UDVALG

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde, Lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

05-02-2018 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-02-2018 19:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering - Bordrunde
3. Valg af næstformand
4. Orientering om erfaringer fra de 3 tidligere projektudvalg
5. Orientering om overblik over de større indsatser kommunen har i lokalområderne
6. Drøftelse af arbejdsform og tidsplan/årshjul
7. Orientering om økonomi
8. Drøftelse af udvalgets første projekter
9. Drøftelse af kommunikation med lokalområderne
10. Orienteringer
11. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

Sagsgang og sagstype
Dagsorden for Projektudvalget for udvikling i Lokalområderne, møde d. 5/2 2018
 
1) Godkendelse af dagsorden
2) Bordrunde: hvem er vi – og hvorfor er vi i udvalget/deltager i mødet?
3) Valg af næstformand
4) Erfaringer fra de tre tidligere projektudvalg/Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen.
5) Overblik over de større indsatser, som kommunen ar i lokalområderne/Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen
6) Drøftelse af arbejdsform og tidsplan/årshjul/ Formand Lars Qvist
7) Økonomi
8) Udvalgets første projekter (prioriteringer).
9) Kommunikation med lokalområderne
10) Evt.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Godkendt.
2. Orientering - Bordrunde

Orientering - Bordrunde

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
 
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget laver en bordrunde: hvem er vi – og hvorfor er vi i udvalget/deltager i mødet?

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Udvalg og administration præsenterede sig kort for hinanden.
3. Valg af næstformand

Valg af næstformand

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
Beslutningssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget vælger en næstformand

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Udvalget valgte i enstemmighed Solvej Pedersen (B) som næstformand.
4. Orientering om erfaringer fra de 3 tidligere projektudvalg

Orientering om erfaringer fra de 3 tidligere projektudvalg

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget tager erfaringerne fra de 3 tidligere udvalg til efterretning.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Udvalget tog orienteringen til efterretning.


caseno18-1395_#4429395_v1_52 - vækstudvalgets anbefalinger.pdf.pdf
caseno18-1395_#4429391_v1_52 - evaluering af vækstudvalget.pdf.pdf
caseno18-1395_#4429390_v1_52 - evalueringsdrøftelse af projekt lokal udviklingskraft.pdf.pdf
caseno18-1395_#4429387_v1_52 møde - plu-anbefalinger-070917_final (1).pdf.pdf
caseno18-1395_#4429386_v1_52 demokratieksperimentets resultater & anbefalinger_5 hæfter.pdf.pdf
caseno18-1395_#4429384_v1_bilag notat om tillid til holbæk kommune 090118.pdf.pdf

Bilag

5/2 - Vækstudvalgets anbefalinger.pdf
5/2 - Evaluering af vækstudvalget.pdf
5/2 - Evalueringsdrøftelse af projekt Lokal udviklingskraft.pdf
5/2 møde - plu-anbefalinger-070917_final (1).pdf
5/2 Demokratieksperimentets resultater & anbefalinger_5 hæfter.pdf
bilag Notat om tillid til Holbæk Kommune 090118.pdf


5. Orientering om overblik over de større indsatser kommunen har i lokalområderne

Orientering om overblik over de større indsatser kommunen har i lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget danner sig et overblik over de større indsatser, kommunen har i lokalområderne

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Bilaget ” overblik over kommunens lokalområder” er uddelt ifm. mødet og vedlagt dagsordenen ved udsendelse af referatet.
 
Udvalget drøftede det samlede billede af indmeldingerne fra lokalområderne.
Fra lokalområde til lokalområde er der stor forskel på andelen af ildsjæle, vigtigt at kunne aktivere lokale ildsjæle i arbejdet med lokaludvikling.
Der var enighed om at arbejde videre med tilgangen fra ”Udviklingskraft i lokal områderne” (Rudme-modellen), som er en simpel metode til at kickstarte innovation lokalt. Tilgangen til udvikling af lokalområderne gjorde en stor forskel for de 3 lokalområder som deltog (Hagested, Ugerløse og St. Merløse).


caseno18-1395_#4429397_v1_52 - kommunale indsatser_hele kommunen_kort25_a1.pdf.pdf
caseno18-1395_#4432496_v1_52 overblik over kommunens lokalområder til det nye projektudvalg for udvikling af lokalområder (00.pdf

Bilag

5/2 - kommunale indsatser_hele kommunen_kort25_A1.pdf
5/2 Overblik over kommunens lokalområder til det nye Projektudvalg for Udvikling af Lokalområder (004).pdf


6. Drøftelse af arbejdsform og tidsplan/årshjul

Drøftelse af arbejdsform og tidsplan/årshjul

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1) Udvalget drøfter sin arbejdsform, tidsplan & årshjul.

