UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1. st. tv., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

30-01-2019 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

30-01-2019 20:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 30. januar 2019
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 05.12.2018
3. Orientering om valghandling til Folkeoplysningsudvalget
4. Beslutning om udpegning af hverdagsmestre 2018
5. Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen
6. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. januar 2019
7. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
8. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 30. januar 2019

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 30. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 30. januar 2019 godkendes.

 


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30-01-2019

Godkendt

2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 05.12.2018

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 05.12.2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 5. december 2018 godkendes.

 


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30-01-2019

Godkendt

3. Orientering om valghandling til Folkeoplysningsudvalget

Orientering om valghandling til Folkeoplysningsudvalget

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Orienteringssag


Indstilling

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. tager orienteringen om valghandling til Folkeoplysningsudvalget til efterretning

Beskrivelse af sagen

Kultur- og Fritidssekretariatet orienterer Folkeoplysningsudvalget om status på valghandlingen til det nye folkeoplysningsudvalg, herunder:

-         Tidsplan

-         Kommunikation

-         Rekruttering


Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser udover de op til 25.000 kr., der er i forvejen er bevilget af udvalget fra Folkeoplysningsudvalget Udviklingspulje til annoncering m.v. i forbindelse med valget.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30-01-2019

Taget til efterretning

4. Beslutning om udpegning af hverdagsmestre 2018

Beslutning om udpegning af hverdagsmestre 2018

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Beslutningssag.


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 

 1. Folkeoplysningsudvalget udpeger 3 hverdagsmestre.

Beskrivelse af sagen

I forbindelse med markeringen af ”Årets Mestre 2018” der bygger på resultater, vil der blive hyldet 3 hverdagsmestre, som har gjort en særlig indsats for fællesskabet.

I perioden fra den 10. januar- og til den 23. januar 2019 har borgere i Holbæk Kommune haft mulighed for at indstille kandidater til årets hverdagsmestre 2018 via Facebook. Desuden er der udsendt nyhedsbrev til foreninger med opfordring om at indstille kandidater.

Den 23. januar 2019 er der indkommet forslag på 31 kandidater, indstillet af 71 personer.

Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Nordvestnyt og Kultur- og Fritidssekretariatet udvalgt 9 kandidater blandt de indstillede, hvor Folkeoplysningsudvalget udpeger de 3 kandidater til hverdagsmestre 2018.

Kriterierne for hverdagsmestre:

-                      har udmærket sig/gjort sig bemærket i sit lokalområde.

-                      gør en forskel og virker som en inspirationskilde for en gruppe borgere eller en forening.

-                      har stor passion for foreningens/gruppens formål og yder gerne lige lidt ekstra.

-                      gør en stor indsats uden at fremhæve sig selv.

De udpegede hverdagsmestre vil blive hyldet og video-præsenteret den 27. marts 2019 i forbindelse med arrangementet ”Årets Mestre 2018”, som afholdes i Holbæk Sportsby den 27. marts 2019.

Kandidaterne til årets hverdagsmestre er vedlagt i et lukket bilag.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30-01-2019

Nr. 3, 5 og 7 (i bilag) udpeges

5. Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen

Beslutning om bevilling fra 60+ foreningspuljen

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

Beslutningssag


Indstilling

Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:

 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges op til 15.400 kr. til Orø Fælles Idræt og Motion

Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget støtter konkrete tiltag for ældre borgere via 60+ foreningspuljen.

Orø Fælles Idræt og Motion er en nystartet forening, der blev stiftet 20. december 2018. De tilbyder idræt og motion aldersgruppen 60+ år på Orø. Én af aktiviteterne er bordtennis for seniorer.

Foreningen ønsker at indkøbe 3 stk. bordtennisborde som supplement til det ene, de har i forvejen.

Deres bordtennisafdeling af vokset fra 2 til 12 spillere siden opstarten, og de har en forventning om, at de er mindst 20 spillere inden udgangen af 1. kvartal 2019.

Rekrutteringen af nye medlemmer foregår lokalt på Orø.

Til formålet ønsker foreningen at søge om støtte fra 60+ foreningspuljen på 15.400 kr.

Der er tale om en ny aktivitet med et socialt sigte. Ansøgningen lever derfor op til kriterierne.


Økonomiske konsekvenser

Folkeoplysningsudvalget træffer beslutning om at bevilge op til 15.400 kr. til ansøgeren.

Beløbet finansieres af 60+ foreningspuljen, hvorfra der i 2019 ikke er bevilget noget. Der er 150.000 kr. tilbage i puljen samt evt. uforbrugte midler fra 2018, der kan overføres.


Miljø- og klimamæssige konsekvenser

Der er ingen miljø- og klimamæssige konsekvenser.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30-01-2019

Godkendt med tilskud på 15.400 kr.caseno16-6253_#4811873_v1_ansøgning - orø fælles idræt og motion - bordtennisborde.pdf

Bilag

Ansøgning - Orø Fælles Idræt og Motion - Bordtennisborde


6. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. januar 2019

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 30. januar 2019

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:

 

 1. Orientering fra KFU’s seneste møde
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status på Havnepuljen
 4. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2019
 5. Nye godkendte foreninger
 • Orø Fælles Idræt og Motion – OFIM – godkendt 07.01.2019
 • Kurdisk – dansk venskab forening i Holbæk – godkendt 08.01.2019
 1. Ophørte foreninger
 2. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v., som er udsendt:
 • Nyhedsbrev fra Folkeoplysningsudvalget – December 2018 – udsendt 22.12.2018

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30-01-2019

Ad 1 – taget til efterretning

Ad 2 – taget til efterretning

Ad 3 – taget til efterretning

Ad 4 – taget til efterretning

Ad 5 – taget til efterretning – Integrationsråd får fremover besked om nye etniske kulturforeninger

Ad 6 – taget til efterretning

Ad 7 – taget til efterretning

7. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orientering

 


Indstilling

Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:

 

 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

 


Beskrivelse af sagen

Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

 


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30-01-2019

Margrethe – Gulv i Jernløse Hallen repareret.

Ann-Katrine: Integrationsrådet arbejder med tværkulturel temadag, den 6. april 2019.

Get2Sport-projekt under UngHolbæk har haft afslutning af projekt med Holbæk Taekwondo Klub for unge i Vangkvarteret, og håber nu, at de unge fortsætter i klubben. Peger på, at partnerskabsaftalen med Red Barnet kan understøtte den gode start og fastholde de unge i foreningen.

8. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype

Folkeoplysningsudvalget

 

Orienteringssag

 


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 30-01-2019

Intet