UDVALG

Udvalget for Ældre og Sundhed

MØDE

Referat - dialogmøde med PAD

STED

Kanalstræde 2, mødelokale 3.1

STARTTIDSPUNKT

23-09-2019 08:00:00

SLUTTIDSPUNKT

23-09-2019 09:00:00


PUNKTER

1. Drøftelse - Dialogmøde med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
2. Underskriftsark1. Drøftelse - Dialogmøde med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering

Drøftelse - Dialogmøde med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Sagsgang og sagstype

Udvalget Ældre og Sundhed

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  • Nedenstående punkter bliver drøftet med Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Beskrivelse af sagen
  • Baggrund for undersøgelsen af plejecentre og deres interne samarbejdspartnere
  • Forløb med plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere med vægt på metoden Samskab Styring
  • Samlede plan for projektudvalgets undersøgelse af plejecentrene og deres interne samarbejdspartnere
  • Samarbejde mellem Udvalget for Ældre og Sundhed og Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering
Beslutning i Udvalget for Ældre og Sundhed den 23-09-2019

Carsten Andersen (V) og Mogens Justesen (A) var fraværende under behandling af dette punkt.

Indstilling drøftet.

Projektudvalget for Afbureaukratisering og Decentralisering inviterer udvalget for Ældre og Sundhed til et statusmøde i december.

2. Underskriftsark

Underskriftsark