UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 0.13, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk

STARTTIDSPUNKT

27-01-2020 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

27-01-2020 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2020
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2019
3. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (Tour de Kids 2020)
4. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (legeskib)
5. Beslutning om Bevæg dig for livet-benchmarkundersøgelse
6. Drøftelse af undersøgelse om fremgang blandt 13-18 årige i udvalgte idrætsforeninger
7. Drøftelse af præsentation af Årsrapport 2018
8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 27. januar 2020
9. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2020

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget den 27. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget mandag 27. januar 2020 godkendes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2019

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget den 10. december 2019
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget tirsdag den 10. december 2019 godkendes
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

3. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (Tour de Kids 2020)

Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (Tour de Kids 2020)
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges 50.000 kr. til Tour de Kids 2020
Beskrivelse af sagen

Tour de Kids er Danmarks største cykelløb for børn i alderen 3-10 år. Cykelløbet er en årlig tilbagevendende begivenhed, der i 2020 finder sted i 12 danske byer. Tour de Kids er et samarbejde mellem Børneulykkefonden, DGI og JCP.

Det koster 75 kr. pr. barn at deltage i cykelløbet. Med startgebyret følger en deltagerpakke med startnummer, goodiebag, diplom, underholdning, aktiviteter, drikkedunk, refleks, smagsprøver, ringeklokke og andet godt. Al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden for blandt andet at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykke i trafikken.

Arrangementet, der afvikles den 30. maj 2020 i Holbæk, består af fire forskellige cykelløb af forskellig længde for forskellige aldersgrupper. Både før, under og efter de fire cykelløb vil der være forskellig underholdning og aktiviteter for børn i start- og målområdet.

Cykelløbene køres på en ca. 1 kilometer lang rundstrækning på havneomådet i Holbæk, hvor der sørges for en god publikumsoplevelse samt en sikker afskærmning for den øvrige trafik.

Tour de Kids garanterer en lokal forankring i foreningslivet.

Forventet tidsplan for arrangementet
Kl. 10.00 Stævnepladsen åbner
Kl. 12.00 Heat 1 (3-4 årige)
Kl. 12.30 Heat 2 (5-6 årige)
Kl. 13.00 Heat 3 (6-8 årige)
Kl. 13.15 Heat 4 (9-10 årige)
Kl. 14.30 Stævnepladsen lukker

Beløbet på 50.000 kr. går til arrangørerne i Børneulykkesfonden til afholdes af driftsomkostninger forbundet med afvikling af arrangementet inklusive underholdning i form af forhindringsbane, trafikskole, trafiklegeplads, tombola, meet & greet, rutsjebane med mere.

Ansøgning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn lever op til puljens prioriteringer: havnen som kultur- og mødested samt bevægelse og fysiske udendørsaktiviteter.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Udvikling af foreningslivet.
Handling: Udvalget vil arbejde på at målrette Havnepuljen, så den fokuserer mere på bevægelse og friluftsliv.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 50.000 kr. finansieres via Aktivitetspulje til Holbæk Havn. Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 27. januar 2020 har puljen et restbudget for 2020 på 211.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Godkendt – med de bemærkninger, at Kultur- og Fritidssekretariatet forespørger hos Kommunal Drift om der kan lappes asfalt på havnen, så sikkerheden for deltagerne forbedres samt at kommunens skoler og børnehaver orienteres om arrangementet.

4. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (legeskib)

Beslutning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn (legeskib)
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt der skal bevilges 16.150 kr. til et legeskib på Holbæk Havn
Beskrivelse af sagen

Havneområderne i Holbæk indeholder mange forskellige aktivitetsmuligheder. De henvender sig til forskellige alders- og målgrupper. På initiativ af havnen og dens personale er der kommet et ønske om også at have aktivitetstilbud til de yngste børn.

Havnen har derfor indhentet et tilbud på etablering af et legeskib, der placeres på land, men i umiddelbar nærhed af vandet. Legeskibet vil være ca. 4,5 meter langt, have kar til fisk, mast og sejl samt stænger til krabbefiskeri.

Den fremtidige vedligeholdelse af legeskibet vil blive foretaget af havnens personale.

