UDVALG

Folkeoplysningsudvalget

MØDE

Referat

STED

Mødelokale 6, Rådhuspladsen 1, st. tv., Holbæk

STARTTIDSPUNKT

20-06-2018 16:30:00

SLUTTIDSPUNKT

20-06-2018 19:00:00


PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 20. juni 2018
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 02.05.2018
3. Beslutning om tilskud til cykelbaner i Holbæk Sportsby
4. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspuljen til Holbæk Havn
5. Orientering om udviklingen i DIF's medlemtal
6. Indledende drøftelser om Årsrapport 2017
7. Drøftelse af Bevæg dig for livet-kommuneaftale
8. Orientering om kurser efterår 2018
9. Orientering om anbefalinger til Fremtidens idrætsfaciliteter
10. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. juni 2018
11. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer
12. Eventuelt1. Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 20. juni 2018

Godkendelse af dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 20. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget, onsdag, den 20. juni 2018 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 02.05.2018

Godkendelse af referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 02.05.2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget, den 2. maj 2018 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Godkendt
3. Beslutning om tilskud til cykelbaner i Holbæk Sportsby

Beslutning om tilskud til cykelbaner i Holbæk Sportsby

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager stilling til, hvorvidt – og i givet fald i hvilket omfang – der skal bevilges 39.000 kr. til design og projektering af MTB-spor og pumptrack-bane i Holbæk Sportsby


Beskrivelse af sagen
Holbæk Cykelsport har henvendt sig til Kultur- og Fritidssekretariatet med et forslag om at etablere et MTB-spor og en pumptrack-bane – begge dele beregnet til kørsel med mountainbike eller lignende – i Holbæk Sportsby.
 
De to cykelbaner kan anvendes af børn, voksne og seniorer og kan anlægges i Holbæk Sportsby til gavn og glæde ikke bare for medlemmer af Holbæk Cykelsport, men også for alle andre brugere af Holbæk Sportsby. Cykelbanerne er både for folk, der i forvejen er erfarne cykelryttere, men også for folk, der ikke har det store forhåndskendskab.
 
I området omkring Holbæk Sportsby er der flere skoler og institutioner, der kan få glæde af cykelbanerne i deres idrætsundervisning og øvrige aktiviteter. Desuden er boligområdet Ladegårdsparken beliggende lige ved siden af Holbæk Sportsby, hvor de mange flerkulturelle beboere kan få stor glæde af cykelbanerne.
 
Budget
Der søges om 39.000 kr. til design og projektering af de to baner:
Design og projektering af MTB-spor
18.000 kr.
Design og projektering af pumptrack
21.000 kr.
Total
39.000 kr.
 
Relation til strategi- og handlingsplan
I Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan er mål 2: ”Udvalget arbejder proaktivt og udfarende for at skabe værdi og adressere udfordringer for kommunens borgere og foreningsliv”.
 
Støtte af dette projekt kan bidrage til opfyldelsen af handlingen: ”Udvalget har skabt synlige resultater, der understøtter Holbæk Kommunes nye Vision og den nye Kultur- og fritidspolitik 2017-21”.


Økonomiske konsekvenser
Et tilskud på 39.000 kr. til design og projektering af de to cykelbaner kan finansieres fra Folkeoplysningudvalgets Udviklingspulje.
 
Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 2. juni 2018 har puljen et restbudget på 58.000 kr.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Ansøgningen godkendt
4. Beslutning om tilskud fra Aktivitetspuljen til Holbæk Havn

Beslutning om tilskud fra Aktivitetspuljen til Holbæk Havn

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Beslutningssag

Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. beslutter at bevilge 25.000 kr. + moms til ”Holbæk X Gadefest On Tour” på Filmtorvet den 1. september 2018.

Beskrivelse af sagen
Fonden Sidesporet søger om medfinansiering på 25.000 kr.+ moms fra Havnepuljen til at afholde Holbæk X Gadefest On Tour på Filmtorvet i Holbæk den 1. september 2018.
 
