parken

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget accepterede på deres møde d. 8. november at tage imod tre invitationer til møde fra henholdsvis Tuse Næs Lokalfora, borgerne bag byparken i Jyderup og fra borgerne bag projektet Øasen på Orø

I forbindelse med Jyderup handleplan afsatte Projektudvalget penge til udarbejdelsen af en bypark i Jyderup. Tanken er at skabe en bynær park, hvor der både er plads til eftertænksomhed, sammenværd og fysisk udfoldelse alene eller sammen med andre. Byparkens aktiviteter og miljø skal inspirere og give mulighed for leg, bevægelse og træning. Formålet er at fremme trivsel gennem fællesskaber, samvær og fysisk aktivitet. Aktiviteterne skal være innovative og henvende sig til alle målgrupper, børn, børnefamilier, bedsteforældre, voksne, ældre og handicappede.

Lokale i Jyderup havde allerede et projekt under udarbejdelse da beslutningen blev taget, som har mulighed for at tiltrække yderligere tilskud, fra hhv. fonde (Lokale og Anlægsfonden), sponsorater og crowdfunding. Det er den færdige projektbeskrivelse der bliver præsenteret på mødet


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Orientering taget til efterretning

4. Besøg fra folkene bag Øasen på Orø

Besøg fra folkene bag Øasen på Orø

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

 

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. folkene bag Øasen på Orø præsenterer deres planer

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget accepterede på deres møde d. 8. november at tage imod tre invitationer til møde fra henholdsvis Tuse Næs Lokalfora, borgerne bag byparken i Jyderup og fra borgerne bag projektet Øasen på Orø.

Øasen er øboernes frirum: Foreningen Øasen har en drøm om at skabe et inspirerende udendørsmiljø centralt beliggende på Orø tæt på skole, institution og plejehjem. Her vil der være aktiviteter for børn, unge, voksne og ældre. Vi er et hold frivillige, lokale ildsjæle, der ønsker at etablere et tiltrækkende nærmiljø, der opfordrer til kreativ leg, aktiv udfoldelse og socialt samvær med fysisk aktivitet som primært omdrejningspunkt.

Øasen styrker selvværd og selvtillid: Kort fortalt vil Øasen bestå af en moderne legeplads med svævebane, en multibane til alverdens boldspil, kælkebakke, en BMX-bane samt sansehaver, et område til senior fitness, grillplads og bænke til afslapning. Øasen ønsker at tilbyde forskellige former for fysisk aktivitet, der udfordrer fra begynder til øvet. Der bliver mulighed for at lege, spille, styrketræne, konditionstræne, balancetræne, være social samt stimulere de 5 sanser.

Fremtiden er nu: Orøs børn og unge er fremtiden. De bliver øens ambassadører, som skal sikre opretholdelse af det stærke fællesskab og den legesyge tilgang til livet og dermed stadfæste Orø som et sted med plads til alle.

Anført af os - de lokale øboere, vil Øasen blive et naturligt samlingspunkt for borgere og turister. Øasen vil uden tvivl skabe stor tiltrækningskraft til Orø


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Orientering taget til efterretning

5. Lokalområderne, Fælles-skaberne og proceskonsulenter

Lokalområderne, Fælles-skaberne og proceskonsulenter

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget præsenteres for en opsamling fra en møderække med alle kommunens lokalfora

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder skal de næste fire år samarbejde med udvalgte lokalområder. Projektudvalget har i denne forbindelse snakket om muligheden for proceskonsulenter i lokalområderne. Både i forlængelse af evalueringen af ”Projekt lokal udviklingskraft” og efter et fællesmøde i St. Merløse som Fælles-skaberne havde arrangeret. På mødet stod det klart, at især de små lokalområder efterlyser proceskonsulenter

Der er nogle mulige synergier i at sammentænke fælles-skaber rollen med behovet for proceskonsulenter. Udvalget valgte derfor, at fortsætte dialogen efter en tilbagemelding fra Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice Brian Worm Ahlquist og fælles-skaberne opsamling. De har holdt møder med lokalfora i alle lokalområderne i 2018. Brian vil på mødet præsenterer den samlede tilbagemelding fra disse møder og specifikt sætte fokus fælles-skabernes rolle i samarbejdet med lokalområderne


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Orientering taget til efterretning

6. Opsamling fra Studietur til Syddjurs

Opsamling fra Studietur til Syddjurs

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget samler op på erfaringerne fra studieturen til Syddjurs Kommune

Beskrivelse af sagen

Den 13-14 november 2018 var Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne på studietur til Syddjurs Kommune. Vi vil på mødet samle op på hvad gjorde størst indtryk og hvad udvalget ønsker at tage med sig videre i deres arbejde. Punktet vil tage udgangspunkt i en opsummering af pointer fra de præsentationer vi fik.

