UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Dagsorden - dialogmøde

STED

lokale 0.13, kanalstræde, mødecenter

STARTTIDSPUNKT

21-06-2018 17:00:00

SLUTTIDSPUNKT

21-06-2018 18:00:00


PUNKTER

1. Dialogmøde med integrationsrådet1. Dialogmøde med integrationsrådet

Dialogmøde med integrationsrådet

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Temadrøftelse


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. udvalget drøfter aspekter af integrationsindsatsen med Holbæk Kommunes Integrationsråd.


Beskrivelse af sagen
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse holder sit årlige dialogmøde med Holbæk Kommunes Integrationsråd.
 
 
Om integrationsrådet
I januar og februar 2018 udpegede Kommunalbestyrelsen medlemmer til Integrationsrådet for perioden 2018-2021. Rådet trådte sammen første gang marts 2018.
 
Formålet med integrationsrådet følger af kommissoriet for rådet, og er blandt andet at:
 
  1. Medvirke til, at kommunens integrationsindsats er effektiv og sammenhængende
  2. Bidrage til at fremme lige muligheder for borgere med anden etnisk baggrund end dansk
  3. Medvirke til at styrke dialogen mellem alle borgere i Holbæk Kommune – uanset oprindelse
  4. Medvirke til at forankre dialog og integration via frivillighed og foreningsliv.
 
Rådets består af op til 14 medlemmer fra kommunens foreningsliv, herunder etniske foreninger, fagprofessionelle, repræsentanter for integrationsrådets målgruppe, samt to medlemmer af kommunalbestyrelsen.
 
 
Dagens dialogmøde
På dialogmødet giver integrationsrådet en kort præsentation af de fokusområder, som rådet ønsker at arbejde med i de kommende år.
 
Dernæst drøfter udvalget og integrationsrådet aspekter af Holbæk Kommunes integrationsindsats med udgangspunkt i præsentationen.