Konceptet er udviklet af Royal Unibrew og lignende arrangementer afholdes i andre større byer i Danmark. Konceptet bygger på den lokale forankring, hvor der samarbejdes med lokale ildsjæle, som inkluderes i indholdet og udtrykket. Det være sig mad, musik og kultur. Det overordnede koncept er beskrevet i bilag til denne sag.
 
Eventen afholdes den 1. september 2018 i tidsrummet kl. 14 – 22. I løbet af dagen vil der bl.a. være aktiviteter for alle aldre – dog primært for aldersgruppen 18 – 45 år - med sport og leg med inddragelse af lokale foreninger. Samtidig vil der være underholdning og musik på scenen. Senere på dagen bliver scenen det centrale omdrejningspunkt for gadefesten med forskellig optræden af lokale og nationale kunstnere. Desuden vil der være salg af mad og drikkevare.
 
Det er gratis at deltage i arrangementet.
 
Fonden Sidesporet er gået sammen med en række forretningsdrivende og kulturpersoner, som sammen vil løfte en del af økonomien og arbejdskraft. Budgettet for arrangementet er således:
 
Scene, teknik, kunstnere
50.000 kr. + moms
- heraf søges om tilskud på 25.000 kr.
El
10.000 kr.
Afholdes af Sidesporet
Toiletter
12.000 kr.
Afholdes af Sidesporet
Oprydning
8.000 kr.
Afholdes af sidesporet
 
Juridiske forhold
Arrangørerne er både en almennyttig fond (Sidesporet) og en erhvervsvirksomhed (Unibrew). Ligeledes består arrangementet af både kulturelle elementer (musik mv.) og kommercielle elementer (udskænkning). Derfor skal et kommunalt tilskud øremærkes, så det kun anvendes til lovlige kommunale formål fx indkøb af musik og kulturydelser herunder etablering af tekniske faciliteter som scene, lyd mv.
 
Der skal udarbejdes et regnskab for det samlede arrangement, hvori det kommunale tilskud og brugen heraf er opgjort særskilt.

Økonomiske konsekvenser
Beløbet finansieres fra Aktivitetspuljen til Holbæk Havn. Før behandling af denne sag har puljen et disponibelt beløb på 150.000 kr.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Ansøgningen godkendt


caseno18-11670_#4615344_v1_got18_koncept præs holbæk.pdf.pdf

Bilag

GOT18_Koncept præs HOLBÆK.pdf


5. Orientering om udviklingen i DIF's medlemtal

Orientering om udviklingen i DIF's medlemtal

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager orienteringen til efterretning


Beskrivelse af sagen
Igen i år har idrætsforeningerne i Holbæk Kommune fremgang i medlemstallet. Antallet af medlemmer er nu på det højeste niveau i de seneste seks år.
 
Alder
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Total
29.101
28.849
29.741
28.690
29.378
29.779
0-12 år
8.866
8.817
8.831
8.259
8.588
8.508
13-18 år
3.630
3.808
4.114
3.951
4.028
4.078
19-24 år
1.520
1.418
1.550
1.440
1.585
1.627
25-59 år
10.294
9.629
9.822
9.460
9.580
9.821
60+ år
4.791
5.177
5.424
5.544
5.597
5.745
 
Den totale stigning fra 2016 til 2017 er 401 flere medlemmer, hvilket svarer til en stigning på 1,4 procent. Den voksne aldersgruppe, de 25-59 årige, oplever den største fremgang med i alt 241 medlemmer. Det svarer til en stigning på 2,5 procent.
 
Den eneste aldersgruppe, der ikke oplever et stigning er de 0-12 årige, hvor der er et fald på 80 medlemmer, hvilket svarer til 0,9 procent.
 
Kigger man på de seneste seks års udvikling, så har voksengruppen (25-59 år) mistet 473 medlemmer. I samme periode har gruppen på 60+ år fået 954 nye medlemmer, hvilket gør dem til gruppen med den største fremgang. Stigningen svarer til hele 19,9 procent.
 
