UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

15-03-2018 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

15-03-2018 17:00:00


PUNKTER

11. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. marts 2018
12. Godkendelse af referatet fra den 20. februar 2018
13. Beslutning om evaluering af Talentrådets møde med Udvalget for Kultur og Fritid
14. Beslutning om talentindsatser for billedkunst og scenekunst
15. Orientering til Talentrådet den 15. marts 2018
16. Eventuelt11. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. marts 2018

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 15. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender dagsorden til Talentrådets møde den 15. marts 2018.


Beslutning i Talentrådet den 15-03-2018
Godkendt.
12. Godkendelse af referatet fra den 20. februar 2018

Godkendelse af referatet fra den 20. februar 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 20. februar 2018.


Beslutning i Talentrådet den 15-03-2018
Godkendt.
13. Beslutning om evaluering af Talentrådets møde med Udvalget for Kultur og Fritid

Beslutning om evaluering af Talentrådets møde med Udvalget for Kultur og Fritid

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. drøfter og evaluere dialogmødet med Udvalget for Kultur og Fritid.

Beskrivelse af sagen
Talentrådet havde dialogmøde med Udvalget for Kultur- og Fritid den 28. februar 2018 på Holbæk Bibliotek.
 
Til dialogmødet havde Talentrådets drøftet og gennemgået en præsentationen som blev præsenteret for Udvalget for Kultur og Fritid.
 
Talentrådets præsentation er vedlagt som bilag.
 
Formålet med præsentation var, at
 
- give udvalget indblik i hvem der står bag Talentrådet
- vise udvalget hvordan Talentrådet arbejder
- drøfte hvordan Talentrådet og Holbæk Kommune kan samarbejde fremadrettet.
 
Med udgangspunkt i mødet med Udvalget for Kultur og Fritid lægges op til at Talentrådet evaluere dialogmødet med henblik på Talentrådets talentudviklingsarbejde fremadrettet.  

Beslutning i Talentrådet den 15-03-2018
Drøftet
 
Det der enighed om, at Talentrådet sender et kvitteringsbrev for det gode dialogmøde til Udvalget for Kultur og Fritid med forslag om at fastholde og udbygge den fortløbende dialog.


caseno12-14427_#4459650_v1_talentrådets dialogmøde med kfu 28022018 ver 3.pdf

Bilag

Talentrådets dialogmøde med KFU 28022018 ver 3


14. Beslutning om talentindsatser for billedkunst og scenekunst

Beslutning om talentindsatser for billedkunst og scenekunst

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.

Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. drøfter indsatserne med henblik på prioritering og fokusering, eventuelt strukturering i faser, her og nu, på mellemlang og lang sigt.

Beskrivelse af sagen
På Talentrådets mødet den 20. februar 2018, fik Talentrådet en orientering fra arbejdsgruppens workshops møde den 19. februar 2018.
 
Der er nu udarbejdet handlingsplan, der er vedlagt som bilag,  med udgangspunkt i arbejdsgruppens arbejde med indsatserne:
 
  1. Synlighed
  2. fysiske rammer
  3. faglighed
  4. ledelse på tværs
 
Ad 1) SYNLIGHED
På mødet blev konstateret, at indholdet i såvel scenekunst som billedkunst afvikles på et fagligt tilfredsstillende grundlag. Imidlertid er der behov for at drøfte, koordinere og tilrettelægge en øget indsats/strategi for synlighed, branding og fremtidig rekruttering
 
Ad 2) FYSISKE RAMMER
Der er behov for at se på de fysiske ramme videre udvikling af særlig scenekunstmiljøet
 
Ad 3) FAGLIGHED SKAL KUNNE SÆTTE MERE SPIL
Det er notat er der fra kulturministeriets side er en øget opmærksomhed på fremadrettet at kunne bringe talentmiljøers kompetencer i spil forhold til Erhvervslivet for formidling i forhold til arbejde kulturinstitutioner – lokalt kunne dette være f.eks. Museum Vestsjælland og Andelslandsbyen Nyvang eller Nationalmuseet i forhold til national fartøjssamling på havnen.
 
Ad 4) LEDELSE PÅ TVÆRS
Det bør undersøges i hvilket omfang ledelser på kulturinstitutioner med talentmiljøer i højere grad kan samarbejde (her ses særligt på GK-miljøer)
 
Arbejdsgruppen medlemmer:
 

Beslutning i Talentrådet den 15-03-2018
Talentrådet drøftede indsatserne på mødet.
 
På baggrund af drøftelserne tages punktet op på Talentrådets næste møde i maj måned med henblik udarbejdelse af handlingsplan - ”next step” - med udgangspunkt i følgende indsatser i 2018.
 
1. Koordineret synlighed og markedsføring via fælles platform og materialer på tværs af GK-miljøer i Holbæk Kommune

2. Koordineret strategi i forhold til fremadrettet rekruttering – herunder mulighed for øget brug af tidligere GK-elever (4. årgang) - ung-til-ung – relation i forhold til grundskole-niveau

3. Arbejde for at tilknytte forskningsprojekt/følgeforskning til scenekunstområdet.

4. Igangsætte indledende arbejde som skal se på fremtidige lokaleforhold for talentudvikling.


caseno12-14427_#4459645_v1_handleplan_talentrådet holbæk_billled- og scenekunst.pdf

Bilag

Handleplan_Talentrådet Holbæk_Billled- og scenekunst


15. Orientering til Talentrådet den 15. marts 2018

Orientering til Talentrådet den 15. marts 2018

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet tager følgende orienteringer til efterretning:
 
  1. Individuel talentstøtte kan søges frem til 1. april 2018. Ansøgningsmuligheden er sendt ud til områderne idræt, billedkunst, scenekunst, Kulturskole. Herudover presseomtale og Kultur- og Fritids facebookside.  

Beslutning i Talentrådet den 15-03-2018
Orientering givet.
16. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Talentrådet den 15-03-2018
Intet.