UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat - dialogmøde

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 0.21

STARTTIDSPUNKT

04-06-2020 11:00:00

SLUTTIDSPUNKT

04-06-2020 13:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 4. juni 2020
2. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
3. Underskriftsark1. Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 4. juni 2020

Godkendelse af dagsorden til dialogmødet den 4. juni 2020
Sagsgang og sagstype

Ældre og Sundhed

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. dagsorden til dialogmøde den 4. juni bliver godkendt
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Godkendt

2. Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet

Orientering om punkter til dialogmøde med Ældrerådet
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. nedenstående punkter bliver drøftet med Ældrerådet
Beskrivelse af sagen
  1. Ældrerådsvalg 2021
  2. Velfærdsteknologi og deraf følgende etiske dilemmaer
  3. Boligstrategi herunder bygning af nyt plejecenter i Holbæk by
  4. Budget 2021
  5. Forebyggelse, rehabilitering og genoptræning
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 04-06-2020

Drøftet

3. Underskriftsark

Underskriftsark