De 20 største idrætter lokalt i Holbæk Kommune
Idræt
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Gymnastik
5.348
5.186
5.431
5.992
5.043
4.795
Fodbold
4.318
4.203
4.217
4.222
4.347
4.231
Svømning
2.457
2.558
2.764
2.306
2.606
2.635
Golf
1.658
1.670
1.702
1.804
1.920
2.012
Badminton
2.337
2.303
2.231
2.014
1.992
1.927
Fitness
759
742
843
972
1.234
1.653
Ridning
1.246
1.280
1.230
1.180
1.155
1.272
Håndbold
1.259
1.278
1.342
1.294
1.247
1.183
Tennis
1.075
1.045
992
976
865
901
Sejlsport
876
861
834
885
900
877
Skydning
954
979
1.082
1.136
728
870
Løb
i.o.
i.o.
1.094
806
789
860
Gangsport
i.o.
i.o.
536
665
674
720
Cykling
391
251
269
227
293
410
Dans
188
180
243
180
418
302
Billard
294
283
288
288
283
288
Karate
49
49
113
176
268
264
Klatring
123
146
165
168
200
258
Teakwondo
215
274
259
241
243
258
Floorball
113
94
128
193
215
222
 
Gymnastik har gennem alle årene været den største lokale idræt, men det er iøjnefaldende, at de over de sidste to år har mistet 1.197 medlemmer – et fald på 20 procent.
 
Badminton er den idræt, der over de seneste seks år har mistet den største andel medlemmer, nemlig 17,5 procent. Bemærkelsesværdigt er det også, at skydning over de seneste to år har mistet 23,4 procent af deres medlemmer, mens dans det seneste år har mistet 27,8 procent af deres medlemmer.
 
Foreningsfitness har til gengæld oplevet en stor fremgang på 894 medlemmer over de seneste seks år. Det svarer til en fremgang på 117,8 procent.
 
Karate er dog højdespringerne med en kolossal fremgang på 48,8 procent over de seneste seks år.
 
Kigger vi på de seneste par år er det værd at bemærke, at cykling har haft en fremgang på 80 procent siden 2015, mens klatring har fået 29 procent flere medlemmer sidste år.
 
De 5 største idrætter i Danmark
Idræt
2015
2016
2017
Fodbold
372.641
366.426
358.266
Gymnastik
323.769
310.414
312.247
Svømning
230.589
230.841
240.483
Fitness
171.497
210.111
216.706
Golf
160.856
159.299
159.744
 
Hvor gymnastik lokalt i Holbæk Kommune de seneste to år har mistet 20 procent af deres medlemmer, så er faldet nationalt ikke helt så stort. I samme periode har gymnastik i hele Danmark mistet 3,6 procent; svarende til 11.522 medlemmer.
 
På samme måde kan man se, at tendensen inden for foreningsfitness er den samme lokalt som national. De seneste to år har foreningsfitness fået hele 45.209 medlemmer eller en fremgang på 26,4 procent. Det har betydet, at de er kravlet helt op på en 4. plads på listen over mest udbredte idrætter i Danmark.
 
Lokalt klarer fodbold sig som på landsplan, når man ser på det seneste år. Kigger man på de to seneste år, så kan man til gengæld se, at fodbolden lokalt i Holbæk Kommune klarer sig bedre end landsgennemsnittet. Her har man lokalt oplevet en lille fremgang i antal medlemmer, mens man på landsplan har mistet 14.375 medlemmer.
 
Kilde: www.medlemstal.dk


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Taget til efterretning
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker en analyse over de lokale gymnastikforeninger, for at se, hvor medlemstallet er faldet så voldsomt.
6. Indledende drøftelser om Årsrapport 2017

Indledende drøftelser om Årsrapport 2017

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. drøfter indhold til fremtidige årsrapporter


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget definerer nye dataemner til fremtidige årsrapporter.
 