Ansøgning om tilskud fra Aktivitetspulje til Holbæk Havn lever op til puljens prioriteringer: maritime oplevelser, havnen som kultur- og mødested samt bevægelse og fysiske udendørsaktiviteter.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Udvikling af foreningslivet.
Handling: Udvalget vil arbejde på at målrette Havnepuljen, så den fokuserer mere på bevægelse og friluftsliv.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 16.150 kr. finansieres via Aktivitetspulje til Holbæk Havn. Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 27. januar 2020 har puljen et restbudget for 2020 på 211.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

5. Beslutning om Bevæg dig for livet-benchmarkundersøgelse

Beslutning om Bevæg dig for livet-benchmarkundersøgelse
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at tilkøbe en Bevæg dig for livet-benchmarkundersøgelse til 25.000 kr.
Beskrivelse af sagen

Bevæg dig for livet-kommuneaftalen sætter rammen for, hvor mange nye fysisk aktive, vi skal have i Holbæk Kommune i løbet af perioden 2020-2023. Hvis vi skal leve op til målsætningen om at have 75 procent af borgerne, der er fysisk aktive, så skal vi have aktiveret 7.600 ekstra borgere i perioden.

En metode til at måle, hvorvidt vi lever op til målet, er ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse, hvor 4.000 borgere i Holbæk Kommune stilles en række spørgsmål om deres sports- og motionsvaner.

Benchmarkundersøgelsen har en spørgeramme, der fokuserer på forhold som motionsvaner, tilfredshed med faciliteter og aktiviteter, barrierer for at dyrke motion, social ulighed i motionsvaner med mere.

Eksempler på spørgsmål:

-         Dyrker du normalt motion – og hvor længe er det siden, du sidst har dyrket regelmæssig motion?

-         Hvad er årsagen til, at du ikke dyrker regelmæssig motion?

-         Er du startet på en ny aktivitet inden for de seneste to år?

-         Forskellige spørgsmål om holdbaserede boldspil, individuelle boldspil, aktiviteter uden bold, street- og fitness-aktiviteter, vandaktiviteter

-         Hvor ofte dyrker du motion?

-         Benytter du naturen til motion?

-         Hvornår på dagen foretrækker du at dyrke motion?

Lignende benchmarkundersøgelser gennemføres i en lang række andre Bevæg dig for livet-kommuner, så vi samtidig får et sammenligningsgrundlag på tværs af landet.

Undersøgelsens spørgeskemaer udsendes årligt i maj måned gennem e-boks til 4.000 tilfældigt udvalgte borgere i alderen 18-75 år i hver kommune. I 2018 blev undersøgelsen udsendt til 36.000 borgere fordelt på 9 kommuner, og i 2019 blev undersøgelsen udsendt til 88.000 borgere fordelt på 21 kommuner. Undersøgelsen for 2019 omfatter 26.094 besvarelser.  Rapporter fra undersøgelsen, herunder én rapport pr. kommune samt én tværgående fælles rapport, forventes udgivet oktober måned samme kalenderår.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Udvikling af foreningslivet.
Handling: Udvalget analyserer årligt data fra årsrapporten (og andre rapporter, red.) for at iværksætte tiltag, der kan bremse negative tendenser eller styrke positive tendenser.

Økonomiske konsekvenser

Bevillingen på 25.000 kr. finansieres via Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje. Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 27. januar 2020 har puljen et restbudget for 2020 på 115.240 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Godkendt.

6. Drøftelse af undersøgelse om fremgang blandt 13-18 årige i udvalgte idrætsforeninger

Drøftelse af undersøgelse om fremgang blandt 13-18 årige i udvalgte idrætsforeninger
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. administrationen undersøger mulighederne for at afdække pris og mulige samarbejdspartnere i forhold til at iværksætte potentielle fællestræk blandt foreninger, som har tilgang af medlemmer mellem 13 og 18 år
Beskrivelse af sagen

Årsrapport 2018 beskriver, hvorledes idrætsforeningerne fra 2017 til 2018 har mistet 1.027 medlemmer i aldersgruppen 0-24 år. En grundigere undersøgelse af dette tal viser, at idrætsforeningerne blandt teenagerne (de 13-18 årige) mister 154 medlemmer i samme periode.

