UDVALG

Udvalget for Kultur og Fritid

MØDE

Referat fra temamøde

STED

Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv

STARTTIDSPUNKT

30-05-2018 14:00:00

SLUTTIDSPUNKT

30-05-2018 15:00:00


PUNKTER

1. Drøftelse af fremtidens idrætsfaciliteter1. Drøftelse af fremtidens idrætsfaciliteter

Drøftelse af fremtidens idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype
Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Drøftelsessag


Indstilling
Direktør Erik Kjærgaard Andersen indstiller at:
 
  1. arbejdsgruppens anbefalinger til fremtidens idrætsfaciliteter drøftes.
     

Beskrivelse af sagen
På dette temamøde præsenterer arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra idrætshaller sine anbefalinger til understøttelse af undersøgelsen ”Fremtidens Idrætsfaciliteter” i forhold til konkrete områder, som undersøgelsen bl.a. peger på:
 
- Større udnyttelsesgrad i idrætsfaciliteterne
- Bredere brugerskare
- Bredere aktivitetsudbud.
 
”Fremtidens Idrætsfaciliteter” er en bruger- og tilfredshedsundersøgelse for kunstgræsbaner, idræts- og svømmehaller i Holbæk Kommune og på landsplan.
 
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Syddansk Universitet.
 
Syddansk Universitet fremlagde undersøgelsens resultater på fællesmøde i Knabstrup Hallen den 27. februar 2018 for repræsentanter fra hallerne.
 
På mødet i Knabstrup Hallen blev der nedsat en arbejdsgruppen bestående af repræsentanter fra hallerne.
 
Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde anbefalinger til Udvalget for Kultur og Fritid i forhold til de tre konkrete områder og afsluttede sit arbejde i maj 2018.
 

 

Beslutning i Udvalget for Kultur og Fritid den 30-05-2018
Drøftet.