Fremstilling af indhold til Årsrapport 2017 for Folkeoplysningsudvalget indledes snart. Folkeoplysningsudvalget drøfter indhold til denne samt fremtidige årsrapporter baseret på det indhold, der var indeholdt i Årsrapport 2016.
 
Indhold i Årsrapport 2016
Afsnit
Indhold
1. Indledning
 
2. Fakta om Holbæk Kommunes Folkeoplysningsudvalg
Opgaver
Medlemmer
3. De overordnede rammer for kommunale tilskud
Tilskudstyper
4. Medlemmer i folkeoplysende foreninger
Aftenskoler, timer, kursister
Øvrige foreninger, antal, medlemmer, historisk statistik
Analyse af medlemsfordeling generelt og i udvalgte foreningstyper
Analyse af medlemsudvikling i fokusgrupper
5. Aftenskolernes tilskudsøkonomi
Udvikling i tilskud og time-/deltagerantal
6. Folkeoplysningsudvalget udviklingspulje
Indsatsområder
Bevillinger 2014-2016
7. 60+ foreningspuljen
Indsatsområder
Bevillinger 2016
8. Medlemstilskud
Udvikling hos tilskudsmodtagende foreninger
9. Driftstilskud til lokaler
Udvikling i tilskud
10. Fordeling af puljer
Tilskud 2014-2016 i fire udvalgte puljer
11. Overblik over idrætsfaciliteter i Holbæk Kommune
Fodboldanlæg, haller, svømmeanlæg
Link til interaktivt facilitetskort
 

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
God gennemgang, som gav et godt overblik og Folkeoplysningsudvalget havde ønsker til:
 
 • Flere fra øvrige foreninger, samt afsnit over, hvad øvrige foreninger- og frivillige foreninger er.
· Boks med ca. linjer fra tilskudsmodtager om, hvad tilskuddet har betydet for foreningen.
· Lidt flere oplysninger fra 60+ puljen om, hvad puljen har betydet for foreningerne og om det har betydet flere 60+ medlemmer.
· Lidt om hverdagsmester, som Folkeoplysningsudvalget har del i.   
· Formanden tænker over, hvor mange tal der skal stå omkring aftenskolerne.
 
Flere input efterlyses og årsrapport drøftes igen på kommende møder.
7. Drøftelse af Bevæg dig for livet-kommuneaftale

Drøftelse af Bevæg dig for livet-kommuneaftale

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Drøftelsessag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. drøfter muligheden for at indgå en Bevæg dig for livet-kommuneaftale med DGI Midt- og Vestsjælland


Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan 2017-2018 fastslår, at udvalget skal kortlægge relevante initiativer, der kan bidrage til realisering af kultur- og fritidspolitikken, samt iværksætte en opsøgende indsats for at finde egnede projekter til Folkeoplysningudvalgets Udviklingspulje.
 
DGI Midt- og Vestsjælland har henvendt sig med en forespørgsel om at indgå en Bevæg dig for livet-kommuneaftale, der tager udgangspunkt i lokale målgrupper, ønsker og indsatser.
 
Proces
Kommuneaftalen indgås mellem DGI, kommunen og Folkeoplysningsudvalget. Det er et udtrykt ønske fra DGI, at også lokale politikere involveres i aftalens indgåelse.
 
Det konkrete indhold i aftalen defineres i samarbejde mellem aftalens parter efter følgende model:
 
Målgrupper
Eksempler på målgrupper kunne være:
 
Folkeoplysningsudvalget har i forvejen eksisterende puljer, der kan bidrage til at understøtte indsatser over for nogle af disse målgrupper: 60+ foreningspuljen, udviklingspuljen, havnepuljen.
 
