UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

06-01-2020 16:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-01-2020 18:30:00


PUNKTER

7. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 6. januar 2020
8. Beslutning om at sende aktivitetsforslag i høring - Udmøntning af budget 2020-2023
9. Underskriftsark7. Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 6. januar 2020

Godkendelse af tillægsdagsorden til mødet d. 6. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. tillægsdagsorden til mødet den 6. januar godkendes
Beslutning i Socialudvalget den 06-01-2020

Godkendt

8. Beslutning om at sende aktivitetsforslag i høring - Udmøntning af budget 2020-2023

Beslutning om at sende aktivitetsforslag i høring - Udmøntning af budget 2020-2023
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

 

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. det besluttes hvilke forslag til aktivitetsændringer, som sendes i høring
Beskrivelse af sagen

Kommunalbestyrelsen besluttede ved vedtagelsen af budget 2020-2023, den 5. november 2019, at Socialudvalget på deres møde den 25. november 2019 skulle beslutte, hvilke aktiviteter, der skal ændres som følge af det reducerede løft på 3,5 mio. kr. og udgifterne på 0,5 mio. kr. i alt 4. mio. kr. Det er første nu muligt at fremlægge sagen til politisk behandling.

I forbindelse med Budgetrevision 4 blev det beskrevet, at udgiftspresset i 2019 medfører en budgetubalance i 2020 på 3,2 mio. kr., hvilket ligeledes indgår i denne sag. Derudover besluttede Socialudvalget på mødet d. 25. november 2019, at der skal findes yderligere aktivitetsændringer for 0,09 mio. kr. til finansiering af Medusa, hvilket ligeledes håndteres i denne sag.

Samlet set medfører ovenstående, at der skal findes aktivitetsændringer for 7,29 mio. kr. Administrationen har udarbejdet en række forslag til, hvordan reduktionen kan realiseres. Forslagene fremgår af vedhæftede bilag 1.

Processen frem mod endelig vedtagelse af forslagene er som følger:

-         6. januar 2020: Socialudvalget beslutter, hvilke aktivitetsændringer, der skal sendes i høring.

-         6. januar 2020: Udsendelse af høringsmateriale og indkaldelse til MED-dialogmøde.

-         6. januar – 13. januar 2020: Høring.

-         13. januar kl. 13: Høringssvar tilsendes Socialudvalget.

-         13. januar kl. 16: Ekstraordinært udvalgsmøde i Socialudvalget - Beslutning om, hvilke forslag der indstilles iværksat.

-         15. januar: Behandles sagen på møde i Økonomiudvalget.

-         22. januar: Behandles sagen på møde i Kommunalbestyrelsen.

Tidsplanen er stram, idet aktivitetsændringen skal besluttes hurtigt, så den estimerede effekt af forslagene kan nås realiseret i 2020.

Høring

Socialudvalget beslutter med denne sag, hvilke forslag der skal sendes i høring i MED-organisationen samt Udsatte-, Handicap- og Ældreråd.

Sagshistorik, henvisninger

Kommunalbestyrelsen d. 5. november 2019: Sag 259, Beslutning om budget 2020-2023 – 2.behandling af budgettet.

Socialudvalget d. 25. november 2019: Sag 94, Beslutning om parternskabsaftale med foreningen Medusa

Beslutning i Socialudvalget den 06-01-2020

Indstilling godkendt.

Aktivitetsændring LAER – B, LAER – D, AHLI – F og AHLI – H sendes ikke i høring. Øvrige aktivitetsændringer sendes i høring.caseno18-48967_#5137890_v1_aktivitetsændringer på baggrund af budget 2020, budgetrevision 4 mv..pdf (final).pdf

Bilag

Katalog over aktivitetsændringer på baggrund af budget 2020, Budgetrevision 4 mv..pdf (FINAL)


9. Underskriftsark

Underskriftsark