UDVALG

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

MØDE

Referat - temamøde

STED

Kantinen, Jernbanevej 6, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

31-05-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

31-05-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Temadrøftelse af Budget 2019 og Beskæftigelsesplan 2019



1. Temadrøftelse af Budget 2019 og Beskæftigelsesplan 2019

Temadrøftelse af Budget 2019 og Beskæftigelsesplan 2019

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
 
Temadrøftelse


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller, at:
 
1. Budget 2019 og forslag til Beskæftigelsesplan 2019 drøftes med ledelse og medarbejdere fra kerneområdet Alle Kan Bidrage.


Beskrivelse af sagen
Processen for Budget 2019 og Beskæftigelsesplan 2019 er i gang. Som led i denne proces mødes Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse med ledere og medarbejdere fra kerneområdet Alle Kan Bidrage.
 
På den første time af mødet giver udvalgsformand Lars Dinesen og Bo Hammer, chef for kerneområdet Alle Kan Bidrage deres perspektiver på budgettet og beskæftigelsesindsatsen for 2019.
 
Dernæst præsenterer ledere fra Alle Kan Bidrage en række forslag til beskæftigelsesindsatser baseret på investeringscases. Disse investeringscases kan indgå som en del af budget 2019 under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.
 
På det efterfølgende ordinære udvalgsmøde vil udvalget få lejlighed til kort at drøfte og pege på de forslag, som udvalget ønsker at bære ind i budgetprocessen.

Beslutning i Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse den 31-05-2018
Drøftet.