UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Dagsorden - dialog med Handicaprådet

STED

Kanalstræde 2, lokale 0.2 kantinen

STARTTIDSPUNKT

09-06-2020 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

09-06-2020 17:30:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. juni 2020
2. Orientering om punkter til dialogmøde med Handicaprådet
3. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. juni 2020

Godkendelse af dagsorden til mødet den 9. juni 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. dagsorden til dialogmødet den 9. juni bliver godkendt
2. Orientering om punkter til dialogmøde med Handicaprådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Handicaprådet
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. nedenstående punkter bliver drøftet med handicaprådet
Beskrivelse af sagen

1        Drøftelse af rammeaftalen på det specialiserede område, herunder pårørende samarbejde.

  1. Opfølgning/evaluering af perioden med nedlukning af tilbud i forbindelse med Corona og hvordan evaluering vil blive brugt fremadrettet i socialpolitikken.
  2. Eventuelt.
3. Underskriftsark

Underskriftsark