Program fra studieturen

Tirsdag d. 13. november

Kolind

 • Kl. 13.00 – 13.15: Ole Wolf, Chef for Kultur og Borger byder velkommen. Kaffe og kage
 • Kl. 13.15 – 14.00: Claus Pettersson, Leder af Syddjurs Bibliotek, om bibliotekers rolle i landdistrikter, herunder samtænkning af funktioner
 • Kl. 14.15 – 15.00: Ole Wolf, oplæg om Borgerinddragelsesindsats, herunder samskabelse mv.
 • Kl. 15.00 – 15.30: Transport, Kolind+ til Maltfabrikken

Maltfabrikken, Ebeltoft

 • Kl. 15.30 – 17.00: Dagmar Brendstrup, bestyrelsesformand for Fonden Maltfabrikken og arkitekt Preben Fisker viser rundt på Maltfabrikken og fortæller om projektet og samarbejdet med kommunen.
 • Mødested: Posthuset, S.A. Jensensvej 1, Ebeltoft

Posthuset

 • Kl. 17.15 – 18.15: Møde med Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) og direktør Poul Møller.
 • Byudvikler Karin Linneberg Bæk om Ebeltoft i udvikling, herunder samarbejde med Realdania samt organiseringen af udviklingsprojektet og borgerinddragelse/samskabelse.
 • Kl. 18.15 – 18.30: Gåtur, Posthuset til fiskerihavnen

Onsdag d. 14. november

 • Kl. 10.00 – 10.30: Transport, Ebeltoft Vandrehjem ? Molshallen, Knebel

Molshallen, Knebel

 • Kl. 10.30 – 11.30: Jørgen Ørgård, Borgerforeningen Mols, om Knudepunktet og Mols i Udvikling.
 • Gruppen mødes med afdelingsleder Kultursekretariatet Lene Bjarke Skov ved hallen.
 • Kl. 11.30 – 12.00: Frokost – sandwich

 

 • Kl. 12.00 – 12.45: Transport, Molshallen, Knebel ? Byens Hus i Mørke

Mørke

 • Kl. 12.45-13.30: Arkitekt Alette Skov-Hansen om Byens Hus i Mørke, herunder samarbejdet med borgerne, medarbejderrollens udfordringer og dilemmaer, finansiering.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Orientering taget til efterretning

7. Orientering om samarbejde om særlig indsats i Knabstrup

Orientering om samarbejde om særlig indsats i Knabstrup

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. udvalget orienteres om udviklingen i samarbejdet om særlig indsats i Knabstrup

Beskrivelse af sagen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, Udvalget for Børn og Skole og Udvalget for Kultur og Fritid besluttede i september 2018, at samarbejde om en særlig indsats i Knabstrup. Ved et indledende møde i oktober med nøglepersoner i Knabstrup blev det besluttet at nedsætte en styregruppe for projektet. Udvalget orienteres om fremskridtet i samarbejdet. .


Sagshistorik, henvisninger

Pressemeddelelse om den særlige indsats i Knabstrup


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Orientering taget til efterretning

8. Orientering om kommunikation

Orientering om kommunikation

Sagsgang og sagstype

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Orienteringssag


Indstilling

Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:

 1. Udvalget orienteres om kommunikationstiltag om og til Projektudvalget

Beskrivelse af sagen

Orientering om Projektudvalgets arbejde på hjemmesiden, præsentationsmateriale om udvalget og baggrundsinfo på Polweb.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Orientering taget til efterretning

9. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 06-12-2018

Det kommunikeres bredere, at det er muligt, at præsenterer projekter fra lokalområderne på projektudvalgets ordinære møder.

10. Underskriftsark

Underskriftsark