UDVALG

Økonomiudvalget

MØDE

Referat fra ekstraordinært møde

STED

Det gamle rådhus

STARTTIDSPUNKT

23-10-2019 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

23-10-2019 18:00:00


PUNKTER

171. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 23. oktober 2019
172. Lukket punkt
173. Underskriftsark171. Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 23. oktober 2019

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært økonomiudvalgsmøde d. 23. oktober 2019
Sagsgang og sagstype

Økonomiudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

  1. dagsorden til det ekstraordinære økonomiudvalgsmøde d. 23. oktober 2019 godkendes
Beslutning i Økonomiudvalget den 23-10-2019

Godkendt.

172. Lukket punkt
173. Underskriftsark

Underskriftsark