UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Lokale 0.13, mødecenter, Kanalstræde 2

STARTTIDSPUNKT

28-06-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

28-06-2018 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Info fra lokalområderne
3. Data om særlig indsats
4. Proces for særlig indsats
5. Evt.
6. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Beslutningssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. dagsorden til Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder d. 28. juni 2018 godkendes

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Dagsorden godkendt
2. Info fra lokalområderne

Info fra lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Orienteringssag

Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. udvalget modtager tilbagemelding fra møder med lokalfora med fokus på det særlige indsatsområde

Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder skal blandt andet de næste fire år samarbejde med udvalgte lokalområder. Orienteringen er et skridt i arbejdet med at vurdere og drøfte hvordan dette skal udmøntes.
 
Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice Brian Worm Ahlquist og fælles-skaberne afholder i 2018 møder med lokalfora i alle lokalområderne. Brian vil på mødet lave en indledende tilbagemelding fra disse møder.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Orientering taget til efterretning
3. Data om særlig indsats

Data om særlig indsats

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Orienteringssag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Udvalget præsenteres for data fra prognoser og analyser med fokus på det særlige indsatsområde


Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne skal blandt andet de næste fire år samarbejde med udvalgte lokalområder. Orienteringen er et skridt i arbejdet med at vurdere og drøfte hvordan dette skal udmøntes.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Orientering taget til efterretning
4. Proces for særlig indsats

Proces for særlig indsats

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling af Lokalområder
Beslutningssag


Indstilling
Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. udvalget beslutter processen for samarbejdet med det særlige indsatsområde


Beskrivelse af sagen
Projektudvalget for Udvikling i lokalområderne skal blandt andet de næste fire år samarbejde med udvalgte lokalområder. Beslutningen er et skridt i arbejdet med at vurdere hvordan dette skal udmøntes.


Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 28-06-2018
Første fase af processen besluttes. Resten afventer udfald af første fase.
5. Evt.

Evt.
6. Underskriftsark

Underskriftsark