UDVALG

Socialudvalget

MØDE

Referat - dialogmøde Udsatte- og Handicaprådet

STED

Kanalstræde, lokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

28-10-2019 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

28-10-2019 19:00:00


PUNKTER

1. Orientering - dagsorden til dialogmøde med Udsatteråd og Handicaprådet
2. Underskriftsark1. Orientering - dagsorden til dialogmøde med Udsatteråd og Handicaprådet

Orientering - dagsorden til dialogmøde med Udsatteråd og Handicaprådet
Sagsgang og sagstype

Socialudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til dialogmøde med Udsatterådet og Handicaprådet tages til efterretning.
Beskrivelse af sagen

Socialudvalget ønsker en drøftelse med Udsatterådet og Handicaprådet om Kommunalbestyrelsens arbejdsprogram 2020+ i forhold til forebyggelse på det specialiserede område og ældreområdet.

Dagsorden for dialogmødet med Udsatterådet og Handicaprådet

 1. Velkomst v/ formanden for Socialudvalget
 2. Rådenes bemærkninger og input til Kommunalbestyrelsens Arbejdsprogram 2020+, herunder
  • En tidlig indsats for børn og unge
  • Fleksibilitet i samarbejdet med børn og Unge
  • En sammenhændende indsats for børn og unge med psykiatriske lidelser
  • Akutindsats for borgere over 18 år
  • Fleksibilitet i hjælp til borgere over 18 år
  • Samarbejde med distriktspsykiatri, behandlingspsykiatri og almen praksis
  • Aktivt ældreliv
  • Velfærdsteknologi og hjælpemidler
 3. Konsekvenser for forebyggelsestiltag i 2020, blandt andet som følge af budgetforslaget fra et flertal i Kommunalbestyrelsen v/ Bente Röttig
 4. Forslag til fremtidige dialogmøder med Socialudvalget, herunder
  • Form
  • Hyppighed
  • Forberedelse
  • Mødernes afvikling
 5. Umiddelbar evaluering af dagens dialogmøde
Beslutning i Socialudvalget den 28-10-2019

Indstilling taget til efterretning

2. Underskriftsark

Underskriftsark