Økonomi
Det er vigtigt at slå fast, at den økonomi, der skal indgå i en kommuneaftale vil ligge inden for rammen af de allerede eksisterende budgetter. Umiddelbart er det eneste, der kan falde uden for denne kategori indledende og/eller opfølgende brugerundersøgelser, der genererer datamateriale til aftalen og indsatserne.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Folkeoplysningsudvalget er positivt indstillet på at indgå en Bevæg dig for livet-kommuneaftale med DGI Midt- og Vestsjælland og sagen kommer på næste møde som en beslutningssag.


caseno17-24110_#4613396_v1_bdfl kommuneaftale 2018 - oplæg fra dgi midt- og vestsjælland.pdf

Bilag

Oplæg fra DGI Midt- og Vestsjælland om Bevæg dig for livet-kommuneaftale


8. Orientering om kurser efterår 2018

Orientering om kurser efterår 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningsudvalget:
 
 1. tager orienteringen til efterretning


Beskrivelse af sagen
I løbet af efteråret 2018 vil der blive afholdt en række kurser og informationsaftener for foreninger i Holbæk Kommune.
 
Informationsaften om EU’s Persondataforordning
Orientering om den nye lovgivning om behandling og anvendelse af persondata.
Afholdes ultimo august og medio september (hvis efterspørgslen er tilstrækkelig stor).
 
Kursus om fundraising
Gode råd og vejledning til, hvordan man som forening griber opgaven med fundraising an.
Afholdes oktober.
 
Kursus om Facebook
Vejledning i at opnå synlighed via Facebook og udnytte foreningens potentiale.
Afholdes november.
 
Kursus om regnskab
Fokus på opbygning af foreningsregnskaber, så de lever op til retningslinjerne i Administrationsgrund for Kultur og Fritid.
Afholdes december.


Øvrige konsekvenser
En forventet omkostning på 12.500 kr. til de omtalte kurser og informationsaftener kan finansieres fra Kursuspuljen.
 
Før mødet i Folkeoplysningsudvalget 20. juni 2018 har puljen et restbudget på 78.221 kr.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Taget til efterretning – dog ønsker Folkeoplysningsudvalget at Kursus om regnskab flyttes til sidst i november 2018 eller først i januar 2019.
9. Orientering om anbefalinger til Fremtidens idrætsfaciliteter

Orientering om anbefalinger til Fremtidens idrætsfaciliteter

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag


Indstilling
Kultur- og Fritidssekretariatet indstiller, at Folkeoplysningudvalget:
 
 1. tager orienteringen til efterretning.


Beskrivelse af sagen
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra lokale idrætshaller præsenterede sine anbefalinger til understøttelse af undersøgelsen ”Fremtidens Idrætsfaciliteter” for Udvalget for Kultur og Fritid på deres seneste møde. Anbefalingerne peger på løsninger af konkrete udfordringer, der er omtalt i undersøgelsen:
 
 
”Fremtidens Idrætsfaciliteter” er en bruger- og tilfredshedsundersøgelse for kunstgræsbaner samt idræts- og svømmehaller i Holbæk Kommune og på landsplan.
 
Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Syddansk Universitet.
 
Syddansk Universitet fremlagde undersøgelsens resultater på et fællesmøde i Knabstrup Hallen den 27. februar 2018 for repræsentanter fra hallerne.
 
På mødet i Knabstrup Hallen blev der nedsat førnævnte arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hallerne.
 
Arbejdsgruppen fik til opgave at udarbejde anbefalinger til Udvalget for Kultur og Fritid i forhold til de tre konkrete områder og afsluttede sit arbejde i maj 2018.
 