Der tales meget om, hvor svært det er at fastholde medlemmer i idrætsforeningerne, når de bliver teenagere. Nogle idrætsforeninger er dog bedre end andre til at fastholde – og lige frem tiltrække flere – medlemmer i teenagealderen.

Top 5 over idrætsforeninger i teenage-vækst (2016-2018):

 1. Tølløse Gymnastikforening: +64 medlemmer
 2. Holbæk Bold- & Idrætsforening: +60 medlemmer
 3. Tølløse Boldklub: +56 medlemmer
 4. Holbæk Tennis & Padel Klub: +39 medlemmer
 5. SMUT BG: +38 medlemmer

Hvad de enkelte af idrætsforeningerne gør for at fastholde og tiltrække teenagere ved kun foreningerne selv. Hvis vi skal lære noget af deres positive erfaringer, så skal vi grundigt undersøge dette. Tidligere har vi haft stor succes med at indgå i partnerskaber med videnskabelige institutioner, hvorfor dette kunne være en løsning. Blandt disse institutioner er Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Idrættens Analyseinstitut.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Udvikling af foreningslivet.
Handling: Udvalget analyserer årligt data fra årsrapporten for at iværksætte tiltag, der kan bremse negative tendenser eller styrke positive tendenser.

Økonomiske konsekvenser

Da der er tale om en drøftelsessag, er der ikke umiddelbart nogle økonomiske konsekvenser forbundet med behandlingen. Hvis udvalget senere beslutter at gennemføre en videnskabelig undersøgelse af de lokale succesrige forhold, må der forventes en omkostning i størrelsesordenen 100.000 kr.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Drøftet.caseno17-24110_#5163077_v1_medlemstal 13-18 år i idrætsforeningerne 2016-2018.xlsx

Bilag

Medlemstal 13-18 år i idrætsforeningerne 2016-2018


7. Drøftelse af præsentation af Årsrapport 2018

Drøftelse af præsentation af Årsrapport 2018
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Drøftelsessag

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Folkeoplysningsudvalget drøfter, hvordan Årsrapport 2018 præsenteres for foreninger og øvrig omverden
Beskrivelse af sagen

Da Folkeoplysningsudvalget vedtog Strategi- og handlingsplan 2019-2021, blev det samtidig vedtaget, at den årlige årsrapport skulle præsenteres for foreningerne med relevante og oplysende cases.

Udvalget drøfter derfor hvilke metoder og midler, der skal anvendes til præsentation af Årsrapport 2018 for foreninger og øvrig omverden.

Relation til Strategi- og handlingsplan 2019-2021
Mål: Styrkelse af udvalgets arbejde og synlighed.
Handling: Folkeoplysningsudvalgets Årsrapport præsenteres årligt for foreningerne med relevante og oplysende cases, så indholdet bliver mere synligt og brugbart i foreningslivet og i det politiske system.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.

Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der vurderes ikke umiddelbart at være nogen væsentlige miljø- og klimamæssige konsekvenser.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Drøftet.

8. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 27. januar 2020

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalget 27. januar 2020
Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag

Indstilling

Administrationen indstiller følgende punkter til orientering:

 1. Orientering fra seneste møde i Udvalget for Kultur og Fritid
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status på Strategi- og handlingsplan 2019-2021
 4. Orientering om Folkeoplysningsudvalget midler i 2020
 5. Orientering om Fritidsportalen
 6. Nye godkendte folkeoplysende foreninger:
  1. Miljøforeningen på Gislinge Lammefjord
  2. Danmarks Naturfredningsforening Holbæk
 7. Ophørte foreninger:
  1. Ingen
 8. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v.
  1. FORA magasinet 4/2019 - https://fora.dk/media/354130/fm-web.pdf (udsendt 13.12.2019)
  2. Nyheder om folkeoplysning nr. 37, 2019 (nyhedsbrev fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, udsendt 18.12.2019)
  3. Kultur og Fritid nr. 3 2019/20 (medlemsblad for Fritid&Samfund, udsendt 20.1.2020)
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Orienteringer taget til efterretning.

9. Eventuelt

Eventuelt
Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 27-01-2020

Margrethe Bjerre takkede udvalgets medlemmer for deres opbakning til Årets Mestre 2019.

Brian W. Ahlquist meddelte, at der til Aprilfestival 2020 er stor opbakning fra alle lokalområderne.