UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat - dialogmøde

STED

Mødelokale 0.13

STARTTIDSPUNKT

30-04-2019 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-04-2019 16:00:00


PUNKTER

1. Dialogmøde med integrationsrådet1. Dialogmøde med integrationsrådet

Dialogmøde med integrationsrådet

Sagsgang og sagstype

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Drøftelse


Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. udvalget drøfter aspekter af kommunens integrationsindsats med integrationsrådet med udgangspunkt i integrationsrådets dagsorden.

Beskrivelse af sagen

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse holder dialogmøde en gang årligt med repræsentanter for Holbæk Kommunes Integrationsråd. På mødet har integrationsrådet mulighed for at fremlægge opmærksomhedspunkter for udvalget, ligesom udvalget har mulighed for at rådføre sig med integrationsrådet om integrations- og beskæftigelsesindsatsen.

Integrationsrådet foreslår denne dagsorden for mødet:

  1. Velkomst (5 min.)
     
  2. Opfølgning (20 min.)

Opfølgning på kerneområder i forbindelse med Holbæk Kommunes Integrationsstrategi og Beskæftigelsesplan 2019

Dialog om, hvordan samarbejde mellem Integrationsråd og BUU generelt kan styrkes.
 

  1. Beskæftigelse (15 min.)

Drøftelse af, hvordan der kan skabes sammenhængende forløb for borgere særligt for de svageste målgrupper (eksempelvis de traumatiserede flygtninge). Fokus på helhedsorienteret sagsbehandling i jobcentret.

Opsamling på beskæftigelsesindsats med 10 etniske kvinder med lang ledighed, der har fået et beskæftigelsestilbud ved ekstern leverandør. Hvad er resultatet af denne indsats?
 

  1. Uddannelse (10 min.)

Integrationsrådet kan være bekymret for, at nogle unge etniske mænd kommer igennem en gymnasial ungdomsuddannelse med lave karakterer. De kan desuden være uafklarede med hensyn til deres uddannelsesmuligheder eller må droppe ud af en universitetsuddannelse. Disse unge har ikke mulighed for at få UU-vejledning og kan være i fare for at falde ud af arbejdsmarkedet. Integrationsrådet ønsker at drøfte, hvad den politiske holdning er til denne problematik?
 

Hvordan sikrer Holbæk kommune, at nyankomne børn på distriktsskolerne i Holbæk Kommune får den sprogstøttende undervisning, de har krav på, jf. bekendtgørelsen?

 

Deltagelse fra administrationen: foruden direktør og chefer deltager Kathy Mikkelsen, ledelseskonsulent i kerneområdet Læring og Trivsel, samt Ole Søbæk Christiansen, afdelingsleder for integrationsindsatsen, kerneområdet Alle Kan Bidrage.


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ikke væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 30-04-2019

Drøftet.