UDVALG

Talentrådet

MØDE

Referat

STED

mødelokaler hos Sparekassen Sjælland

STARTTIDSPUNKT

05-04-2017 15:00:00

SLUTTIDSPUNKT

05-04-2017 17:00:00


PUNKTER

14. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. april 2017
15. Godkendelse af referat fra mødet den 6. marts 2017
16. Beslutning om tidsplan for screening af idærts- og talentmiljøer
17. Beslutning om vedtægter for Talentrådet i Holbæk Kommune
18. Beslutning af kriterier for en talentpris
19. Eventuelt14. Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. april 2017

Godkendelse af dagsordenen til mødet den 5. april 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender dagsorden til Talentrådets møde den 5. april 2017.


Beslutning i Talentrådet den 05-04-2017
Godkendt.
15. Godkendelse af referat fra mødet den 6. marts 2017

Godkendelse af referat fra mødet den 6. marts 2017

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
  1. godkender referatet fra Talentrådets møde den 6. marts 2017.


Beslutning i Talentrådet den 05-04-2017
Godkendt.
16. Beslutning om tidsplan for screening af idærts- og talentmiljøer

Beslutning om tidsplan for screening af idærts- og talentmiljøer

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender Idrættens Analyseinstituts tidsplan til realisering af screening af idræts- og talentmiljøer.


Beskrivelse af sagen
På Talentrådets møde den 6. marts 2017 præsenterede Idrættens Analyseinstitut en plan for realiseringen af screeningsaftalen indenfor Holbæk Kommune.
 
Talentrådet besluttede, at anmode Idrættens Analyseinstitut om en konkret tidsplan for afviklingen af screeningen af idræts- og talentmiljøer.
 
Medsendt som bilag følger tidsplan, projekt/april 2017 fra Idrættens Analyseinstitut.
 
Af tidsplanen fremgår det, at screeningen er delt op i 4 delanalyser som planlægges således:
 
- Delanalyse 1, afsluttes i uge 18
(Holbæk Kommune som idrætskommune)
- Delanalyse 2, afsluttes i uge 23
(Screening af Holbæk Kommune som talentmiljø for idræt)
- Delanalyse 3, afsluttes i uge 23
(Udblik til generelle udviklingstendenser i idrætssektoren)
- Delanalyse 4, afsluttes i uge 26
(Perspektivering med scenarier for fremtidige potentialer og satsningsområder)
 
Den færdige rapport afleveres til Talentrådet 1. juli 2017.


Beslutning i Talentrådet den 05-04-2017
Den fremlagte tidsplan godkendes med den bemærkning, at det i forhold til den oprindelige kravsspecifikation blev drøftet, hvorledes delanalyse 3 understøtter formålet.
 
En repræsentant fra Stenhus Gymnasium inviteres til opstartsmødet med Idrættens Analyseinstitut.
 
Talentrådet ønsker samtidig at få en midtvejsopfølgning fra Idrættens Analyseinstitut på mødet den 2. maj 2017.caseno12-14427_#4162669_v1_tidsplan vedr. talentscreening i holbæk fra idrætens analyseinstitut.pdf

Bilag

Tidsplan vedr. talentscreening i Holbæk fra Idrætens Analyseinstitut


17. Beslutning om vedtægter for Talentrådet i Holbæk Kommune

Beslutning om vedtægter for Talentrådet i Holbæk Kommune

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. godkender udarbejdede vedtægter for Talentrådet´s arbejde.
2. godkender at Talentrådets formand bemyndiges til at udpege 2 medlemmer fra miljøer der ikke på nuværende tidspunkt er repræsenteret i Talentrådet. Beskrivelse af sagen
På baggrund af den udvikling og er erfaringer som talentområdet har indhøstet siden oprettelsen i 2012, syntes der at være grundlag for at udvide antallet af repræsentanter indenfor talentrådet. Dels satses der i disse år massivt på idrætsforeninger og ikke mindst faciliteter, dels har talentrådet også påbegyndt arbejde indenfor ”jord til bord”-området.
 
Set i lyset af ovenstående er der nu udarbejdet egentlige vedtægter for Talentrådet i Holbæk Kommune, hvori der lægget op til, at antallet af medlemmer i Talentrådet udvides fra nuværende 7 til 9 medlemmer
 
Det er fortsat hensigten af have repræsentanter fra henholdsvis erhvervsliv (formand), uddannelsesmiljøer (grundskole og gymnasiet niveau) og fagmiljøerne.
 
Det er i forhold til fagmiljøerne, at der lægge op til at udvide med to ekstra pladser.
 
 
Fordelingen af repræsentationer til Talentrådet ser ud som følgende:
 
Talentrådet består af 9 medlemmer og sammensættes således:
 
 
Erhvervsliv:
 
Uddannelsesmiljøer:
 
Fagmiljøer:

Beslutning i Talentrådet den 05-04-2017
Oplæg drøftet.
 
I forhold til antallet af medlemmer i Talentrådet ønskes indskrevet, at Talentrådet skal kunne selvsupplere sig med op til 3 medlemmer, således at Talentrådet i alt kan udgøres af op til 10 medlemmer.
 
Vedtægten tilrettes i overensstemmelse hermed og fremlægges igen på Talentrådets møde den 2. maj 2017.


caseno12-14427_#4164464_v1_vedtægter holbæk talentråd 28032016.pdf

Bilag

Vedtægter Holbæk Talentråd 28032016


18. Beslutning af kriterier for en talentpris

Beslutning af kriterier for en talentpris

Sagsgang og sagstype
Talentrådet.
 
Beslutningssag.


Indstilling
Talentrådets formand indstiller, at Talentrådet:
 
1. drøfter oplæg til kriterier for talentpris med henblik på efterfølgende godkendelse.


Beskrivelse af sagen
På mødet den 6. marts 2017, godkendte Talentrådet, at finansiere en årlig talentpris som skal uddeles på et årligt ”sensommertræf” for kulturaktører hvert år i september.
 
2017 er første år ”sensommertræffet” arrangeres og datoen er fastlagt til den 5. september.
 
Finansieringen er på 10.000 kr. der afsættes af Talentrådets årlige budget på 400.000 kr.
 
Der er udarbejdet oplæg til kriterier, der skal ligges til grund for ansøgning og indstilling, for uddelingen af talentprisen.
 
Det er Talentrådet der på baggrund af indstillinger, der hvert år udvælger hvem der er modtager er årets talentpris.

Beslutning i Talentrådet den 05-04-2017
Udspil drøftet.
 
Sagen genoptages på næste møde i Talentrådet den 2. maj 2017, med baggrund i input fra drøftelserne.
 


caseno12-14427_#4167633_v1_kriterier for ny talentpris.pdf

Bilag

Kriterier for ny talentpris


19. Eventuelt

Eventuelt

Beslutning i Talentrådet den 05-04-2017
Lene Bak fra konsulentfirmaet Pluss deltog i forbindelse med midtvejstilbagemelding på talent-screening af billedkunst og scenekunst.