UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.10

STARTTIDSPUNKT

13-01-2020 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

13-01-2020 18:00:00


PUNKTER

10. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 13. januar 2020
11. Beslutning om aktivitetsændringer - Udmøntning af budget 2020-2023
12. Underskriftsark10. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 13. januar 2020

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært møde den 13. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  • dagsorden til ekstraordinært møde den 13. januar godkendes
Beslutning i Socialudvalget den 13-01-2020

Indstilling godkendt

11. Beslutning om aktivitetsændringer - Udmøntning af budget 2020-2023

Beslutning om aktivitetsændringer - Udmøntning af budget 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller at:

  1. det besluttes hvilke aktivitetsændringer, som skal gennemføres for at udmønte budget 2020 – 2023.
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2020-2023, at Socialudvalget beslutter, hvilke aktiviteter, der skal ændres som følge af det reducerede løft på 3,5 mio. kr. og de øgede udgifter på 0,5 mio. kr. i alt 4. mio. kr.

I forbindelse med Budgetrevision 4 blev det beskrevet, at udgiftspresset i 2019 forventes at medføre en budgetubalance i 2020 på 3,2 mio. kr., hvilket ligeledes indgår i denne sag.

Derudover besluttede Socialudvalget i november 2019, at der skal findes yderligere aktivitetsændringer for 0,09 mio. kr. til finansiering af Medusa, hvilket ligeledes håndteres i denne sag.

Samlet set medfører ovenstående, at der skal findes aktivitetsændringer svarende til 7,29 mio. kr. Der gøres opmærksom på, at der er ubalance i overslagsårene, idet aktivitetsændringerne ikke slår igennem med samme effekt. Differencen håndteres i budgetprocessen for 2021.

Socialudvalget besluttede den 6. januar 2020 at sende en række forslag til aktivitetsændringer i høring. Forslagene fremgår af vedhæftede bilag 1.

Forslagene er i høring i perioden 6. januar til 13. januar 2020. De indkomne høringssvar sendes til Socialudvalgets medlemmer løbende dog mandag den 13. januar kl. 13:00.

Sagshistorik, henvisninger

Socialudvalget d. 6. januar 2020: Sag 8, Beslutning om at sende aktivitetsforslag i høring – Udmøntning af budget 2020 - 2023

Socialudvalget d. 25. november 2019: Sag 94, Beslutning om parternskabsaftale med foreningen Medusa

Kommunalbestyrelsen d. 5. november 2019: Sag 259, Beslutning om budget 2020-2023 - 2.behandling af budgettet.

Beslutning i Socialudvalget den 13-01-2020

Indstilles godkendt.

AHLI – J reduceres med 0,44 mio. kr. Reduktionen findes ved at punkt 2 i forslaget ”Anvendelse af nærmeste aktivitetstilbud” udgår.

AHLI – G reduceres med 0,16 mio. kr. Reduktionen gennemføres ved at de disponerede midler til de 13 brugerråd fjernes for 2020 og fremadrettet. For 2020 vil der være særligt fokus på uddeling af midler til ansøgere inden for socialområdet.

AHLI – D. Kontrakten med TUBA opsiges. I opsigelsesperioden ønsker udvalget et forslag til hvordan der kan etableres et andet tilbud til målgruppen.

Udvalget lægger vægt på at der altid foretages en individuel og konkret vurdering i alle sagercaseno18-48967_#5144122_v1_aktivitetsændringer på baggrund af budget 2020 budgetrevision 4 mv. som har været i høring.pdf.pdf
caseno18-48967_#5149073_v2_handicaprådets svar på høring i forbindelse med aktivitetsændringer som følge af udmøntning af budge.pdf
caseno18-48967_#5149091_v2_høringssvar fra udsatterådet vedr. det reviderede forslag til aktivitetsændringer i budget 2020.pdf
caseno18-48967_#5149489_v1_referat_med_dialogmøde_13012020.pdf
caseno18-48967_#5149088_v2_høringssvar fra ældrerådet vedrørende § 18 midler 2.pdf
caseno18-48967_#5149084_v1_retningslinier for ældrerådets puljemidler 2019.pdf

Bilag

Aktivitetsændringer på baggrund af Budget 2020 Budgetrevision 4 mv. som har været i høring.pdf
Handicaprådets svar på høring I forbindelse med aktivitetsændringer som følge af udmøntning af budget 2020
Høringssvar fra Udsatterådet vedr. det reviderede forslag til aktivitetsændringer i budget 2020
Referat_MED_dialogmøde_13012020
Høringssvar fra Ældrerådet vedrørende § 18 midler 2
Retningslinier for Ældrerådets puljemidler 2019


12. Underskriftsark

Underskriftsark