UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokale hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

06-12-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

06-12-2017 17:00:00


PUNKTER

43. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. december 2017
44. Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober 2017
45. Beslutning om indsatster til talentudvikling på idrætsområdet
46. Orientering til Talentrådet den 6. december 2017
47. Eventuelt43. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. december 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 6. december 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender dagsorden til Talentrådets møde den 6. november 2017.


Beslutning i Talentrådet den 06-12-2017
Godkendt.
44. Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober 2017

Godkendelse af referat fra mødet den 4. oktober 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 4. oktober 2017.


Beslutning i Talentrådet den 06-12-2017
Godkendt.
45. Beslutning om indsatster til talentudvikling på idrætsområdet

Beslutning om indsatster til talentudvikling på idrætsområdet

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. drøfter oplæg til prioritering af indsatser for talentudvikling på idrætsområdet.


Beskrivelse af sagen
Talentrådet drøftede på mødet den 4. oktober 2017 de umiddelbare indsatser til idræts og talmiljøer på baggrund af ”Rapport om potentialerne i Holbæk Kommune som center for idræts- og talentmiljøer – september 2017”.
 
På mødet den 4. oktober 2017 besluttede Talentrådet, at en arbejdsgruppe bestående af Per Farbøl, Bo Ømosegaard og Brian Ahlquist skulle arbejde videre med ”Talentudviklingen 2017” med henblik på en ”Holbæk Kommune model, til Talentrådets næste møde.
 
På baggrund af oplæg og møde den 30. november 2017 i arbejdsgruppen er der udarbejdet oplæg til en ”Holbæk Kommune model” som nu lægges frem til drøftelse i Talentrådet.

Beslutning i Talentrådet den 06-12-2017
Oplæg til prioritering af indsatser blev drøftet.
 
Talentrådet anbefaler, at der igangsættes analyse og planlægning af fase 1. Udgiften på ca. 66.000 kr. betales af Talentrådets budget 2018.
 
Beslutningssag fremlægges på næste møde i Talentrådet.
 
Mindre rettelser indarbejdes i bilaget og eftersendes til Talentrådet.


caseno12-14427_#4379618_v1_idrætstalentudvikling - sådan 2017 4-12-2017 v1-1.pdf

Bilag

Idrætstalentudvikling - sådan 2017 4-12-2017 v1-1


46. Orientering til Talentrådet den 6. december 2017

Orientering til Talentrådet den 6. december 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Orienteringssag


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet tager følgende orienteringer til efterretning:
 
  1. Udkast til brev til Kulturministeren.

Beslutning i Talentrådet den 06-12-2017
Til efterretning.
Brev samt screeningsrapport sendes til Kulturministeren.


caseno12-14427_#4377899_v1_brev til kulturministeren om talentudvikling december 2017.pdf

Bilag

Brev til kulturministeren om talentudvikling december 2017


47. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Talentrådet den 06-12-2017
Mødeplan 2018.
Forslag til mødeplan 2018 udarbejdes med placering af møder i januar, marts, maj, september og november.
 
Fristen for ansøgning om individuel talentstøtte er 1. april 2018. Talentrådet indstiller ansøgningerne på maj mødet til juni mødet i Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab”.
 
Der er aftalt møde mellem Udvalget ”Kultur, Fritid og Fællesskab” og Talentrådet den 29. januar 2018.
 
Nyt medlem i Talentrådet.
Kristoffer Møller Hansen fra Holbæk Teater afløser Brian Kristensen i Talentrådet, hvilket er bekræftet efter mødets afholdelse.