Undersøgelsen og arbejdsgruppens anbefalinger kan læses på Fremtidens idrætsfaciliteter.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Taget til efterretning og anbefaler at der arbejdes videre med de tre konkrete områder.
10. Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. juni 2018

Orienteringssager til Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. juni 2018

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller følgende punkter til orientering:
 
 1. Orientering fra KFU’s seneste møde
 2. Løbende orientering om arealoptimering
 3. Status for Folkeoplysningsudvalgets Strategi- og handlingsplan for 2017 – 2018
 4. Status for Havnepuljen
 5. Orientering om Folkeoplysningsudvalgets midler i 2018
 6. Nye godkendte foreninger
· Holbæk Disc Golfers – godkendt 09.05.2018
· Økoland Mørkøv – godkendt 06.06.2018
· Undløse-Søndersted FC – godkendt 11.06.2018
· DUI-LEG og VIRKE Holbæk – godkendt 11.06.2018
 1. Ophørte foreninger
· Kom og Dans Jyderup – meddelt i e-mail af 08.05.2018 at foreningen er lukket
· Fælledforeningen af 2010 – afleveret referat fra ekstraordinær generalforsamling den 17. april 2018, hvoraf det fremgår at foreningen opløses.
 1. Orientering om handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering – se bilag
 2. Diverse invitationer, nyhedsbreve m.v., som er udsendt:
· 04.05.2018 – Invitation til ekstra informationsaften om EU’s nye persondataforordning – mandag, den 28. maj 2018 kl. 19 – 21
· 04.05.2018 – Nyhedsbrev fra Folkeoplysningsudvalget – Maj 2018
· 18.05.2018 – Fritid & Samfunds tidsskrift kultur & fritid, nr.1/maj 2018
· 24.05.2018 – Nyhedsbrev fra Folkeoplysningsudvalget – Nyt om EU’s Persondataforordning.
· 08.06.2018 – Fremtidens Idrætsfaciliteter – Hvordan udnytter vi vores lokale idrætsfaciliteter endnu bedre end vi gør i dag? Det har Syddansk Universitet hjulpet Holbæk Kommune med at finde ud af.
 1. Orientering fra formanden om høringssvar til effektiviserings- og besparelsesstrategi – udsendt 07.06.2018

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Ad. 1 – til efterretning
Ad. 2 – til efterretning
Ad. 3 – til efterretning
Ad. 4 – til efterretning
Ad. 5 – til efterretning
Ad. 6 – til efterretning
Ad. 7 – til efterretning
Ad. 8 – til efterretning
Ad. 9 – til efterretning
Ad. 10 – til efterretning


caseno12-111774_#4509051_v1_sammendrag handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering.pdf
caseno12-111774_#4613666_v1_folkeoplysningsudvalgets midler pr. 13.06.2018.pdf

Bilag

Sammendrag: Handlingsplan til forebyggelse af ekstremisme og radikalisering
Folkeoplysningsudvalgets midler pr. 13.06.2018


11. Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Orientering fra Folkeoplysningsudvalgets medlemmer

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orientering

Indstilling
Kultur- og fritidssekretariatet indstiller, at:
 
 1. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer giver en orientering om, hvad der er sket siden sidst.

Beskrivelse af sagen
Folkeoplysningsudvalget foreslog i sit møde den 18. marts 2015, at der fremover skal være et fast dagsordenspunkt – Orientering fra medlemmerne.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Folkeoplysningsudvalget har fået en invitation til workshop om det nye administrationsgrundlag for §18, der afholdes tirsdag, den 11. september 2018 kl. 17.00 – 20.00 i Kantinen på Kanalstræde 2 i Holbæk.
 
Dorte Mogensen og Margrethe Bjerre deltager fra Folkeoplysningsudvalget.
 
Dorte Mogensen fortalte om, at AOF og LOF har holdt møder med Sundhedscentret og Genoptræningen, med henblik på deres flytning til Holbæk Sportsby, og der er aftalt et nyt møde i september 2018.
 
Folkeoplysningsudvalget ønsker en rundvisning i Holbæk Sportsby umiddelbart efter sommerferien 2018 – forvaltningen undersøger muligheden for at melde en dato ud snarest muligt, så Folkeoplysningsudvalgets medlemmer kan få lagt datoen ind i deres kalender.
12. Eventuelt

Eventuelt

Sagsgang og sagstype
Folkeoplysningsudvalget
 
Orienteringssag

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2018
 
Intet