UDVALG

Kommunalbestyrelsen

MØDE

Referat fra tillægsdagsorden

STED

Byrådssalen, Rådhusvej 1

STARTTIDSPUNKT

24-10-2018 18:00:00

SLUTTIDSPUNKT

24-10-2018 22:00:00


PUNKTER

219. Godkendelse af tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. oktober 2018
220. Orientering om formandsbeslutning
221. Underskriftsark219. Godkendelse af tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. oktober 2018

Godkendelse af tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. oktober 2018

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Beslutningssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 24. oktober godkendes

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Godkendt

 

220. Orientering om formandsbeslutning

Orientering om formandsbeslutning

Sagsgang og sagstype

Kommunalbestyrelsen

Orienteringssag


Indstilling

Kommunaldirektør Rasmus Bjerregaard indstiller, at:

  1. orienteringen om, at borgmesteren har truffet en formandsbeslutning om at nedlægge et forbud mod at anvende ejendommen Østerstræde 4, 4300 Holbæk, som samlingssted for Bandidos MC og personer med tilknytning hertil, tages til efterretning

Beskrivelse af sagen

Dagsordenspunktet er udsendt efter udløbet af den i § 8, stk. 5, i lov om kommunernes styrelse anførte frist. Dette skyldes, at formandsbeslutningen først er truffet efter udløbet af fristen.

Borgmester Christina K. Hansen har den 22. oktober 2018 truffet en formandsbeslutning i medfør af § 31, stk. 1, hvorefter der i medfør af lov nr. 653 af 8. juni 2017 om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe er nedlagt forbud mod at anvende ejendommen Østerstræde 4, 4300 Holbæk, som samlingssted for Bandidos MC og personer med tilknytning hertil.

Baggrund
Det følger af § 1, stk. 7, i lov nr. 653 af 8. juni 2017 om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe, at kommunen skal overveje at nedlægge et samlingsstedsforbud, når lovens betingelser herfor er opfyldt.

Ejendommen, der er beliggende i et tæt bebygget boligområde, har siden foråret 2013 fungeret som klubhus for Bandidos.

Midt- og Vestsjællands Politi lukkede klubhuset i perioden 1. november – 15. december 2017 i medfør af rockerloven.

De seneste måneder har politiet registreret flere voldelige sammenstød imellem Bandidos og en anden gruppe i Holbæk. Konflikten mellem Bandidos og den anden gruppering er i den seneste periode eskaleret voldsomt.

Politiet har således oplyst, at der den 5. oktober 2018 i forbindelse med en fest i klubhuset blev kastet flere kanonslag mod huset, grupper blev set løbe i området omkring klubhuset med slagvåben, og ved politiets ankomst til klubhuset konstateredes det, at et højtstående medlem af klubben tilsyneladende var blevet stukket i armen med kniv.

De følgende dage var der slagsmål med knive og økser samt hærværk forskellige steder i Holbæk. Hændelserne har efter politiets vurdering sammenhæng med den igangværende konflikt mellem Bandidos og den anden gruppe, og der er tale om hævn- og gengældelsesaktioner. Politiet havde samtidig indikationer på, at der blev planlagt et angreb på klubhuset.

Den 9. oktober 2018 traf politiet personer med tilknytning til Bandidos, som holdt vagt i området nær klubhuset. Samme dag fandt politiet under en ransagning af en personbil nær klubhuset blandt andet en hardball-pistol. Senere på dagen blev et tidligere højtstående medlem af Bandidos i Holbæk standset i en bil ved klubhuset. I bilen fandt politiet et alu-bat. Senere blev der under en bil tæt på Bandidos’ klubhus fundet en økse, og der blev fundet flere lagre af slagvåben og økser gemt i nærområdet omkring klubhuset.

Den 10. oktober 2018 modtog politiet en anmeldelse fra Nykøbing Sjælland, hvor en person med tilknytning til den anden gruppering var blevet opsøgt på sin bopæl af flere maskerede mænd. Han blev overfaldet med en totenschlæger med brud på armen til følge. Politiet anholdt flere i klubhuset senere på natten, der var mistænkt for at have deltaget i overfaldet. Tre af disse personer er blevet varetægtsfængslet i sagen – den ene er tillige sigtet for forsøg på manddrab med en økse under en episode den 7. oktober 2018 med forbindelse til konflikten mellem Bandidos og den anden gruppering.

På den baggrund sendte Holbæk Kommune den 14. oktober 2018 et udkast til et samlingsstedsforbud i partshøring. Ingen af de hørte har inden høringsfristens udløb den 21. oktober 2018 afgivet høringssvar.

Natten mellem den 14. og den 15. oktober 2018 blev der kastet molotow-cocktails mod klubhuset. De følgende døgn registrerede politiet flere hændelser i Holbæk – hændelser, der førte til, at politiet den 17. oktober 2018 indførte visitationszone i Holbæk by.

Borgmesteren har den 22. oktober truffet en formandsbeslutning om at nedlægge et samlingsstedsforbud. Forbuddet gælder efter loven i 3 måneder – altså fra den 22. oktober 2018 til den 21. januar 2019.

Borgmesteren kan i medfør af § 31, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse på Kommunalbestyrelsens vegne afgøre sager, der ikke tåler opsættelse eller giver anledning til tvivl. Henset til oplysningerne fra politiet om de voldsomme hændelser, der har fundet sted blandt andet på og omkring ejendommen som følge af den eskalerende konflikt i Holbæk mellem Bandidos og en anden gruppering, alvoren og intensiteten i de hændelser, der har fundet sted, de eskalerende uroligheder og hændelserne efter den 14. oktober 2018, skønnedes det, at sagen ikke tålte opsættelse.


Økonomiske konsekvenser

Når der er nedlagt forbud, kan ejeren forlange, at kommunen overtager ejendommen mod erstatning, hvis forbuddet indebærer, at ejendommen ikke kan udnyttes på en økonomisk rimelig måde i overensstemmelse med den faktiske udnyttelse af de omkringliggende ejendomme.


Øvrige konsekvenser

Forbuddet vil forhåbentlig medføre ro og større tryghed for de omkringboende.


Lovgrundlag – link

Lov om kommunernes styrelse §31, stk. 1

Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe


Sagshistorik, henvisninger

 

 


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Taget til efterretning

 caseno18-43391_#4736022_v1_forbud.pdf

Bilag

Forbud


221. Underskriftsark

Underskriftsark