Beskrivelse af sagen
Som led i at det er udvalgets første møde, skal udvalget finde sin måde at arbejde på, herunder:
 
Møderne: Hvor tit skal udvalget mødes, hvilken dag, tid og sted?
 
Hvordan skal de kommende to møder afvikles? – og hvilke emner?
 
Supplement med eksterne medlemmer?
 
Afstemninger eller enighed?
 
Håndtering af henvendelser fra borgerne?
 
Samarbejdet med fagudvalg

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Der arbejdes med ordinære møder og temamøder / workshop – møder. Temamøder aftales ad hoc.
Ordinære møder torsdage 15:30-17:30 ca. en gang om måneden efter ugen med stående udvalg, næste ordinære møde er således torsdag den 8. marts
Næste (tema-)møde er tirsdag den 20. februar kl. 17:30 i Hagested (Se note 1 nedenfor) og derefter deltagelse i Hagested Lokalforum/Beboerforenings møde fra kl. 19 (præsentation af hvidbog / drøftelse af opfølgningen på processen med lokal udviklingskraft).
 
Projektudvalget overvejer ideer til eksterne som kan supplere udvalget frem til næste udvalgsmøde.
Projektudvalget ønsker at invitere Jonas Walther til at holde inspirationsoplæg om hvordan der arbejdes i Jyderup.
 
Udvalget enige om at søge beslutninger og anbefalinger i enighed.
Henvendelse fra borgere og lokalområder til udvalgsmedlemmer videndeles på udvalgsmøderne.
Samarbejdet med de stående udvalg aftales fra sag til sag. Når noget særligt berører et stående udvalg inviteres udvalgets medlemmer ind i fx de relevante temadrøftelser. Projektudvalgets anbefalinger vil endeligt skulle koordineres i Økonomiudvalget.
 
Note 1)
Udvalget drøftede muligheden for at møde alle fællesskaberne på dette tidspunkt. Da det ikke er praktisk muligt bruges mødet til en videre drøftelse af hvordan udvalget skal arbejde og hvad udvalget gerne vil opnå med arbejdet i udvalget.
7. Orientering om økonomi

Orientering om økonomi

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
1) Udvalget tager beskrivelse af proces for, hvordan midlerne frigives til efterretning.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Udsættes til næste møde.
8. Drøftelse af udvalgets første projekter

Drøftelse af udvalgets første projekter

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at
 
1) Udvalget drøfter sine første prioriteringer – herunder anvendelsen af data, materiale fra forvaltningen og politiske signaler.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Drøftelsen fortsætter på næste udvalgsmøde, dog enighed om at Jyderup er blandt de første indsatsområder.
9. Drøftelse af kommunikation med lokalområderne

Drøftelse af kommunikation med lokalområderne

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
Drøftelsessag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1) Udvalget drøfter, hvordan udvalget kommunikere med lokalområderne – også ud over lokalfora.

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Udsat til næste møde
10. Orienteringer

Orienteringer

Sagsgang og sagstype
Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne
Orienteringssag

Indstilling
Koncerndirektør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
  1. Projektudvalget for Udvikling i Lokalområderne tager orienteringer til mødet den 5. februar 2018 til efterretning

Beskrivelse af sagen
Eventuelle orienteringer fra formanden
Eventuelle orienteringer fra medlemmerne
Eventuelle orienteringer fra administrationen

Beslutning i Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne den 05-02-2018
Lars orienterede omkring henvendelse fra borgere omkring løsninger for Mørkøv st.  Processen følges af udvalget.
11. Underskriftsark

Underskriftsark